Szachy > Uniwersytet

Szkolenie

(1/3) > >>

Maja:
Kiedy zosta nie wznow ione szkol enie w 2015 roku?

Wiktor:
Spraw dź na stron ie klubu .

Maja:
Miałeś rację, dziękuję.

Wiktor:
Stron a niby a ta sama, ale jakaś inna.  ;)

Teodor:
Chyba zmien ił się klub. Jakiś inny, ale podob ny. :)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej