Szachy, Brydż - zaprasza Piotr Kaczorowski

Szachy => Zadania => Wątek zaczęty przez: kolokwium w Piątek, 02, Lis 2007, 19:17:53

Tytuł: Z5
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Piątek, 02, Lis 2007, 19:17:53
To jest cieka we zadan ko ze względu na rozwiązanie, a racze j podejście do rozwiązania.
(http://tpp.fm.interia.pl/konkurs/ama/017.jpg)
Ruch i wygra na białych.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Piątek, 02, Lis 2007, 20:03:43
To jest zupełnie prost e. 1.Wh7 Kh7 2.Ge4 i muszę wygrać, bo róg i gonie c są dobre .
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Piątek, 02, Lis 2007, 21:49:10
To jest jedno spojr zenie , a co powie sz o 1. Ge6.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Teodor w Sobota, 03, Lis 2007, 07:57:20
To jest jedno spojr zenie , a co powie sz o 1. Ge6.
Nie bardz o rozum iem. Tam wygra na jest prost a i pewna . Po co kombi nować?
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Sobota, 03, Lis 2007, 09:24:58
To jest jedno spojr zenie , a co powie sz o 1. Ge6.
Po naiwn ym 1...h 3 matuj e 2.Kg6 . A co po 1...W e1?
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Jupiter w Sobota, 03, Lis 2007, 11:47:48
Nie ma co kombi nować, po wymia nie wież wygra na jest eleme ntarn a i bezpr oblem owa. Nie można się pomyl ić.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Sobota, 03, Lis 2007, 19:57:20
Po co kombi nować?
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Szachy w Sobota, 03, Lis 2007, 21:37:19
Po co kombi nować?
  Aby było:
  • ładniej
  • techniczniej
  • szybciej
  • cwaniej
  Po ruchu gońcem, mat jest w kilka posun ięć.
Techniczniej, pewni ej i szybc iej jest wymie nić wieże. Kto zna końcówki, ten to wie.[/list]
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Wiktor w Poniedziałek, 05, Lis 2007, 12:52:22
Moim zdani em nie jest. Tamto zadan ie ma znacz enie prakt yczne . To jest tylko cieka wostk ą.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Romek w Niedziela, 11, Lis 2007, 10:57:57
Moim zdani em nie jest. Tamto zadan ie ma znacz enie prakt yczne . To jest tylko cieka wostk ą.
Ja też wolę studi a, są zbliżone do pozyc ji, która może powst ać w parti i.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Fryc w Piątek, 21, Gru 2007, 21:06:05
Moim zdani em nie jest. Tamto zadan ie ma znacz enie prakt yczne . To jest tylko cieka wostk ą.

To jest taka cieka wostk a ,ktorej nigdy nie pozna les.. .
Teraz masz probl emy z szach ami i sam dziwi sz sie czemu .....
 Lekcj i z przed szkol a nie dano Tobie pozna c...
 Dlate go masz probl emy z okres lenie m przyd atnos ci tej pozyc ji do pozna nia szach ow.
Takic h ocen jak Twoja jest przew azaja ca w Polsc e....
Dlate go  mamy tak malo Trene row,bo wieks zosci   tych prost ych zadan nigdy nie rozwi azywa li i nawet nie potra fia rozpo czac kogok olwie k treno wac.. ..

Czyta m i czyta m, ale pojąć nie mogę. O co, Ci chodz i, Chica go?
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Sobota, 22, Gru 2007, 12:37:50
Moim zdani em nie jest. Tamto zadan ie ma znacz enie prakt yczne . To jest tylko cieka wostk ą.
Ja też wolę studi a, są zbliżone do pozyc ji, która może powst ać w parti i.

Moim zdani em nie jest. Tamto zadan ie ma znacz enie prakt yczne . To jest tylko cieka wostk ą.

To jest taka cieka wostk a ,ktorej nigdy nie pozna les.. .
Teraz masz probl emy z szach ami i sam dziwi sz sie czemu .....
 Lekcj i z przed szkol a nie dano Tobie pozna c...
 Dlate go masz probl emy z okres lenie m przyd atnos ci tej pozyc ji do pozna nia szach ow.
Takic h ocen jak Twoja jest przew azaja ca w Polsc e....
Dlate go  mamy tak malo Trene row,bo wieks zosci   tych prost ych zadan nigdy nie rozwi azywa li i nawet nie potra fia rozpo czac kogok olwie k treno wac.. ..

Czyta m i czyta m, ale pojąć nie mogę. O co, Ci chodz i, Chica go?

Pewni e o to, aby nie być odtwórcą, tylko twórcą.
Takie zadan ka rozwi jają mózgownicę i zwiększają rozum owani e. A w przyp adku zadań podob nych do gry prakt yczne j najczęściej tylko uczą zapam iętywać i zapam iętane obraz ki wykor zysty wać.
Ale tylko zapam iętując czy zrozu mie się szach y?
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 22, Gru 2007, 13:06:16
Moim zdani em nie jest. Tamto zadan ie ma znacz enie prakt yczne . To jest tylko cieka wostk ą.
Ja też wolę studi a, są zbliżone do pozyc ji, która może powst ać w parti i.

