Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Czy Tartakower znał język polski?  (Przeczytany 2649 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Czy Tartakower znał język polski?
« dnia: Sobota, 17, Sty 2015, 12:32:40 »
Moim zdani em znał. Wikip edia, która jest ostro cenzu rowan a, ma kilka niepr awdzi wych infor macji w notce o Tarta kower ze. Czy ktoś je dostr zega?  ;)
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #1 dnia: Sobota, 17, Sty 2015, 17:12:55 »
Nie było żadnego powod u dla którego Tarta kower miałby znać polsk i, ani chyba nawet żadnej możliwości żeby się po polsk u mógł naucz yć. Urodz ony w Rosto wie w Rosji jako obywa tel rosyj ski, choć rodzi ce mieli ponoć obywa telst wo austr iacki e ale byli 100% Żydami. W domu mówiło się w yiddi sh, poza domem po rosyj sku. Do końca życia używał zresz tą rosyj skiej formy swoje go imien ia Sawie lij , chcąc przez to podkr eślić swój emocj onaln y związek z Rosją, i pod takim imien iem  znany jest szach owej społeczności, niektóre źródła wręcz podają mylni e  że był szach istą rosyj skim. Po śmierci rodzi ców szkoła i studi a we Wiedn iu i Genew ie, gdzie prawd opodo bnie naucz ył się porządnie franc uskie go, potem służba w armii Austr owęgier. W 1924 osied lił się, na stałe o ile mi wiado mo, w Paryżu i złożył podan ie o przyz nanie mu obywa telst wa franc uskie go. Dlacz ego po 1919  przyjął obywa telst wo polsk ie- pojęcia nie mam, ale fakte m jest ze obywa telst wo zmien iał w swoim życiu bodaj czter okrot nie. Był dzien nikar zem szach owym ale nigdy nie natknąłem się na żaden jego artyk uł pisan y w języku polsk im, natom iast wielo krotn ie czytałem jego tekst y napis ane po niemi ecku. Oprócz szachów na życie zarab iał tłumaczeniem rosyj skiej poezj i na niemi ecki i franc uski, nic mi nie wiado mo o tym by tłumaczył cokol wiek z polsk iego albo na polsk i.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #2 dnia: Sobota, 17, Sty 2015, 20:20:47 »
Jedno jest pewne, że Aloch in nie był mistr zem świata w 1922 roku. Został nim 5 lat później.
Memen to mori!

Offline Oko

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1256
 • Oceny +19/-5
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista, który bardzo kocha szachy.
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #3 dnia: Niedziela, 18, Sty 2015, 21:00:17 »
Polsk im imien iem jest Szaweł, ale nie Soul. Soul to po angie lsku Szaweł.
Szach y są jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony .

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #4 dnia: Wtorek, 20, Sty 2015, 09:02:59 »
Mało! Jest tam więcej...
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #5 dnia: środa, 21, Sty 2015, 21:14:12 »
Chodz i o błędy czy infor macje ?
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #6 dnia: Czwartek, 22, Sty 2015, 10:22:10 »
Błędne infor macje :)
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #7 dnia: Piątek, 30, Sty 2015, 08:42:38 »
Chodz i Ci o medal e na szach ownic ach, które jakob y Tarta kower zdobył?
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #8 dnia: Czwartek, 05, Lut 2015, 18:58:17 »
Kiedyś nie przyz nawan o ani medal i, ani zadny ch innyc h nagród.  Wynik na szach ownic y miał tylko znacz enie prest iżowe.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #9 dnia: Sobota, 07, Lut 2015, 15:54:11 »
Obecn ie daje się medal e za byle co.
Memen to mori!

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #10 dnia: Sobota, 04, Lip 2015, 11:43:59 »
Nie było żadnego powod u dla którego Tarta kower  miałby znać polsk i, ani chyba nawet żadnej możliwości żeby się po polsk u mógł naucz yć. Urodz ony w Rosto wie w Rosji jako obywa tel rosyj ski, choć rodzi ce mieli ponoć obywa telst wo austr iacki e ale byli 100% Żydami. W domu mówiło się w yiddi sh, poza domem po rosyj sku. Do końca życia używał zresz tą rosyj skiej  formy swoje go imien ia Sawie lij , chcąc przez to podkr eślić swój emocj onaln y związek z Rosją, i pod takim imien iem  znany jest szach owej społeczności, niektóre źródła wręcz podają mylni e  że był szach istą rosyj skim.  Po śmierci rodzi ców szkoła i studi a we Wiedn iu i Genew ie, gdzie prawd opodo bnie naucz ył się porządnie franc uskie go, potem służba w armii Austr owęgier. W 1924 osied lił się, na stałe o ile mi wiado mo, w Paryżu i złożył podan ie o przyz nanie  mu obywa telst wa franc uskie go. Dlacz ego po 1919  przyjął obywa telst wo polsk ie- pojęcia nie mam, ale fakte m jest ze obywa telst wo zmien iał w swoim życiu bodaj czter okrot nie. Był dzien nikar zem szach owym ale nigdy nie natknąłem się na żaden jego artyk uł pisan y w języku polsk im, natom iast wielo krotn ie czytałem jego tekst y napis ane po niemi ecku.  Oprócz szachów na życie zarab iał tłumaczeniem rosyj skiej  poezj i na niemi ecki i franc uski, nic mi nie wiado mo o tym by tłumaczył cokol wiek z polsk iego albo na polsk i.

Gdyby pisał artyk uły szach owe po polsk u, to by nie zarob ił na kasyn a.
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #11 dnia: Czwartek, 09, Lip 2015, 07:56:34 »
To czemu chciał być Polak iem?
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #12 dnia: Piątek, 10, Lip 2015, 00:47:28 »
Nie mam pojęcia. Być może była to kwest ia rzutu monetą? Wiele wskaz uje na to że jedyn ym kraje m z którym odczu wał jakąś więź była Rosja carów, ale ta przes tała istni eć.
Wiesz że kompo zytor Straw iński, nie umiejący po polsk u ani słowa, też starał się o obywa telst wo polsk ie? Nie dostał go tylko dlate go że go wkurz ył jakiś opies zały urzędnik w polsk iej ambas adzie w Paryżu. O mały figie l a mieli byśmy drugi ego po Szope nie wybit nego kompo zytor a, mniej więcej tak samo polsk iego jak "polsk i" szach ista Tarta kower .
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #13 dnia: Piątek, 10, Lip 2015, 09:14:58 »
Ja się bardz o dziwię, ponie waż w Polsc e nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. To dla mnie szok, trudn o mi w to uwier zyć. Zawsz e myślałem, że Tarta kower mówił po polsk u.
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Czy Tartakower znał język polski?
« Odpowiedź #14 dnia: Piątek, 10, Lip 2015, 10:38:07 »
Byłeś w błędzie, ja zawsz e wiedz iałem.
Zawsz e do przod u!