Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Sondaże  (Przeczytany 2954 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Sondaże
« dnia: Piątek, 17, Lip 2015, 11:05:39 »
Koali cja Polsk a Razem-Solidarna Polsk a utrzy muje 33 proc. popar cia, a Platf orma Obywa telsk a, również niezm ienni e, 23 proc. Z kolei Zjedn oczon a Lewic a pojaw ia się w tym sondażu po raz pierw szy i od razu plasu je się na czwar tym miejs cu z 7 pkt proc. To oznac za, że połączone siły: Sojus zu Lewic y Demok ratyc znej, Twoje go Ruchu, Unii Pracy i Zielo nych, są silni ejsze  niż samo SLD (w badan iu z 23 czerw ca parti a SLD zdobyła zaled wie 4 proc.). Jedna k jako koali cja potrz ebują 8 proc., by wejść do Sejmu .Na piątym miejs cu z 5-proc. popar ciem plasu ją się Nowoc zesna PL Rysza rda Petru (spade k o 3 pkt proc. - do pozio mu 5 proc.) i Polsk ie Stron nictw o Ludow e (bez zmian).Prog u wybor czego  nie przek roczy łyby parti a KORWi N (4 proc., wzros t o 1 pkt proc.) i Parti a Razem (1 proc.). Pozos tałe 4 proc. ankie towan ych nie wskaz ało żadnej parti i.
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #1 dnia: Piątek, 17, Lip 2015, 19:21:40 »
Petru to lipa. A komun iści dosta ną kilka naście proce nt głosów.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #2 dnia: Czwartek, 20, Kwi 2017, 19:28:58 »
PiS 38 proc., PO 19 - to wynik sondażu
Kukiz15 z 11 proc
Nowoczesna 5 %
SLD z 4 proc
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #3 dnia: Piątek, 21, Kwi 2017, 07:17:39 »
Ta sama firma dzień wcześniej miała zupełnie inne wynik i. Ile to jest warte?
Memen to mori!

Offline Jupiter

 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 672
 • Oceny +16/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Kocham szachy!
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #4 dnia: Piątek, 21, Kwi 2017, 12:42:01 »
Wszys tkie sondaże są manip ulowa ne. To rzecz znana .

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #5 dnia: Sobota, 22, Kwi 2017, 12:09:50 »
Oba ostat nie sondaże były robio ne dla wybor czej.
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #6 dnia: Czwartek, 27, Kwi 2017, 09:23:09 »
Po już przeg oniło w sondażach PiS. Niedługo zdubl uje.
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #7 dnia: Czwartek, 27, Kwi 2017, 12:56:14 »
Będzie  mieć wynik 3 cyfro wy.
Memen to mori!

Offline Fryc

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1467
 • Oceny +23/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Amator Forum Chess
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #8 dnia: Czwartek, 27, Kwi 2017, 14:00:16 »
A Petru?
Szach y to nie nauka, to walka, każdy szach ista to wie najle piej.

Chess is my life - może napis ać tylko fanat yk.

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #9 dnia: Czwartek, 27, Kwi 2017, 14:45:41 »
Petru poległ i to jest cała tajem nica zwyżki notow ań peło. Natom iast wszel kie rojen ia o zdubl owani u PiS pozos taną zawsz e w sferz e poluc yjnyc h marzeń przec iwnik ów, kaczyści wciąż mają zagwa ranto wane popar cie wybor cze między 35 a 40% i utrzy mają je, o ile nie dojdz ie do jakie jś całkowitej kompr omita cji.  Ich probl em to uzysk anie w 2019 roku większości konst ytucy jnej a nie absur dalne ściganie się ze sztuc znie pompo wanym i w sondażach platf onsam i.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #10 dnia: Czwartek, 27, Kwi 2017, 19:30:40 »
Matem atycz nie się zgadz a, to wygląda na przepływ głosów od petru sów.
Zawsz e do przod u!

Offline Fryc

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1467
 • Oceny +23/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Amator Forum Chess
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #11 dnia: Piątek, 28, Kwi 2017, 07:26:42 »
I wszys tko jest jasne .
Szach y to nie nauka, to walka, każdy szach ista to wie najle piej.

Chess is my life - może napis ać tylko fanat yk.

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #12 dnia: Piątek, 28, Kwi 2017, 12:52:40 »
Ogórek też wysłała Czarz asteg o na Maderę.
Memen to mori!

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #13 dnia: Sobota, 29, Kwi 2017, 07:46:03 »
Nowy sondaż pokaz ał się wczor aj. Niby na popar cie poprz ednie go. Taka sama lipa.
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Sondaże
« Odpowiedź #14 dnia: Sobota, 29, Kwi 2017, 11:35:16 »
Oficj alnie błąd sondażu wynos i 3% w obie stron y.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.