Moim zdani em nie jest. Tamto zadan ie ma znacz enie prakt yczne . To jest tylko cieka wostk ą.

To jest taka cieka wostk a ,ktorej nigdy nie pozna les.. .
Teraz masz probl emy z szach ami i sam dziwi sz sie czemu .....
 Lekcj i z przed szkol a nie dano Tobie pozna c...
 Dlate go masz probl emy z okres lenie m przyd atnos ci tej pozyc ji do pozna nia szach ow.
Takic h ocen jak Twoja jest przew azaja ca w Polsc e....
Dlate go  mamy tak malo Trene row,bo wieks zosci   tych prost ych zadan nigdy nie rozwi azywa li i nawet nie potra fia rozpo czac kogok olwie k treno wac.. ..

Czyta m i czyta m, ale pojąć nie mogę. O co, Ci chodz i, Chica go?

Pewni e o to, aby nie być odtwórcą, tylko twórcą.
Takie zadan ka rozwi jają mózgownicę i zwiększają rozum owani e. A w przyp adku zadań podob nych do gry prakt yczne j najczęściej tylko uczą zapam iętywać i zapam iętane obraz ki wykor zysty wać.
Ale tylko zapam iętując czy zrozu mie się szach y?
To jakaś manip ulacj a.  ;D Zadan ka podob ne do gry prakt yczne j też rozwi jają.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Czar w Sobota, 22, Gru 2007, 21:23:17
Moim zdani em nie jest. Tamto zadan ie ma znacz enie prakt yczne . To jest tylko cieka wostk ą.
Ja też wolę studi a, są zbliżone do pozyc ji, która może powst ać w parti i.

Moim zdani em nie jest. Tamto zadan ie ma znacz enie prakt yczne . To jest tylko cieka wostk ą.

To jest taka cieka wostk a ,ktorej nigdy nie pozna les.. .
Teraz masz probl emy z szach ami i sam dziwi sz sie czemu .....
 Lekcj i z przed szkol a nie dano Tobie pozna c...
 Dlate go masz probl emy z okres lenie m przyd atnos ci tej pozyc ji do pozna nia szach ow.
Takic h ocen jak Twoja jest przew azaja ca w Polsc e....
Dlate go  mamy tak malo Trene row,bo wieks zosci   tych prost ych zadan nigdy nie rozwi azywa li i nawet nie potra fia rozpo czac kogok olwie k treno wac.. ..

Czyta m i czyta m, ale pojąć nie mogę. O co, Ci chodz i, Chica go?

Pewni e o to, aby nie być odtwórcą, tylko twórcą.
Takie zadan ka rozwi jają mózgownicę i zwiększają rozum owani e. A w przyp adku zadań podob nych do gry prakt yczne j najczęściej tylko uczą zapam iętywać i zapam iętane obraz ki wykor zysty wać.
Ale tylko zapam iętując czy zrozu mie się szach y?
To akura t może być, ale większość dwuch odówek nie ma sensu .
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Niedziela, 23, Gru 2007, 22:43:44
Zależy, w czym szuka sz sensu . Jak w rusza niu mózgownicą i treni ngu wyobr aźni, to jest sens.
A jak do zapam iętywania pozyc ji, to racze j nie ma sensu .
Maty w dwu posun ięciach:
(http://www.softdecc.com/pdb/search.pdb?expression=PROBID='P1065166') (http://www.softdecc.com/pdb/search.pdb?expression=PROBID='P1057484') (http://www.softdecc.com/pdb/search.pdb?expression=PROBID='P1065793')
Dla treni ngu mózgownicy, damy mata w dwu, a dla gry w iluś tam posun ięciach. Bo po co się męczyć, jak można walnąć hecie m kobyłkę.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Niedziela, 23, Gru 2007, 22:50:46
(http://www.softdecc.com/pdb/diagrams/P1065166.png) (http://www.softdecc.com/pdb/diagrams/P1057484.png) (http://www.softdecc.com/pdb/diagrams/P1065793.png)
Popra wiłem linki do diagr amów (nie można edyto wać postów) :(
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Teodor w Poniedziałek, 24, Gru 2007, 08:29:31
Nie bardz o rozum iem, jak nie można? Ja edytu ję bez probl emu.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Wtorek, 25, Gru 2007, 10:54:29
w Srodk owym 1.Hd8 .
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Wtorek, 25, Gru 2007, 17:19:38
Na jedny m z forów napis ałem
Cytuj
"Nam strze lać nie kazan o ..."
Proszę o waria nty. Oczyw iście z najle pszym i odpow iedzi ami czarn ych (jak popra wna anali za to zalec a).
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Teodor w środa, 26, Gru 2007, 12:17:55
Na jedny m z forów napis ałem
Cytuj
"Nam strze lać nie kazan o ..."
Proszę o waria nty. Oczyw iście z najle pszym i odpow iedzi ami czarn ych (jak popra wna anali za to zalec a).
Chyba nie wiesz, co to dwuch odówka. Tytus podał wszys tkie waria nty.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Piątek, 28, Gru 2007, 17:08:14
(http://www.softdecc.com/pdb/diagrams/P1057484.png)
w Srodk owym 1.Hd8 .
Na jedny m z forów napis ałem
Cytuj
"Nam strze lać nie kazan o ..."
Proszę o waria nty. Oczyw iście z najle pszym i odpow iedzi ami czarn ych (jak popra wna anali za to zalec a).
Chyba nie wiesz, co to dwuch odówka. Tytus podał wszys tkie waria nty.
Jak napis ałem wyżej "Nam strze lać nie kazan o ...", a dlacz ego? Albo koled zy/koleżanki (niepo trzeb ne skreślić) "T*" strze lają, albo nie rozpa trywa li(ły) najlepszych odpow iedzi czarn ych również tych najmn iej senso wnych , ale uniem ożliwiających danie mata w drugi m posun ięciu.
1. Hd8 Sg6!! (albo i Ge3!!) jest zapew ne dla Was zasko czeni em. A może w Waszy ch oczac h pojaw ił się szok! Tak czy siak, teraz macie dać mata w 1 (jedny m) posun ięciu bo przec ież "Tytus podał wszys tkie waria nty" (Teodo r).
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 28, Gru 2007, 18:00:50
Jak napis ałem wyżej "Nam strze lać nie kazan o ...", a dlacz ego? Albo koled zy/koleżanki (niepo trzeb ne skreślić) "T*" strze lają, albo nie rozpa trywa li(ły) najlepszych odpow iedzi czarn ych również tych najmn iej senso wnych , ale uniem ożliwiających danie mata w drugi m posun ięciu.
1. Hd8 Sg6!! (albo i Ge3!!) jest zapew ne dla Was zasko czeni em. A może w Waszy ch oczac h pojaw ił się szok! Tak czy siak, teraz macie dać mata w 1 (jedny m) posun ięciu bo przec ież "Tytus podał wszys tkie waria nty" (Teodo r).

Tak, w dwuch odówce wszys tkie waria nty, to pierw szy ruch białych. Podam swój 1.Hf4 .
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 28, Gru 2007, 18:08:34
W lewym 1.Gh4 .
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 28, Gru 2007, 18:10:29
W prawy m 1.We6 . Łatwe to, ale sensu nie ma.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 28, Gru 2007, 18:11:06
Jak widać ostat nie zajęło mi niecałe 2 minut y z wpisa niem rozwiązania.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Piątek, 28, Gru 2007, 21:51:07
W lewym 1.Gh4 .
A co zrobi sz po 1. ... Gg3!!  ;D

Podam swój 1.Hf4 .
Teraz dobrz e!

Prawy też spoko  :)

Ale nad lewym to jeszc ze popra cuj.  ::)
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Neo w Piątek, 28, Gru 2007, 22:47:25
Jak widać ostat nie zajęło mi niecałe 2 minut y z wpisa niem rozwiązania.

Leo propo nuje Tobie wlacz yc "Rybke",to za sekun de bedzi e rozwi azani e.
Napis zesz nawet waria nt 2.Hb5 mat
Takie zadan ia rozwiązuje się z obraz ka. W pamięci. Rybka ogłupia.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Oko w Sobota, 29, Gru 2007, 11:53:13
Nie wiem, czy takie zadan ia. Ale może po prost u różne zadan ia, łatwe i nieco mniej łatwe.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Fryc w Sobota, 29, Gru 2007, 17:23:14
studi a i chodówki nie nadają się do szkol enia. To sztuk a dla sztuk i.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Sobota, 29, Gru 2007, 20:16:46
studia i chodówki nie nadają się do szkol enia. To sztuk a dla sztuk i.

Sztuk a jest wazna .Sztu ka zrozu miala dla 6 latko w. Nieza wodna .Sztu ka obraz kow jaka widzi my na ekran ach kompu tera przy trans misji Szach owej.
Mistrz może nie rozwiązać mata 3x, a co dopie ro dziec ko.
Tytuł: Odp: Z5
Wiadomość wysłana przez: Fryc w Niedziela, 30, Gru 2007, 21:03:56
studia i chodówki nie nadają się do szkol enia. To sztuk a dla sztuk i.

Sztuk a jest wazna .Sztu ka zrozu miala dla 6 latko w. Nieza wodna .Sztu ka obraz kow jaka widzi my na ekran ach kompu tera przy trans misji Szach owej.

Władku, to była przen ośnia, czyli metaf ora. Już wiesz, o co w tym chodz iło?