Szachy > Uniwersytet

Turnieje dla dzieci

(1/5) > >>

Wiktor:
Jaki jest sens robie nia osobn ych turni ejów dla dziec i z podzi ałem na kateg orie? Przec ież kateg orie często są przyp adkow e.

Teodor:
Moim zdani em jest to dobre, gdyż dziec i grają z przec iwnik ami o podob nej sile gry do swoje j. Parti e mają więcej wartości.

Fryc:
Pod warun kiem, że są zapis ywane i anali zowan e. Tylko wtedy .

Król:
Przy szybk im tempi e gry parti e są słabe i przyp adkow e.

Dawid:
Szach y szybk ie to tylko rozry wka, nie mają żadnej wartości szkol eniow ej.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej