Szachy, Brydż - zaprasza Piotr Kaczorowski

Brydż => Problemy => Wątek zaczęty przez: Brydż w środa, 16, Wrz 2009, 19:34:58

Tytuł: Q3
Wiadomość wysłana przez: Brydż w środa, 16, Wrz 2009, 19:34:58
 s11 9874
 h11 A8
 d11 KW109 85
 t11 K


Obie.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Król w środa, 16, Wrz 2009, 19:36:05
1 d11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Myszka w środa, 16, Wrz 2009, 20:18:13
Pas
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w środa, 16, Wrz 2009, 22:10:14
pas
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 07:41:04
1  d11

Ręka nie jest model owa ale aż tak bardz o od model u nie odbie ga, żeby nie licyt ować.
Jeśli spasu jemy i partn er otwor zy powie dzmy 1 h11, to już z czegoś będziemy musie li zrezy gnowa ć.

Jako alter natyw ę rozpa trywa łbym 2  d11 w znacz eniu blok na karac h. Mało kto tak już gra, moim zdani em niesłusznie.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Czwartek, 17, Wrz 2009, 08:13:18
Pas
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Czwartek, 17, Wrz 2009, 08:34:33
1 d11.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Czwartek, 17, Wrz 2009, 09:01:02
1 d11, mam dwuko lor.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Czwartek, 17, Wrz 2009, 10:28:15
1 d11 - 2 t11
?

 s11 9874
 h11 A8
 d11 KW109 85
 t11 K


Obie.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 10:29:37
2 d11

Absol utnie no brain er.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:47:26
2 s11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:56:16
2 d11

Absol utnie no brain er.

Bez mózgu?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:15:51
I po co była wcześniejsza dyspu ta o rewer sie?    ;D

Coś w tym "no brain er" jest ...
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:53:26
2 s11
Bez mózgu?

Na to wygląda...
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: mosze w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:57:24
1 d11. Możliwe 2 d11 (blok, 6+), ale jak na dzisi ejsze stand ardy bloko wania mam za dużo.

Po 2 t11 jest łatwo - 2 d11.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: mosze w Czwartek, 17, Wrz 2009, 13:05:17
1 d11. Możliwe 2 d11 (blok, 6+), ale jak na dzisi ejsze stand ardy bloko wania mam za dużo.

Po 2 t11 jest łatwo - 2 d11.

Nawia sem mówiąc, odpow iedź 2 t11 partn era oznac za, że  t11 K gra, a więc decyz ja podjęta w pierw szym kółku była słuszna. Oczyw iście otwie ram 1 d11 nieza leżnie od tego, co odpow ie partn er  ;)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Czwartek, 17, Wrz 2009, 14:27:06
Otwie ram 1 d11 i licyt uję 2 d11 teraz .
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Czwartek, 17, Wrz 2009, 14:30:03
Bezal terna tywne 2 d11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Czwartek, 17, Wrz 2009, 22:38:48
2 d11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Misio w Piątek, 18, Wrz 2009, 07:49:56
2 d11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 08:13:29
2 d11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 18, Wrz 2009, 08:17:10
1 d11 - 2 t11
2 d11 - 3 s11
?

 s11 9874
 h11 A8
 d11 KW109 85
 t11 K


Obie.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 18, Wrz 2009, 08:37:34
4 t11. Splin ter pikow y to coś, co najba rdzie j chcie liśmy usłyszeć :)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 18, Wrz 2009, 08:48:52
4 t11

Do karty trefl owo-karowej z krótkością pik u partn era mam znako mite wartości.
Kartę niena dzwyc zajną punkt owo sprze dałem już wcześniej.
Czas na honor owy (u mnie) cue-bid trefl owy.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Piątek, 18, Wrz 2009, 09:16:41
4 t11 (nie trzeb a chyba już uzasa dniać ;D)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 13:16:23
4 t11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Piątek, 18, Wrz 2009, 14:06:55
4 t11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 18, Wrz 2009, 16:34:54
4 t11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Piątek, 18, Wrz 2009, 16:45:40
4ba
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 18, Wrz 2009, 17:03:11
1 d11 - 2 t11
2 d11 - 3 s11
4 t11 - 4 d11
?

 s11 9874
 h11 A8
 d11 KW109 85
 t11 K


Obie.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 18, Wrz 2009, 17:41:09
I znów odzyw ka bezal terna tywna - 4 h11.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Król w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:03:38
Ile razy można sprze dawać te same wartości?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:16:36
Ile razy można sprze dawać te same wartości?
A co się dziwi sz? W otwar te karty się mądrzyli, a tu tak nie można. Najpi erw naciągnięte otwar cie, potem pokaz uje się te same wartości jeszc ze raz. Potem spyta ją się o asy i pokażą je 3 raz.

Nie wiedzą, że alter natyw ą jest myślenie.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:48:47
Ile razy można sprze dawać te same wartości?
A co się dziwi sz? W otwar te karty się mądrzyli, a tu tak nie można. Najpi erw naciągnięte otwar cie, potem pokaz uje się te same wartości jeszc ze raz. Potem spyta ją się o asy i pokażą je 3 raz.
Nie wiedzą, że alter natyw ą jest myślenie.

Czy Wy myślący brydżyści, możecie pokaz ać gdzie sprze dlais my w dotyc hczas owej licyt acji cue bid kiero wy ?

PS. Wiem, że już za późno, ale przys zła mi do głowy jeszc ze jedna bardz o dobra odzyw ka po 3 s11. A miano wicie 4 s11.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 20:01:36
Pytan ie zasad nicze , przejąć licyt ację czy nie? Czy partn er wie o wyłączeniu pikow ym czy nie wie?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 20:04:32

Czy Wy myślący brydżyści, możecie pokaz ać gdzie sprze dlais my w dotyc hczas owej licyt acji cue bid kiero wy ?

Cóż to za bełkot! Cóż to za wartość w karci e!! Wartością są zatrz ymani a. Zatrz ymani a się pokaz uje na kilka sposo bów. Tylko idiot a może "sprze dawać sposo by wskaz ywani a zatrz ymań".
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Król w Piątek, 18, Wrz 2009, 20:22:00

Czy Wy myślący brydżyści, możecie pokaz ać gdzie sprze dlais my w dotyc hczas owej licyt acji cue bid kiero wy ?

Cóż to za bełkot! Cóż to za wartość w karci e!! Wartością są zatrz ymani a. Zatrz ymani a się pokaz uje na kilka sposo bów. Tylko idiot a może "sprze dawać sposo by wskaz ywani a zatrz ymań".

Co racja, to racja .
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Piątek, 18, Wrz 2009, 20:47:26
Szalo ne kjubi dowcy , hehe. Nie umieją bilan sować. Gdyby uważnie czyta li Junga, to mogli by się sporo naucz yć. Ale po co się uczyć. Kjubi dzik i do przod u, hehe.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Piątek, 18, Wrz 2009, 21:51:21
Czy partn er wie o wyłączeniu pikow ym czy nie wie?

Masz rację, przec ież skąd ma o tym wiedz ieć...
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 19, Wrz 2009, 07:51:07
6 d11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:25:04
1 d11 - 2 t11
2 d11 - 3 s11
4 t11 - 4 d11
4 h11 - 5 d11
?

 s11 9874
 h11 A8
 d11 KW109 85
 t11 K


Obie.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:58:38
6 d11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Sobota, 19, Wrz 2009, 10:04:47
Czy odzyw ka 5 d11 wyklu cza renon s pik i A trefl? Jeśli tak, to jest szlem ik trochę mało szans owny
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Sobota, 19, Wrz 2009, 10:10:36
A co ma partn er?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Sobota, 19, Wrz 2009, 10:15:37
Na przykład coś takie go:
s11 D h11 KDW d11 ADx t11 DWxxx x
Tytuł: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Sobota, 19, Wrz 2009, 21:39:46
s11 9874
h11 A8
d11 KW109 85
t11 K

1 d11 - 2 t11
2 d11 - 3 s11
4 s11

A co, pociągnę swój wątek z odzyw ką wymyśloną po czasi e :)
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Sobota, 19, Wrz 2009, 23:06:57
Tyle, że moim zdani em ta odzyw ka oznac za inną rękę. Może to kwest ia ustal eń, ale jak dla mnie to coś w rodza ju Axx, xx, AKWxx x, xx.

Moim zdani em idea, żeby z wyłączeniem podno sić kolor splin tera jest chybi ona. Stras znie zawyża to licyt ację, utrud nia wskaz ywani e wartości, a nic specj alneg o nie wnosi . Chyba, że masz ustal enie, że takie podni esien ie jedno znacz nie oznac za cuebi dy we wszys tkich pozos tałych kolor ach. Ale wtedy nie będziesz miał czasa mi co powie dzieć, np. w sekwe cji 1 h11 - 2 t11 - 2 h11 - 3 s11 z ręką taką jak podałem na początku, tylko z zamie niony mi czerw onymi .
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Sobota, 19, Wrz 2009, 23:48:15
Tyle, że moim zdani em ta odzyw ka oznac za inną rękę. Może to kwest ia ustal eń, ale jak dla mnie to coś w rodza ju Axx, xx, AKWxx x, xx.

Oczyw iście, że można se ustal ić jak chces z, ale przec ież same blotk i do splin tera to znacz nie lepsz a wartość niż pusty as...
Inacz ej: pokaż mi rękę, która po odpow iedzi na splin tera przy jedna kowej sile punkt owej lepie j będzie "pasow ać" z pusty m asem niż z samym i blotk ami.. .

PS. Pewni e jak się uprze sz, to znajd ziesz taką rękę, ale wiem, że rozum iesz do czego zmier zam ;)
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Niedziela, 20, Wrz 2009, 00:33:36
Oczyw iście, że same blotk i to lepsz a wartość do splin tera niż pusty as. Nie polem izowa łem z tym ani przez chwilę. Ale nijak nie potra fię zrozu mieć, jak to się ma do mojeg o posta :)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 09:42:21
Chłopaki poszl i za wysok o.
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 09:52:30
Vierb ein i Baste k. Znowu się antag onizu jecie . Pamiętajcie, że następne minus u możecie sobie dać dopie ro za 333 godzi ny.
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 14:50:40
Oczywiście, że same blotk i to lepsz a wartość do splin tera niż pusty as. Nie polem izowa łem z tym ani przez chwilę. Ale nijak nie potra fię zrozu mieć, jak to się ma do mojeg o posta :)

Miałem na myśli to, że więcej korzyści będzie z mojeg o ustal enia niż z Twoje go. Twoje jest lepsz e WYŁĄCZNIE przy asie w kolor ze krótkości i braku cue-bidów w dwóch innyc h o ile dobrz e zrozu miałem.
To jest jasne, że taka odzyw ka zawyża licyt ację, więc wiado mo że może być dana z wyjątkowo dobrą ręką.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Czar w Niedziela, 20, Wrz 2009, 14:54:33
Pas
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Czar w Niedziela, 20, Wrz 2009, 14:58:42
s11 9874
h11 A8
d11 KW109 85
t11 K

1 d11 - 2 t11
2 d11 - 3 s11
4 s11

A co, pociągnę swój wątek z odzyw ką wymyśloną po czasi e :)

A co oznac za ta odzyw ka?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Niedziela, 20, Wrz 2009, 15:01:42
Pas
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 15:44:13
s11 9874
h11 A8
d11 KW109 85
t11 K

1 d11 - 2 t11
2 d11 - 3 s11
4 s11

A co, pociągnę swój wątek z odzyw ką wymyśloną po czasi e :)

A co oznac za ta odzyw ka?

Że kolor ze krótkości mam same blotk i, powin no to wg mnie znacz yć, ze mam poza tym dobrą rekę w ramac h dotyc hczas owej licyt acji
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Niedziela, 20, Wrz 2009, 16:50:06
Oczywiście, że same blotk i to lepsz a wartość do splin tera niż pusty as. Nie polem izowa łem z tym ani przez chwilę. Ale nijak nie potra fię zrozu mieć, jak to się ma do mojeg o posta :)

Miałem na myśli to, że więcej korzyści będzie z mojeg o ustal enia niż z Twoje go. Twoje jest lepsz e WYŁĄCZNIE przy asie w kolor ze krótkości i braku cue-bidów w dwóch innyc h o ile dobrz e zrozu miałem.
To jest jasne, że taka odzyw ka zawyża licyt ację, więc wiado mo że może być dana z wyjątkowo dobrą ręką.

Chyba się do końca nie rozum iemy, dlate go spróbuję ustal ić, gdzie się rozmi jamy :D

Pusty as jest gorszą wartością do splin tera niż same blotk i, ale jest bardz o dobrą wartością do splin tera. Niest ety, Ty z ręką z pusty m asem i bez boczn ych cubidów musis z licyt ować negat ywnie przy Twoim ustal eniu w niektórych pozyc jach. Na dodat ek, moje zawyżenie licyt acji sprze daje rękę bardz o dobrz e, natom iast Twoje zawyża licyt ację i nie określa dobrz e ręki.

Co partn era obcho dzi, że masz same blotk i do splin tera? Jest to dla niego infor macja bezużyteczna. Dokładam Ci do podan ej ręki damę albo króla pik. I teraz licyt ujesz tak samo?

Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:14:43
Pusty as jest gorszą wartością do splin tera niż same blotk i, ale jest bardz o dobrą wartością do splin tera.

Chyba tutaj najba rdzie j się rozjeżdżamy. As do splin tera wg mnie to powie dzmy "niezła" wartość. Bez nadwyżek w sile (powie dzmy mam AKJxx, xx, xxx, Axx, 1 s11-4 t11) zalic ytuję negat ywnie .

Cytuj
Na dodat ek, moje zawyżenie licyt acji sprze daje rękę bardz o dobrz e, natom iast Twoje zawyża licyt ację i nie określa dobrz e ręki.

Zawyżenie licyt acji wg mojej konce pcji jest bardz iej wskaz ane, ponie waż znacz nie podwyższa bilan s rąk. Przy takie j samej sile honor owej staty stycz nie zawsz e wezmę więcej lew od Ciebi e.

Cytuj
Co partn era obcho dzi, że masz same blotk i do splin tera? Jest to dla niego infor macja bezużyteczna. Dokładam Ci do podan ej ręki damę albo króla pik. I teraz licyt ujesz tak samo?

Jak pisałem wcześniej - infor macja bezce nna, o ile partn er ma renon s.
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:33:29
Pusty as jest gorszą wartością do splin tera niż same blotk i, ale jest bardz o dobrą wartością do splin tera.

Chyba tutaj najba rdzie j się rozjeżdżamy. As do splin tera wg mnie to powie dzmy "niezła" wartość. Bez nadwyżek w sile (powie dzmy mam AKJxx, xx, xxx, Axx, 1 s11-4 t11) zalic ytuję negat ywnie .

Cytuj
Na dodat ek, moje zawyżenie licyt acji sprze daje rękę bardz o dobrz e, natom iast Twoje zawyża licyt ację i nie określa dobrz e ręki.

Zawyżenie licyt acji wg mojej konce pcji jest bardz iej wskaz ane, ponie waż znacz nie podwyższa bilan s rąk. Przy takie j samej sile honor owej staty stycz nie zawsz e wezmę więcej lew od Ciebi e.

Cytuj
Co partn era obcho dzi, że masz same blotk i do splin tera? Jest to dla niego infor macja bezużyteczna. Dokładam Ci do podan ej ręki damę albo króla pik. I teraz licyt ujesz tak samo?

Jak pisałem wcześniej - infor macja bezce nna, o ile partn er ma renon s.

Z podaną przez Ciebi e ręką negat ywna reakc ja na splin tera to jakaś zbrod nia. Przy staty stycz nej ręce partn era szlem ik będzie dobry .

Przy wyłączeniu blotk owym fakty cznie staty stycz nie weźmie się więcej lew niż w sytua cji, gdy splin ter trafi a do puste go asa. Ale pisałem już, że w tym się zgadz amy, więc nie musim y już tego wspom inać. Niemn iej jedna k 5 w kolor uzgod niony przeg ram niezw ykle rzadk o po licyt acji według swoic h ustal eń, więc nie powin ienem być tutaj specj alnie strat ny.

Według Twoic h ustal eń, po takim podni esien iu partn er się ciesz y, że trafił w wyłączenie. Ale nie ma zielo nego pojęcia, co masz bokie m i dalsz a licyt acja to jakaś losówka.
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:52:16
Według Twoic h ustal eń, po takim podni esien iu partn er się ciesz y, że trafił w wyłączenie. Ale nie ma zielo nego pojęcia, co masz bokie m i dalsz a licyt acja to jakaś losówka.

No to polic zmy. Na otwar cie dajmy 13 PC. Na splin tera dajmy powie dzmy 13-14 PC. Razem to daje 26-27 PC (minim um). Do tego 10 oczek z kolor u splin tera. Przec iwnik om zosta je maxym alnie 3 oczka w innyc h kolor ach. Ja bym zawsz e chciał grać takie go szlem ika. Jedyn ie kwest ia czy nie idze szlem .
Więc, że to losówka zgodz ić się nie mogę.

Twoje i moje argum enty skłaniają mnie do myśli, że kto bardz iej jak woli :)
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Niedziela, 20, Wrz 2009, 21:06:04
Według Twoic h ustal eń, po takim podni esien iu partn er się ciesz y, że trafił w wyłączenie. Ale nie ma zielo nego pojęcia, co masz bokie m i dalsz a licyt acja to jakaś losówka.

No to polic zmy. Na otwar cie dajmy 13 PC. Na splin tera dajmy powie dzmy 13-14 PC. Razem to daje 26-27 PC (minim um). Do tego 10 oczek z kolor u splin tera. Przec iwnik om zosta je maxym alnie 3 oczka w innyc h kolor ach. Ja bym zawsz e chciał grać takie go szlem ika. Jedyn ie kwest ia czy nie idze szlem .
Więc, że to losówka zgodz ić się nie mogę.

Twoje i moje argum enty skłaniają mnie do myśli, że kto bardz iej jak woli :)

To szlem ik na impas ie króla lub lepie j, hehe.
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Niedziela, 20, Wrz 2009, 22:27:31
Według Twoic h ustal eń, po takim podni esien iu partn er się ciesz y, że trafił w wyłączenie. Ale nie ma zielo nego pojęcia, co masz bokie m i dalsz a licyt acja to jakaś losówka.

No to polic zmy. Na otwar cie dajmy 13 PC. Na splin tera dajmy powie dzmy 13-14 PC. Razem to daje 26-27 PC (minim um). Do tego 10 oczek z kolor u splin tera. Przec iwnik om zosta je maxym alnie 3 oczka w innyc h kolor ach. Ja bym zawsz e chciał grać takie go szlem ika. Jedyn ie kwest ia czy nie idze szlem .
Więc, że to losówka zgodz ić się nie mogę.

Twoje i moje argum enty skłaniają mnie do myśli, że kto bardz iej jak woli :)

Ależ właśnie przed stawi asz argum enty przec iwko swoje mu rozwiązaniu. Skoro zawsz e chces z grać szlem ika, kiedy splin ter trafi do blote k, to po co marno wać miejs ce na odzyw kę, która i tak do tego szlem ika dopro wadzi ? ;)
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:42:03
s11 9874
h11 A8
d11 KW109 85
t11 K

1 d11 - 2 t11
2 d11 - 3 s11
4 s11

A co, pociągnę swój wątek z odzyw ką wymyśloną po czasi e :)
Można i tak. Pytan ie, czego chces z się od partn era dowie dzieć, jaką infor mację chces z mu przek azać. Licyt owani e dla sameg o licyt owani a nie ma sensu .
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:12:26
Ależ właśnie przed stawi asz argum enty przec iwko swoje mu rozwiązaniu. Skoro zawsz e chces z grać szlem ika, kiedy splin ter trafi do blote k, to po co marno wać miejs ce na odzyw kę, która i tak do tego szlem ika dopro wadzi ? ;)

Nie widzę tu żadnego marno wania miejs ca. Wszys tko zostało pokaz ane. My mamy rękę łatwo sprze dawal ną. Przer zucam y piłeczkę na partn era. Niech zapyt a o asy i ustal i wysok ość kontr aktu.
Jeżeli wg Twoic h ustal eń w KAŻDEJ pozyc ji będziesz umiał sprze dać jeszc ze ten renon s, to przyz nam Ci rację.

PS. W tym rozda niu akura t byłoby łatwo ...4 t11-4 d11-4 h11-4 s11.. . i partn er przer zuci piłeczkę do nas o ile ma renon s.
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:32:58
Ok, po kolei, bo chyba nie do końca się rozum iemy. Czy możesz nie mieć jakie goś cuebi du na podni esien ie splin tera? Z jaką ręką zgłaszasz cuebi d? Pytam w konte kście twoje go przykładu, w którym splin ter trafi a do asa, a Ty licyt ujesz negat ywnie .

Ja osobiście nie widzę żadnej korzyści z pokaz ania partn erowi , że jego splin ter trafi a do blote k, jeżeli partn er ma nei wiedz ieć zupełnie, gdzie bokie m mamy wartości. Nie podob a mi się też stras znei to, że z ręką bez boczn ych cuebi dów i asem w kolor ze splin tera musis z licyt ować negat ywnie .

To może ty spróbój mnie przek onać argum entam i. W jakic h sytua cjach Twoje ustal enie spisu je się lepie j niż zwykłe zalic ytowa nie cuebi du?
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:38:19
Solid aryzu ję się z Vierb einem .
Z pełnym wyłączeniem prawi e zawsz e można przejąć licyt ację, spraw dzić wartości i zapow iedzi eć kończący kontr akt.

Pusty as może być niezłą wartością ale na pewno trzeb a z nim delik atnie j niż z pełnym wyłączeniem.
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:48:24
Ja osobiście nie widzę żadnej korzyści z pokaz ania partn erowi , że jego splin ter trafi a do blote k, jeżeli partn er ma nei wiedz ieć zupełnie, gdzie bokie m mamy wartości.

Chyba napis ałem, że jeżeli splin ter trafi do blote k, to WSZĘDZIE już mamy wartości, nie ma żadnych dziur .

Cytuj
To może ty spróbój mnie przek onać argum entam i. W jakic h sytua cjach Twoje ustal enie spisu je się lepie j niż zwykłe zalic ytowa nie cuebi du?

Już napis ałem - jeżeli w dalsz ej licyt acji nie uda się pokaz ać renon su.

PS. Jung, z kim się solid aryzu jesz ? ;D
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 11:10:15
Pytałem w konte kście dalsz ej licyt acji szlem owej, jeżeli otwie rający ma renon s. Jeżeli ma singl a, wszys tkie drogi dopro wadzą nas do szlem ika. Jeżeli ma renon s, może być już za wysok o na dokładne spraw dzeni e wartości.

Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 14:25:14
1 d11 - 2 t11
2 d11 - 3 s11
4 t11 - 4 d11
?


Witam .
Jak dla mnie, to partn er się już wyspr zedał - nie ma cue-bidu  h11 ani remon su  s11 skoro nie powie dział 4 h11 ani 4 s11. Dlate go nie wiem, czy nasz cue-bid 4 h11 nie ma alter natyw y, bo skoro partn er przed chwilą nie miał co pokaz ać, to nie będzie miał nadal po naszy m cue-bidzie.
Skoro nie ma renon su pik ani króla kier to pozos taje upewn ić się, że ma to co mieć powin ien na dotyc hczas ową licyt ację, czyli ... ja bym zapyt ał o asy (jeśli gramy Black woode m na 5 wartości z damą atu).
Swoją drogą - skoro skacz e w 3 s11 a potem okazu je się, że nie ma cue-bidu w  h11 to ja bym się spodz iewał ciut lepsz ego układu, czyli fitu 4-kartowego, a i ADWxx w  t11 mnie nie zdziw i. :)
Obsta wiam coś takie go:
 s11 x   h11 DWx  d11 Axxx   t11 ADWxx

Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 14:58:51
Witam.
Jak dla mnie, to partn er się już wyspr zedał - nie ma cue-bidu  h11 ani remon su  s11 skoro nie powie dział 4 h11 ani 4 s11. Dlate go nie wiem, czy nasz cue-bid 4 h11 nie ma alter natyw y, bo skoro partn er przed chwilą nie miał co pokaz ać, to nie będzie miał nadal po naszy m cue-bidzie.
Skoro nie ma renon su pik ani króla kier to pozos taje upewn ić się, że ma to co mieć powin ien na dotyc hczas ową licyt ację, czyli ... ja bym zapyt ał o asy (jeśli gramy Black woode m na 5 wartości z damą atu).
Swoją drogą - skoro skacz e w 3 s11 a potem okazu je się, że nie ma cue-bidu w  h11 to ja bym się spodz iewał ciut lepsz ego układu, czyli fitu 4-kartowego, a i ADWxx w  t11 mnie nie zdziw i. :)
Obsta wiam coś takie go:
 s11 x   h11 DWx  d11 Axxx   t11 ADWxx

Brzmi nieźle, trzeb a ustal ić konkr etnie co znacz y 4 d11. Czy to rzecz ywiście brak renon su i kiero wego ? A co licyt ować i z renon sem, i z kiero wym ? Np. - Kxx, Axxx, AQxxx x
A co bez kiero wego, ale z renon sem (inacz ej: wszys tko co możlwie) ?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 17:20:35
Po swoim split erze i moim cue-bidzie jego 4 d11 czyta m jako brak możliwości cue-bidu poniżej odzyw ki 4BA. A ponie waż silni e i jedno znacz nie uzgad nia kara, to spodz iewam się punktów w kolor tach młodszych w ilości gwara ntującej szlem ika. Black wood to tylko forma lność, bo jakoś sobie nie moge wyobr azic ręki przy której, po dotyc hczas owej licyt acji, szlem ik byłby poniżej opłacalności.
Gdyby miał renon s pikow y bez K h11 to powin ien powtórzyć piki.
Gdyby miał singl a pik i K  h11 to powin ien powie dzieć 4 h11.
Gdyby miał renon s pik i K  h11 to powin ien (chyba) pokaz ać cue-bid  h11 i liczyć na to, że w trakc ie dalsz ej licyt acji partn er uzależni szlem a od rodza ju krótkości w pikac h. Niby pewne wersj e Black ooda mają to w arsen ale w waria ncie 2 asy (lub 2 asy i dama atu), ale czy to nadal jest rozwiązanie natur alne? W innym przyp adku przy uzgod niony ch karac h mamy trochę mało miejs ca...
Zasta nawia łem się też, czy przy ręce, o której pisze sz, partn er nie mógłby zgłosić wcześniej nieek onomi czneg o splin tera 4 s11 co mogłoby oznac zać renon s oraz cue-bidy w pozos tałych kolor ach. Może ktoś tak gra, ja u siebi e nie mam takie go rozwiązania jako stand ard, a co za tym idzie w moim wypad ku byłoby to dopas owywa nie rozwiązan licyt acyjn ych pod konkr etny układ rąk.  ;)

Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 19:08:43
Gram zdecy dowan ie rzadz iej niż bym chciał, a przez to gram z partn erem stosu nkowo prost ymi ustal eniam i. Cue-bidy służą nam racze j do spraw dzeni a, czy nie oddaj emu z góry 2 lew, niż do dolic zenia się szlem a, zaś Black wood jest stoso wany prawi e zawsz e... Cóż, tam gramy ... ;(

Bezpośrednie podni esien ie splin tera znacz y u nas pełne wyłączenie, ale przez to, że zabie ra to przes trzen licyt acyjn ą oraz z powodów, o których mowa powyżej, oznac za to przy okazj i cue-bidy w pozos tałych kolor ach.

Jedna k moim zdani em spraw a jest delik atnie jsza - podni esien ie kolor u splin tera to nie może być "autom at". Swoim splin terem partn er sprze dał swą rękę na tyle, iż oczek uje, że ja będę prowa dzić licyt ację. Moje zgłoszenie "pełnego wyłączenia" oznac za zatem - "mój partn erze, jedna k mam taką rękę, że to tobie łatwiej będzie podjąć  decyz ję, niż mnie". Innym i słowy oznac za to, że taka odzyw ka musi zakla dać, że po Black woodz ie partn er będzie miał pełen obraz mojej ręki.

W tym konkr etnym przyp adku skok Bastk a na 4 s11 spełnia wszys tkie warun ki - wiedząc, co mniej więcej ma mój partn er wiem, że wskaz ując mu zesta w blote k w pikac h oraz cue-bidy honor owe w  t11 i  h11, a po jego 4BA pokażę dwa asy bez damy atu sprze dam mu całość swoje j ręki, a w prakt yce coś w stylu:
 s11 xxx(x)   h11 Ax  d11 Axxxx(x)  t11 Kx

Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 22, Wrz 2009, 08:40:58
6 d11
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 22, Wrz 2009, 08:44:46
6 d11
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 22, Wrz 2009, 09:16:24
Panow ie zwole nnicy podno szeni a splin tera z wyłączeniem. Ja napra wdę rozum iem, jaka to przyj emna odzyw ka i jak fajni e sprze daje naszą rękę. Jedna k, żeby mnie przek onać, że jest to lepsz e rozwiązanie niż podni esien ie z ręką, z którą pozyt ywnie chcem y zarea gować na splin tera bez boczn ych cuebi dów, odpow iedzc ie mi na dwa pytan ia:

1) Jaką przew agę daje Wasze rozwiązanie w odnie sieni u do zwykłego ekono miczn ego cuebi dowan ia?

2) Co licyt ujeci e z rękami np. w sekwe ncji podan ej przez Bastk a 1 s11 - 4 t11, z rękami:

a) AKWxx, xxx, xx, Axx
b) AKWxx x, xx, xx, Axx
c) AKWxx, xxx, xx, AKx
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 22, Wrz 2009, 09:26:05
1) Jaką przew agę daje Wasze rozwiązanie w odnie sieni u do zwykłego ekono miczn ego cuebi dowan ia?

Nie zawsz e w dlasz ej licyt acji da się sprze dać renon s. Docho dzi jeszc ze tam niewi elka szans a, że skont rują nam jakiś cue-bid i będzie to jedyn y wist kładący.

Cytuj
2) Co licyt ujeci e z rękami np. w sekwe ncji podan ej przez Bastk a 1 s11 - 4 t11, z rękami:
a) AKWxx, xxx, xx, Axx
b) AKWxx x, xx, xx, Axx
c) AKWxx, xxx, xx, AKx

Jeżeli pisze sz, że szlem ik będzie prawi e zawsz e dobry, to może by tak spytać o asy ? Wiem, że czase m zjadą dwa, ale cóż...
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 22, Wrz 2009, 09:57:13
Nie mówię, że będzie prawi e zawsz e dobry . Prawi e zawsz e dobry będzie przy pełnym wyłączeniu. Teraz uważam, że trzeb a polic ytowa ć spoko jnie. Poza tym, jest jeszc ze jedna spraw a. W prost ej sekwe ncji splin tera w pierw szym okrążeniu licyt acji, dokładnie wiado mo, w jakie j sile jest splin ter. Będą jedna k takie sekwe ncje, w których siła splin tera będzie mniej dokładnie określona. Czy w takim razie mamy zmien iać ustal enia?
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Wtorek, 22, Wrz 2009, 10:38:42
[...]
a) AKWxx, xxx, xx, Axx
b) AKWxx x, xx, xx, Axx
c) AKWxx, xxx, xx, AKx

Przyz nam się, że kiedyś przyjąłem "na wiarę" bezpośrednie zgłaszanie pełnego wyłączenia i tak już zostało. Natom iast muszę to ponow nie przem yśleć w konte kście tego, co staty stycz nie częściej się zdarz a po splin terze partn era - as i brak boczn ego cue-bidu z jedno czesn ym pozyt ywnym składem ręki czy zesta w blote k i obydw a boczn e cue-bidy. Obydw a rozwiązania spraw dzają się przy konkr etnyc h, acz różnych, układach rąk; pytan ie brzmi - które układy zdarz ają się częściej, bo to na nie warto poświęcić odzyw kę...
W tych konkr etnyc h przykładach w pierw szym rzuci e licyt uję do około 12PC partn era, z których 0 lub 2 ma w pikac h (przy większej sile licyt owałby spoko jniej ). Wycho dzi mi na to, że mówię 4 s11, acz z każdą z ww. rąk z wieks zym, bądź mniej szym przek onani em. Najle piej wygląda chyba ręka (b) bo od biedy nie potrz ebuję damy atu (jeśli mamy 10 atutów); nadal jedna k mój partn er powin ien mi dać AD i AK w kolor ach czerw onych .
Jak już napis ałem, muszę to sobie przem yśleć... ;)
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 22, Wrz 2009, 11:26:14
Poza tym, jest jeszc ze jedna spraw a. W prost ej sekwe ncji splin tera w pierw szym okrążeniu licyt acji, dokładnie wiado mo, w jakie j sile jest splin ter. Będą jedna k takie sekwe ncje, w których siła splin tera będzie mniej dokładnie określona. Czy w takim razie mamy zmien iać ustal enia?

To zupełnie inna kwest ia. Ja akura t jeste m za "solid ną" licyt acją, tzn. siła splin tera powin na być dobrz e określona (przed ział siły niewi elki).
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 22, Wrz 2009, 11:43:52
I większości przyp adków tak jest. Jedna k czasa mi, splin ter jest opart y o mniej szą siłę honor ową, ale lepsz y układ, a wtedy może brako wać ciut więcej niż król w boczn ym kolor ze, jeśli punkt y są źle dopas owae. Dodat kowo np. przy silny m trefl u, przed ział splin tera (chyba?) może być większy. Może szuka m trochę na siłę kontr argum entów przec iwko Wasze mu rozwiązaniu, ale docho dzą jeszc ze przyp adki, w których zalic ytowa nie splin tera jest jedyn ym wygod nym wejściem w strefę szlem ową i trzeb a z niesm akiem zalic ytowa ć go np. z singl owym asem. Na dodat ek, w grze na maksy, gdzie za szlem ika w bez atu lepie j płacą, czase m warto spraw dzić, czy nie ma tych samyc h lew co w kolor .

Baste k, czy możesz podać jakiś przykład licyt acji, w której zgłaszając "norma lnie" cuebi dy, zamia st podno sząc kolor splin tera wskaz ując wyłączenie znajd ziemy się w gorsz ej sytua cji?

Mam probl emy z odnie sieni em się do argum entu, że moga nam skont rować cuebi d, wskaz ując jedyn y kładący wist. Ten wist mogą oddać także bez kontr y wisto wej, a czasa mi zatrz ymamy się dzięki niej przed bezna dziej nym szlem ikiem .
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Leo w Wtorek, 22, Wrz 2009, 22:12:17
Trudn o to wskaz ać.
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 23, Wrz 2009, 09:58:12
Hmmm, powie dzmy, że w sumie anali zując, co do tej pory napis aliśmy, zaczy nam sie przec hylać na Twoją stronę ;)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 23, Wrz 2009, 10:43:15
1 d11 - 2 t11
2 d11 - 3 s11
4 t11 - 4 d11
4 h11 - 5 d11
?

 s11 9874
 h11 A8
 d11 KW109 85
 t11 K


Obie.

W tej konkr etnej sekwe cji daję 6 d11 gdyż zakładam, że parne r nie ma K  h11 ani renon su  s11.
Obsta wiam rękę w stylu:  s11x  h11DW x  d11Ax xx  t11AD xxx
Padły tylko waria nty pas oraz 6 d11
Czy można poznać już skład rąk?
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 23, Wrz 2009, 10:44:52
Hmmm, powie dzmy, że w sumie anali zując, co do tej pory napis aliśmy, zaczy nam sie przec hylać na Twoją stronę ;)

No nie lubię przyz nawać sie do błędów, ani też zmien iać przyz wycza jeń, ale przez dobę nic nie wymyśliłem...  ;)
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 23, Wrz 2009, 10:48:03
Ale mimo wszys tko, może Brydż zapod ałbyś licyt ację i po takim 4 s11 ??
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 23, Wrz 2009, 12:38:49
Ja tam obsta wiam u partn era coś w rodza ju: x, KDx, ADxx, DWxxx . Nie widzę powodów, dlacz ego miałby omijać cuebi d trefl owy, gdyby go posia dał. Inna spraw a, że wraca my do cieka wego zagad nieni a, o czym mówi nam jego 4 d11. Nie próbuję inter preto wać nie mając uzgod nień, więc rozum uję "po chłopsku".
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 23, Wrz 2009, 13:07:07
Masz rację! :)
Tak się zasug erowa łem swoim i wcześniejszymi wynur zenia mi na temat bezpośredniego pytan ia o asy po jego odzyw ce 4 d11, że widzi ałem asa, którego w licyt acji nie zgłosił!

Tylko dlacz ego nie zgłosił cue-bidu kiero wego po moich 4  t11?

A jeśli nie ma ani króla w kiera ch, ani asa w trefl ach, to co do licha ma?
 s11 x   h11 DWx  d11 ADxx  t11 DWxxx (???)

A jeśli kłamie, to kiedy?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: mosze w środa, 23, Wrz 2009, 15:32:43
Ja tam obsta wiam u partn era coś w rodza ju: x, KDx, ADxx, DWxxx . Nie widzę powodów, dlacz ego miałby omijać cuebi d trefl owy, gdyby go posia dał. Inna spraw a, że wraca my do cieka wego zagad nieni a, o czym mówi nam jego 4 d11. Nie próbuję inter preto wać nie mając uzgod nień, więc rozum uję "po chłopsku".

Moim zdani em - brak cue-bidu trefl (po naszy ch 4 h11) oznac za brak asa. To jest chyba najczęstsze ustal enie.

Na zdrow y chłopski rozum 4 d11 jest silni ejsze od 5 d11 (jesteśmy przec ież sfors owani do końcówki), czyli oznac za, zwłaszcza w świetle dalsz ej licyt acji, "mam coś jeszc ze", może np. 6 trefl i i DW kier sec? Oczyw iście nadal nie mamy dwóch asów.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 24, Wrz 2009, 08:12:38
Ja tam obsta wiam u partn era coś w rodza ju: x, KDx, ADxx, DWxxx . Nie widzę powodów, dlacz ego miałby omijać cuebi d trefl owy, gdyby go posia dał. Inna spraw a, że wraca my do cieka wego zagad nieni a, o czym mówi nam jego 4 d11. Nie próbuję inter preto wać nie mając uzgod nień, więc rozum uję "po chłopsku".

Ale czemu partn er miałby z taką ręką poprz edzać splin tera głupawą odzyw ką 2 t11?

Czy jest możliwość, żeby 2 t11 cokol wiek wnosiło, oprócz tego, że mogą zablo kować pikam i i już tak komfo rtowo krótkości nie sprze damy.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 24, Wrz 2009, 08:15:05

A jeśli nie ma ani króla w kiera ch, ani asa w trefl ach, to co do licha ma?
 s11 x   h11 DWx  d11 ADxx  t11 DWxxx (???)

Taka ręka jest po prost u za słaba na sekwe ncję zapre zento waną przez partn era.

No i to samo co wyżej. Po co 2 t11 z taką ręką?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Czwartek, 24, Wrz 2009, 09:49:26
Powód może być prost y. Może nie być w syste mie splin tera w pierw szym okrążeniu :)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 24, Wrz 2009, 10:25:15
To może i w drugi m okrążeniu nie ma w syste mie splin tera.   :)

3 s11 oznac zało 6-5 w czarn ych a 4 d11 krótkość karową po naszy m uzgod nieni u trefl i.
5  d11 rzecz prost a renon s karo ;).
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: mosze w Czwartek, 24, Wrz 2009, 10:41:14
Ja tam obsta wiam u partn era coś w rodza ju: x, KDx, ADxx, DWxxx . Nie widzę powodów, dlacz ego miałby omijać cuebi d trefl owy, gdyby go posia dał. Inna spraw a, że wraca my do cieka wego zagad nieni a, o czym mówi nam jego 4 d11. Nie próbuję inter preto wać nie mając uzgod nień, więc rozum uję "po chłopsku".

Ale czemu partn er miałby z taką ręką poprz edzać splin tera głupawą odzyw ką 2 t11?

Czy jest możliwość, żeby 2 t11 cokol wiek wnosiło, oprócz tego, że mogą zablo kować pikam i i już tak komfo rtowo krótkości nie sprze damy.

Otóż jest możliwość. W syste mie natur alnym 1 d11 obiec uje TRZY kara, a powtórzenie kar na najniższej wysok ości oznac za w tej sytua cji brak nadwyżek i cały czas TRZY kara. Fit 4-kartowy to minim um; i tak zakładamy, że partn er nie posia da słabej ręki w składzie 4432.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 24, Wrz 2009, 11:04:44
1. Taki syste m może istni eć, czemu nie, ale wątpię czy da się nim grać.

2. Co to ma wspólnego z tym co napis ałem? Skoro w 1 okrążeniu nie dajem y splin tera bo partn er może mieć TRZY kara, to w drugi m okrążeniu go dajem y, choci aż partn er NADAL MOŻE MIEĆ TRZY kara?? ;)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Czwartek, 24, Wrz 2009, 12:39:13
To losow y brydż.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: mosze w Czwartek, 24, Wrz 2009, 16:48:49
1. Taki syste m może istni eć, czemu nie, ale wątpię czy da się nim grać.

2. Co to ma wspólnego z tym co napis ałem? Skoro w 1 okrążeniu nie dajem y splin tera bo partn er może mieć TRZY kara, to w drugi m okrążeniu go dajem y, choci aż partn er NADAL MOŻE MIEĆ TRZY kara?? ;)

1. SAYC na przykład, istni eje i da się nim grać. Z kartą 4432 otwie ramy 1 d11 (1 t11 przyr zeka 3 trefl e), a po odpow iedzi 2 t11 z minim um musim y licyt ować 2 d11. Podob nie jak 2 h11 po otwar ciu 1 h11 i odpow iedzi partn era 2/1 nie obiec uje wydłużenia, oznac za tylko minim um.

2. Masz w zasad zie rację. Cóż, można wyham ować w 3ba albo ostat eczni e zagrać Włocha.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 24, Wrz 2009, 20:26:09
W WJ 2005 nie ma tych probl emów.
Tytuł: Odp: Q3a
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Czwartek, 24, Wrz 2009, 22:28:23
W liter aturz e znala złem coś takie go, hehe.

if he is inter ested in slam but hasn’t a short suit to show, opene r raise s the Splin ter
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Shadow w Sobota, 26, Wrz 2009, 23:16:01
1 d11 - 2 t11
2 d11 -3 s11
4 t11 - 4 d11

Skoro zdecy dowałem się już na otwar cie i CB t11, to po 4 d11 partn era dam jeszc ze 4 h11, z tego względu że może on tak licyt ować, chcąc wyciągnąć od nas jak najwięcej infor macji , czyta j spraw dzić czy posia damy Cue w  h11, natom iast po 5 d11 cokol wiek inneg o niż pas uważam za kompl etny brak szacu nku dla partn era. 
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Niedziela, 27, Wrz 2009, 10:29:35
Po 5 d11 trzeb a pasow ać.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Wtorek, 29, Wrz 2009, 20:09:21
Chyba Moder ator też się zasta nawia , jakąż to do licha rękę może mieć partn er.  ;)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 30, Wrz 2009, 07:46:48

1. SAYC na przykład, istni eje i da się nim grać. Z kartą 4432 otwie ramy 1 d11 (1 t11 przyr zeka 3 trefl e), a po odpow iedzi 2 t11 z minim um musim y licyt ować 2 d11. Podob nie jak 2 h11 po otwar ciu 1 h11 i odpow iedzi partn era 2/1 nie obiec uje wydłużenia, oznac za tylko minim um.


A jesteś pewie n, że w sekwe ncjac h:

a) 1 d11 - 2 t11 - 2BA
b) 1 h11 - 2 t11 - 2BA

ostat nia odzyw ka ma w SAYC-u ident yczne znacz enie?

Zawsz e mi się wydaw ało, że w pierw szej sekwe ncji 2 BA jest niefo rsujące i oznac za brak nadwyżek i fitów (oczyw iście cały czas mówimy o SAYC-u).

W drugi ej sekwe ncji  sam nie wiem jak to w SAYC-u jest.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w środa, 30, Wrz 2009, 08:45:33


A jesteś pewie n, że w sekwe ncjac h:

a) 1 d11 - 2 t11 - 2BA
b) 1 h11 - 2 t11 - 2BA

ostat nia odzyw ka ma w SAYC-u ident yczne znacz enie?
Fragment opisu Sayc:
"z rękami minim alnym i (13-16 pG) otwie rający:
-licytuje bez atu na najniższym szcze blu (w polsk ich syste mach taki rebid na wysok ości wskaz uje nadwyżkę!);
-podnosi kolor odpow iadaj ącego (przy braku senso wnej odzyw ki natur alnej można to zrobić już z dobrą trójką);
-licytuje nie rewer sowo (tzn. poniżej 2 w kolor otwar cia) nowy kolor;
-powtarza kolor otwar cia na najniższym szcze blu.
"
Dotyc zy to obu sekwe ncji.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 30, Wrz 2009, 09:00:22
Innym i słowy w obu sekwe ncjac h w SAYC-u jest odwro tnie niż pisał Mosze .
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 30, Wrz 2009, 09:22:45
Nie wiem, jak jest w SAYCu, ale logic zne by było, gdyby w pierw szej sekwe ncji rebid 2 d11 wydłużał kara i nic nie mówił o nadwyżce, a 2NT było słabe na maksy malni e czter ech karac h.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Brydż w środa, 30, Wrz 2009, 09:34:07
 s11 2
 h11 J103
 d11 AQ7
 t11 AQ875 2


 s11 9874
 h11 A8
 d11 KJ109 85
 t11 K
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: mosze w środa, 30, Wrz 2009, 09:37:21
Innymi słowy w obu sekwe ncjac h w SAYC-u jest odwro tnie niż pisał Mosze .

Być może coś nakłamałem (pomie szały mi się SAYC i 2/1), ale z przyt oczon ego fragm entu nie wynik a, że do powtórzenia kolor u trzeb a mieć wydłużenie (być może fragm ent jest nieko mplet ny). Zajęcie bez atu bez trzym ań w stars zych uważam za licyt ację w stylu chłopa od kosy.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: mosze w środa, 30, Wrz 2009, 09:38:19
s11 2
 h11 J103
 d11 AQ7
 t11 AQ875 2


 s11 9874
 h11 A8
 d11 KJ109 85
 t11 K

Odpow iadaj ący nie dał cue-bidu t11, więc za wygaśnięcie licyt acji w 5 d11 ponos i 100% winy.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 30, Wrz 2009, 09:43:53
Innymi słowy w obu sekwe ncjac h w SAYC-u jest odwro tnie niż pisał Mosze .

Być może coś nakłamałem (pomie szały mi się SAYC i 2/1), ale z przyt oczon ego fragm entu nie wynik a, że do powtórzenia kolor u trzeb a mieć wydłużenie (być może fragm ent jest nieko mplet ny). Zajęcie bez atu bez trzym ań w stars zych uważam za licyt ację w stylu chłopa od kosy.

Na coś trzeb a się zdecy dować. Zwłaszcza, jeśli zgłoszenie stars zego kolor u ma oznac zać rewer s. Pamiętaj, że 2 t11 nie forsu je do dogra nej, więc mamy niezb yt przyj emną licyt ację. Mało odzyw ek, ciężko pomieścić wskaz anie lokal izacj i, siły i składu. no i pytan ie, czy gramy pełną prefe rencj ą, czy musim y także rozważać możliwość uzgod nieni a stare go 4-4.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 30, Wrz 2009, 09:59:54
Zajęcie bez atu bez trzym ań w stars zych uważam za licyt ację w stylu chłopa od kosy.

W sekwe ncji, o której pisałeś w stars zych będzie 4-4.
A w sekwe ncjac h podob nych niewi ele gorze j.

Bałbym się racze j o zatrz ymani e w karac h, jeśli już o jakieś. ;)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 30, Wrz 2009, 10:07:06
s11 2
 h11 J103
 d11 AQ7
 t11 AQ875 2


 s11 9874
 h11 A8
 d11 KJ109 85
 t11 K

Odpow iadaj ący nie dał cue-bidu t11, więc za wygaśnięcie licyt acji w 5 d11 ponos i 100% winy.

Ja gram tak, że cue-bidy sprze dają inten cje a nie tylko zatrz ymani a.
Partn er już dał dwie silne odzyw ki (4 d11 było zachęcające) i na pewno na trzec ią nie ma wysta rczaj ących nadwyżek. 

Auten tyczn a ręka partn era moim zdani em pasuj e do jego licyt acji jak ulał.
Moim zdani em nie istni eje ręka parne ra spójna z licyt acją, słabsza od auten tyczn ej (chyba, że jak ktoś pisał, nie miał możliwości dania splin tera w 1 okrążeniu, ale nie biorę tego pod uwagę).   

Cała wina za zatrz ymani e  się w końcówce moim zdani em obciąża nas.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 30, Wrz 2009, 10:33:04
Kateg orycz nie nie mogę się zgodz ić!

Po pierw sze, z przeb iegu dalsz ej licyt acji wnios kuję, że fakty cznie przyjęte było ustal enie, że rebid 2 d11 wydłużał kara, a brak splin tera z 3 karam i nie jest chyba niczy m dziwn ym, a wręcz przec iwnie .

Po drugi e, cuebi dy sprze dają inten cje, a nie tylko zatrz ymani a, ale nie może się to tyczyć każdego cuebi du. Cuebi dy zgłaszane ekono miczn ie i nieek onomi cznie to dwie różne rzecz y i nie można ich wrzuc ać do jedne go worka . 5 t11 partn era w tej pozyc ji nie przek azuje żadnych dodat kowyc h aspir acji. Przec ież my bez nadwyżek po prost u zalic ytuje my 5 d11.

100% winy partn era.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 30, Wrz 2009, 10:46:35
Oczyw iście, z auten tyczn ą ręką brak splin tera w 1 okrążeniu nie jest dziwn y.

Dziwn y byłby, gdyby miał takie ręce, które pokaz ywali ście jako możliwe w świetle licyt acji.

Dla mnie te ręce były niemożliwe. Dlate go napis ałem co powyżej.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 30, Wrz 2009, 10:54:26
Czyli zakładasz, że inne ręce są niemożliwe i partn er oszuk ał przy ostat niej odzyw ce. W ten sposób równie dobrz e można przyjąć, że pomyl iło mu się coś wcześniej.

W takim razie, jaką licyt ację propo nujes z z ręką partn era: x, KDW, ADx, DWxxx x ?

Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 30, Wrz 2009, 11:06:28
Nie uważam, że partn er oszuk ał przy jakie jkowl wiek odzyw ce.

Co do zapro ponow anej przez Ciebi e ręki, to licyt uję  najpi erw 2 t11, potem splin tera 3 s11, po 4  t11 od partn era 5 d11.
Słabszej ręki mieć nie powin ienem .

W złej sytua cji takty cznej lub wielk im przypływie entuz jazmu mogę pomyśleć o odzyw ce 4 h11.
Na pewno nie o 4 d11
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 30, Wrz 2009, 13:18:29
Odpowiadający nie dał cue-bidu t11, więc za wygaśnięcie licyt acji w 5 d11 ponos i 100% winy.

Dokładnie tak.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Król w środa, 30, Wrz 2009, 18:54:07
Czy partn er sprze dał wszys tko, co miał? Tak, sprze dał.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Leo w środa, 30, Wrz 2009, 19:02:54
Oczywiście, z auten tyczn ą ręką brak splin tera w 1 okrążeniu nie jest dziwn y.

Dziwn y byłby, gdyby miał takie ręce, które pokaz ywali ście jako możliwe w świetle licyt acji.

Dla mnie te ręce były niemożliwe. Dlate go napis ałem co powyżej.

Jung ma rację. Jak będziemy rozgr ywać po wiście w czerw ony kolor?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 30, Wrz 2009, 20:33:05

Witam .
Jak dla mnie, to partn er się już wyspr zedał - nie ma cue-bidu  h11 ani remon su  s11 skoro nie powie dział 4 h11 ani 4 s11. Dlate go nie wiem, czy nasz cue-bid 4 h11 nie ma alter natyw y, bo skoro partn er przed chwilą nie miał co pokaz ać, to nie będzie miał nadal po naszy m cue-bidzie.
Skoro nie ma renon su pik ani króla kier to pozos taje upewn ić się, że ma to co mieć powin ien na dotyc hczas ową licyt ację, czyli ... ja bym zapyt ał o asy (jeśli gramy Black woode m na 5 wartości z damą atu).
Swoją drogą - skoro skacz e w 3 s11 a potem okazu je się, że nie ma cue-bidu w  h11 to ja bym się spodz iewał ciut lepsz ego układu, czyli fitu 4-kartowego, a i ADWxx w  t11 mnie nie zdziw i. :)
Obsta wiam coś takie go:
 s11 x   h11 DWx  d11 Axxx   t11 ADWxxCo z tego, że byłem blisk o, skoro potem się z tego wycof ałem... :(
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Czwartek, 01, Paź 2009, 08:45:16

Witam .
Jak dla mnie, to partn er się już wyspr zedał - nie ma cue-bidu  h11 ani remon su  s11 skoro nie powie dział 4 h11 ani 4 s11. Dlate go nie wiem, czy nasz cue-bid 4 h11 nie ma alter natyw y, bo skoro partn er przed chwilą nie miał co pokaz ać, to nie będzie miał nadal po naszy m cue-bidzie.
Skoro nie ma renon su pik ani króla kier to pozos taje upewn ić się, że ma to co mieć powin ien na dotyc hczas ową licyt ację, czyli ... ja bym zapyt ał o asy (jeśli gramy Black woode m na 5 wartości z damą atu).
Swoją drogą - skoro skacz e w 3 s11 a potem okazu je się, że nie ma cue-bidu w  h11 to ja bym się spodz iewał ciut lepsz ego układu, czyli fitu 4-kartowego, a i ADWxx w  t11 mnie nie zdziw i. :)
Obsta wiam coś takie go:
 s11 x   h11 DWx  d11 Axxx   t11 ADWxxCo z tego, że byłem blisk o, skoro potem się z tego wycof ałem... :(


Różnica w czerw onych damac h jest istot na.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Czwartek, 01, Paź 2009, 11:31:29
Różnica w czerw onych damac h jest istot na.

Przy 10 atuta ch ? ;D
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Czwartek, 01, Paź 2009, 12:27:11
Różnica w czerw onych damac h jest istot na.

Przy 10 atuta ch ? ;D

Do którego momen tu wydaj e Ci się, że jeszc ze rozum iesz, a od którego już nie?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Czwartek, 01, Paź 2009, 12:33:29
Syndr om widoc znych dwóch rąk. Co niby partn er miał powie dzieć zamia st 5 d11?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Czwartek, 01, Paź 2009, 13:36:29
Różnica w czerw onych damac h jest istot na.
Przy 10 atuta ch ? ;D
Do którego momen tu wydaj e Ci się, że jeszc ze rozum iesz, a od którego już nie?

Rozum iem do momen tu słowa użytkownika Cegła, czyli "wycof ałem".
Nie rozum iem od momen tu słowa uzytk owani ka Agort ini "Różnica".
Ale liczę, że wyjaśnisz, co miałeś na myśli pisząc (cytuję, żeby nie było niepo rozum ień) "Różnica w czerw onych damac h jest istot na"

PS. Co do "wydaw ania się", to wydaj e mi się, że nie wyjaśnisz
PPS. Pisałem już wcześniej, lubię dysku sję popar tą argum entam i, nie będę wypow iadał się co do tonu ostat niego Twoje go posta .
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Czwartek, 01, Paź 2009, 13:48:44
Syndrom widoc znych dwóch rąk. Co niby partn er miał powie dzieć zamia st 5 d11?

Mamy kartę x, J10x, AQx, AQxxx x.
Rozum iem, że licyt acja poszła 1 d11-2 t11-2 d11-3 s11-4 t11-4 d11-4 h11-?.
Wiemy, że partn er ma 5+ kar (musi tak być, inacz ej nie licyt owali bysmy splin tera), króla trefl*, cue bid kier i wyłączenie pikow e. Do szlem ika potrz eba dwóch z braku jących trzec h wartości. Nie widzę powod u, aby nie zalic ytowa ć 4BA. Przec ież jeżeli partn er ma tylko jedną wartość, to i tak zagra my 5 d11. Licyt owani a w tej pozyc ji i z tą kartą 5 t11 nie ma najmn iejsz ego sensu . To my staje my się teraz kapit anem rozda nia; przec ież WSZYS TKO, co istot ne już wiemy . Braku je nam tylko infor macji o ilości wartości.
Tak więc koleg o Tytus ie, to nie syndr om widoc znych dwóch rąk, tylko słaba ocena karty .

