Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Q1  (Przeczytany 48106 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Brydż

 • Moderator
 • Inżynier
 • ***
 • Wiadomości: 963
 • Oceny +17/-0
 • Płeć: Mężczyzna
Q1
« dnia: Poniedziałek, 07, Wrz 2009, 15:24:14 »
 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

Partn er otwie ra 1 t11. Licyt ujemy natur alnie .

tomcat63

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #1 dnia: Poniedziałek, 07, Wrz 2009, 16:25:44 »
1 s11

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: Q1
« Odpowiedź #2 dnia: Poniedziałek, 07, Wrz 2009, 21:56:05 »
2 s11
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.

mosze

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #3 dnia: Wtorek, 08, Wrz 2009, 13:14:43 »
Nie widzę probl emu - o co chodz i? 1 s11.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Q1
« Odpowiedź #4 dnia: Wtorek, 08, Wrz 2009, 15:04:54 »
Jeśli nie gram syste mem Fanto ni - Nunes ani niczy m innym, gdzie 1-over1 nie forsu je, 1 s11 nie ma żadnej alter natyw y.

Offline Brydż

 • Moderator
 • Inżynier
 • ***
 • Wiadomości: 963
 • Oceny +17/-0
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Q1
« Odpowiedź #5 dnia: Wtorek, 08, Wrz 2009, 21:01:10 »
1 t11 - 1 s11
2 h11 - ?


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

tomcat63

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #6 dnia: Wtorek, 08, Wrz 2009, 22:08:56 »
2 d11

Offline Tytus

 • Pogromca idiotów
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1071
 • Oceny +31/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • de Zoo
Odp: Q1
« Odpowiedź #7 dnia: Wtorek, 08, Wrz 2009, 22:33:58 »
Szach y i brydż to nie wszys tko, liczy się, to co człowiek ma w głowie, a nie jaki ma ranki ng Elo, czy ile ma Pkli.

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Q1
« Odpowiedź #8 dnia: środa, 09, Wrz 2009, 07:45:46 »
Nie jest to wspan iały obrót wydar zeń.  Jeśli licyt ujemy zgodn ie z DNL Sławińskiego to mamy nie lada probl em (2BA - NF, 3  d11 - czwar ty kolor oznac zający antyw artości).

Chyba, że zalic ytuje my jak 95% dowol nego turni eju, czyli uzgod nimy kiery . :)

Uważam, że bezpośrednie uzgod nieni e kierów jest złą odzyw ką i bardz o często skończy się niesz częściem.
Licyt ując z bilan su trzeb a by je było uzgad niać na wysok ości sześciu. Bardz o łatwo można wyobr azić sobie kartę partn era z którą 6 BA będzie po prost u z góry a na 6 kier trzeb a będzie oddać lewę atuto wą i np trefl ową.

Wygląda, że najle piej zgłosić z bilan su BA (czter y).

tomcat63

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #9 dnia: środa, 09, Wrz 2009, 08:03:20 »
2 d11

Chyba Myszk a ma rację. :)
Możesz sprec yzowa ć o co chodz i?


Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Q1
« Odpowiedź #10 dnia: środa, 09, Wrz 2009, 08:51:20 »
3 d11. Najmn iejsz e zło w natur alnym syste mie. Właśnie dlate go potrz ebne są w syste mie konwe ncje po rewer sie - np. leben sohl.

tomcat63

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #11 dnia: środa, 09, Wrz 2009, 09:53:23 »
Ale 3 d11 to racze j pytan ie o zatrz ymani e do 3nt, więc tylko zawyży licyt ację - po 2 d11 dosta nę takie same infor macje , ale o stopi eń niżej.


Cegła

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #12 dnia: środa, 09, Wrz 2009, 10:09:41 »
Nie wiem, jak bardz o "natur alnym " syste mem gramy ... ;)
Zakładam, że mój ma 5+ t11 i 4 h11, czyli w pozos talyc h kolor ach ma max. 4 karty . Grę planu ję oprzeć na dwust ronny ch przeb itkac h (piki partn era zrzucę na kara i będę przeb ijać piki, ciut gorze j jak ma 3 karty w  s11).
Nic tutaj mądrego nie wymyślę - zapyt am o asy i wrzucę szlem ika jeśli pokaże 3 asy albo dwa asy z damą atu (ja tak gram); jeśli pokaże jedne go asa lub dwa asy bez damy atu to zatrz ymam się w pięciu kiera ch.

Nie wiem, jak w "natur alnym " syste mie uzysk ać więcej infor macji , w sumie chodz i mi głównie o jakość kolor u atuto wego. Może zatem bezpośrednie 5 h11 jako inwit do szlem ika pod hasłem "hejka :) boli mnie tylko kolor atuto wy"...

Sam nie wiem. ..
 

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Q1
« Odpowiedź #13 dnia: środa, 09, Wrz 2009, 10:18:47 »
Oj słabiutko wygląda w Polsc e wiedz a o syste mie natur alnym . Czy na nie grywa cie nigdy z gracz ami zagra niczn ymi (choćby na bbo)?
Ale 3 d11 to racze j pytan ie o zatrz ymani e do 3nt, więc tylko zawyży licyt ację - po 2 d11 dosta nę takie same infor macje , ale o stopi eń niżej.

Trudn o jest zalic ytowa ć 2 d11 po 2 h11. Przec iwnic y prawd opodo bnie zapro testu ją.

3 d11. Najmn iejsz e zło w natur alnym syste mie.


Jako zgłoszenie wartości czy antyw artości? Bo jeśli wartości to obawi am się, że cię na zacho dzie nie zrozu mieją.

Nie wiem, jak w "natur alnym " syste mie uzysk ać więcej infor macji , w sumie chodz i mi głównie o jakość kolor u atuto wego. Może zatem bezpośrednie 5 h11 jako inwit do szlem ika pod hasłem "hejka :) boli mnie tylko kolor atuto wy"...

Sam nie wiem. ..

Wprost przec iwnie . Przez 5 h11 w syste mie nastu ralny m wskażesz bilan sowe podni esien ie ze znako mitym i kiera mi,  :)

Cegła

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #14 dnia: środa, 09, Wrz 2009, 10:31:18 »
No, może jeszc ze dodam, że jak pokaże mi 3 asy to dopyt am o damę kier, a jeśli ją będzie miał to zainw ituję szlem a. Przy założeniu, ża odpow iedzi na 4BA są (0/3, 1/4, 2, 2+D), wyglądałoby to tak:
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 4BA
5 t11 - 5BA (chyba, że 5 d11 oznac za pytan ie o damę atu)
6 d11 - 6 h11
???    - może się domyśli, że do szlem a potrz ebowa łem damy atu i czegoś jeszc ze ponad wskaz ane wartości (AKD h11 i A t11), skoro zapyt ałem o damę i wyham owałem pomim o jej pokaz ania. Tak napra wdę potrz ebuję zabez piecz enia na wypad ek pierw szego wistu w kiera . Liczę tak:
4 lewy w karac h i pikac h
4 lewy kiero we
A trefl + trzy przeb itki trefl owe
razem 12 lew, więc potrz ebuję jeszc ze króla w pikac h lub trefl ach.. .

Chyba, że znowu coś skopałem... ;0