* pierw szy cue-bid w kolor partn era jest honor owy - ale na pewno ktoś napis ze, że wymyśliłem ustal enie pod rozda nie ;D
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 01, Paź 2009, 14:33:53
O wyłączeniu pikow ym u partn era nie wiemy, chyba, że sprze dał je w którymś momen cie a ja tego nie zauważyłem.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Czwartek, 01, Paź 2009, 15:27:18
O wyłączeniu pikow ym u partn era nie wiemy, chyba, że sprze dał je w którymś momen cie a ja tego nie zauważyłem.

He ? Żartujesz, prawd a ?? ;D
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 01, Paź 2009, 15:44:44
Szcze rze mówiąc pisałem poważnie.

Z tego co wiem można pozyt ywnie zarea gować na Splin tera nie tylko z wyłączeniem, ale także z nadwyżką siłową.

Tutaj nadwyżka siłowa/ nie jest chyba niemożliwa, prawd a?
Np takie coś (od pików) AKx, Axx, xxxxx x, K.
Licyt acja chyba jak pokaz ałeś.
Po Black oodzi e szlem ik, którego osobiście wolałbym sobie podar ować.

Ale może masz i rację.
Wiele takic h sytua cji nie będzie a i z tą ręką szlem ik jeszc ze się gra.
   

Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Czwartek, 01, Paź 2009, 15:59:23
Syndrom widoc znych dwóch rąk. Co niby partn er miał powie dzieć zamia st 5 d11?

Mamy kartę x, J10x, AQx, AQxxx x.
Rozum iem, że licyt acja poszła 1 d11-2 t11-2 d11-3 s11-4 t11-4 d11-4 h11-?.
Wiemy, że partn er ma 5+ kar (musi tak być, inacz ej nie licyt owali bysmy splin tera), króla trefl*, cue bid kier i wyłączenie pikow e. Do szlem ika potrz eba dwóch z braku jących trzec h wartości. Nie widzę powod u, aby nie zalic ytowa ć 4BA. Przec ież jeżeli partn er ma tylko jedną wartość, to i tak zagra my 5 d11. Licyt owani a w tej pozyc ji i z tą kartą 5 t11 nie ma najmn iejsz ego sensu . To my staje my się teraz kapit anem rozda nia; przec ież WSZYS TKO, co istot ne już wiemy . Braku je nam tylko infor macji o ilości wartości.
Tak więc koleg o Tytus ie, to nie syndr om widoc znych dwóch rąk, tylko słaba ocena karty .

* pierw szy cue-bid w kolor partn era jest honor owy - ale na pewno ktoś napis ze, że wymyśliłem ustal enie pod rozda nie ;D

Muszę się zgodz ić. Fakty cznie , liczb a wartości w ręku partn era w tej pozyc ji pozwa la już dokładnie ocenić, na jakie j wysok ości należy grać kontr akt. Moja propo zycja zalic ytowa nia 5 t11 wynik a chyba z tego, że przez ostat nie dwa lata prawi e nie grałem, a najwięcej z gościem, z którym zawsz e zaczy na ustal enie syste mu od "nie gramy black woode m NIGDY" :). Fakty cznie w tej pozyc ji to niepo trzeb na spych otech nika.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Czwartek, 01, Paź 2009, 16:01:06
Z tego co wiem można pozyt ywnie zarea gować na Splin tera nie tylko z wyłączeniem, ale także z nadwyżką siłową.
Tutaj nadwyżka siłowa/ nie jest chyba niemożliwa, prawd a?

W tej sekwe ncji jest niemożliwa. Przec ież określiliśmy naszą siłę na 11-14 oczek, prawd a ?
Z tą kartą co pokaz ałeś czyst e 3BA; nawet by mi do głowy nic inneg o nie przys zło ;)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 01, Paź 2009, 16:20:38
W tej sekwe ncji jest niemożliwa. Przec ież określiliśmy naszą siłę na 11-14 oczek, prawd a ?

Ja myśle, że racze j do 15. Ale nawet przy 11-14 HCP. Mieć 11 a mieć 14 to chyba nie jest to samo.

Z tą kartą co pokaz ałeś czyst e 3BA; nawet by mi do głowy nic inneg o nie przys zło ;)

No, to już wyraźny błąd w oceni e karty .
K d11 zamia st Q u partn era i szlem ik prakt yczni e do rzuce nia a licyt acja ta sama.

Ale jak już pisałem staty stycz nie masz rację.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Król w Czwartek, 01, Paź 2009, 20:38:27
A jak partn er ma tylko 3 piki i 4 kiery?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Czwartek, 01, Paź 2009, 21:06:35
Na ile oceni acie singl owego K t11?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Czar w Czwartek, 01, Paź 2009, 22:14:45
Innymi słowy w obu sekwe ncjac h w SAYC-u jest odwro tnie niż pisał Mosze .

Być może coś nakłamałem (pomie szały mi się SAYC i 2/1), ale z przyt oczon ego fragm entu nie wynik a, że do powtórzenia kolor u trzeb a mieć wydłużenie (być może fragm ent jest nieko mplet ny). Zajęcie bez atu bez trzym ań w stars zych uważam za licyt ację w stylu chłopa od kosy.

2 d11 nie wydłuża kar. Odzyw ka podtr zymuj ąca licyt ację, nie wolno było pasow ać.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Piątek, 02, Paź 2009, 08:49:38
Różnica w czerw onych damac h jest istot na.
Przy 10 atuta ch ? ;D
Do którego momen tu wydaj e Ci się, że jeszc ze rozum iesz, a od którego już nie?

Rozum iem do momen tu słowa użytkownika Cegła, czyli "wycof ałem".
Nie rozum iem od momen tu słowa uzytk owani ka Agort ini "Różnica".
Ale liczę, że wyjaśnisz, co miałeś na myśli pisząc (cytuję, żeby nie było niepo rozum ień) "Różnica w czerw onych damac h jest istot na"

PS. Co do "wydaw ania się", to wydaj e mi się, że nie wyjaśnisz
PPS. Pisałem już wcześniej, lubię dysku sję popar tą argum entam i, nie będę wypow iadał się co do tonu ostat niego Twoje go posta .

Nie rozum iesz słowa "różnica" ?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Piątek, 02, Paź 2009, 09:11:49
Nie rozum iesz słowa "różnica" ?

Nie mam z Tobą o czym dysku tować. Dla mnie EOT.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Piątek, 02, Paź 2009, 10:27:04
Nie rozum iesz słowa "różnica" ?

Nie mam z Tobą o czym dysku tować. Dla mnie EOT.

Złościsz się, że nie dałem Ci się wciągnąć w prymi tywne dysku sje? Ale Ci odpow iem, może zrozu miesz . D h11 jest więcej warta  W TYM UKŁADZIE KART niż D d11.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Piątek, 02, Paź 2009, 10:33:05
Baste k jesteś cieni asem brydżowym. Jak nie zajrz ysz do książki o WJ, to nic nie potra fisz napis ać.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 02, Paź 2009, 17:57:25
Dlacz ego zakładacie, że partn er licyt uje ideal nie? Czy błędu z początku licyt acji nie można już napra wić?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 02, Paź 2009, 18:45:16
My licyt ujemy ideal nie.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Piątek, 02, Paź 2009, 21:59:04
Pod warun kiem, że wszys cy opier amy się na książce Matul i lub Dorme ra. :)
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Niedziela, 04, Paź 2009, 00:18:20
Dlaczego zakładacie, że partn er licyt uje ideal nie? Czy błędu z początku licyt acji nie można już napra wić?

Nie bardz o rozum iem. Czyje go błędu ? Partn era ? A po czym mamy wnosić, że się pomyl ił ?
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Król w Niedziela, 04, Paź 2009, 16:08:50
W rozda niu najle piej spraw dził się WJ.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: Leo w Niedziela, 04, Paź 2009, 19:51:11
W rozda niu najle piej spraw dził się WJ.

I to w wersj i Myszk i.
Tytuł: Odp: Q3
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 07, Paź 2009, 12:31:50
W rozda niu najle piej spraw dził się WJ.

I to w wersj i Myszk i.

Czy możecie podać jakieś argum enty do swych kateg orycz nych sądów? Na jakie j to podst awie "najle piej spraw dził się wj"? Ja w tym rozda niu nie widzę różnic syste mowyc h które dopro wadzi ły do dobre go kontr aktu albo uniem ożliwiły jego osiągnięcie.