Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Q1  (Przeczytany 48116 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: Q1
« Odpowiedź #30 dnia: środa, 09, Wrz 2009, 22:11:29 »
Licytując natua lnie zgłaszamy 2 s11 w pierw szym okrążeniu (zamia st 1  s11) a potem uzgad niemy kiery odłączając się od rozda nia.To może trzeb a było to zapro ponow ać. Większość była za 1 s11. Chyba tylko jedna osoba chciała 2 s11 licyt ować.

U mnie rewer s partn era forsu je do końcówki, więc mówię spoko jnie 2 s11. Niech wie, że mam piątego pika.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Q1
« Odpowiedź #31 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 07:40:55 »
Zakładając, że mój ma 5+ t11, 4 h11 i siłę 16+PC (tak wynik a z licyt acji) to akura t u mnie rebid odp. 3 h11 forsu je do końcówki, bo ja mam ustal enie, iż przy uzgod niony m kolor ze stars zym 4-4 i boczn ym kolor ze 5+ kart do końcówki wysta rcza 22-23 PC.
Oczyw iście oznac za to, że pierw sza odpow iedź wymag a 6(7) PC.

Można też ustal ić, że one over one w znacz eniu trady cyjny m forsu je do końcówki. Tyle, że jest to ustal enie sprze czne z zasad ami bilan su.

Tak samo jak Twoje .  Bilan sując dokładnie na lewy wygląda to tak.
1) Minim um otwar cia 4,5 LH (odpow iada mniej więcej 16 HCP)
2) Minim um odpow iedzi 1,5 LH (odpow iada mniej więcej 6 HCP)
3) Kolor 5 karto wy 1,5 LB
4) Kolor kiero wy 1 LB + 1 LP

Lewy blotk owe i przeb itkow e przyj muję na wartość średnią. Jak widzi sz wycho dzi 9,5 lewy. Za mało. Tym bardz iej, że przyjęcie aż 1,5 lewy blotk owej za boczn iaka a oprócz tego także lewy przeb itkow ej wydaj e się być przes adzon e. Prawd ziwsz e byłoby więc 9 lew.

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Q1
« Odpowiedź #32 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 07:48:16 »
Ależ czwar ty kolor w znacz eniu natur alnym jest forsu jącym relay em :) Z natur alnym i odpow iedzi ami. jak zwał, tak zwał :)

Czwar ty kolor może mieć jak widać DWA różne znacz enia:

1) Odzyw ka INFOR MACYJ NA - oznac zająca, że w tym kolor ze partn er może liczyć na mniej niż się staty stycz nie spodz iewa (w probl emowy m przykładzie w zasad zie powin na to być krótkość).
2) Odzyw ka OPERA CYJNA - nic nie mówiąca o składzie odzyw ka wymus zająca na partn erze sprze danie dodat kowej infor macji .

Znacz enie 1 podaję za Sławińskim i jego Dyrek tywam i Natur alnej Licyt acji. On twier dzi, że tak gra cały świat (poza Polską).
Znacz enie 2 przyj mują Vierb ein i Baste k (więc rozum iem, że tak gra polsk a czołówka).

Odzyw kę 3  d11 w znacz eniu 1 w naszy m probl emie może dać moim zdani em tylko kaska der. Odzyw kę 3  d11 w znacz eniu 2 spoko jnie można dać.

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Q1
« Odpowiedź #33 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 07:49:24 »
Licytując natua lnie zgłaszamy 2 s11 w pierw szym okrążeniu (zamia st 1  s11) a potem uzgad niemy kiery odłączając się od rozda nia.To może trzeb a było to zapro ponow ać. Większość była za 1 s11. Chyba tylko jedna osoba chciała 2 s11 licyt ować.

U mnie rewer s partn era forsu je do końcówki, więc mówię spoko jnie 2 s11. Niech wie, że mam piątego pika.

Moja uwaga dotyc zyła ręki podan ej przez Bastk a. Ręka z probl emu Q1 ma za słabe piki i za dobre kara żeby zalic ytowa ć 2 s11.

Offline Kotek

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1081
 • Oceny +19/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Q1
« Odpowiedź #34 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 08:15:45 »
Teraz 2 s11

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Q1
« Odpowiedź #35 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 08:27:51 »
Dotyc hczas owe poglądy na forsi ng. W tej pozyc ji forsu ją:

1) 2 s11 - Leo, Kotek
2) 2 BA - Myszk a
3) Tylko 3  d11 - Vierb ain, Baste k (chyba), ja
4) 3 h11 - Mosze, Cegła.

Stras zna wieża babel ta "natur alna" licyt acja. I jak to się dziwić, że Polac y wolą WJ ;)


PS. Może warto wrócić do baaar dzo stary ch zasad forsi ngu (nic nie forsu je), albo do staar ych zasad (forsu je tylko nowy kolor z przes kokie m). :)

Cegła

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #36 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 08:58:36 »
Nie będę się upier ał... ;)
O forsi ngu do końcówki przy sile 23(22)PC na składzie takim, o którym mowa, napis ał kiedyś Izdeb ski, a ja to przyjąłem na wiarę, bo pasow ało mi do dalsz ych ustal eń licyt acyjn ych.. .

Pytan ie brzmi, jak "pewny" musi być nasz kontr akt, żeby go grać. Jeśli bilan s daje 9,5 lewy (raz bierz emy 10 lew, a raz 9 lew), to staty stycz nie grając końcówkę po partią raz zapis ujemy 620 a raz -100, z kolei grając częściówkę zapis ujemy odpow iedni o 170 i 140.
Wartość oczek iwana zapis u wycho dzi zatem:
a) 0,50 * 620 - 0,50 * 100 = 260
b) 0,50 * 170 + 0,50 * 140 = 155
Opłaca się zatem licyt ować koncówkę.

Inna spraw a, że nie wiem, czy klasy czne bilan sowan ie powin no uwzględniać oblic zenia wartości oczek iwane j wynik u, czy też zatrz ymywa ć się na etapi e kalku lacji ilości lew do wzięcia...

Ps.
Fajna dysku sja się wywiązała :)
 

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Q1
« Odpowiedź #37 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 08:59:09 »
Dotychczasowe poglądy na forsi ng. W tej pozyc ji forsu ją:

1) 2 s11 - Leo, Kotek
2) 2 BA - Myszk a
3) Tylko 3  d11 - Vierb ain, Baste k (chyba), ja
4) 3 h11 - Mosze, Cegła.

Stras zna wieża babel ta "natur alna" licyt acja. I jak to się dziwić, że Polac y wolą WJ ;)


PS. Może warto wrócić do baaar dzo stary ch zasad forsi ngu (nic nie forsu je), albo do staar ych zasad (forsu je tylko nowy kolor z przes kokie m). :)

No i pięknie. Ja ubole wałem, że nie mam w natur alnej licyt acji forsu jących odzyw ek, a tu zaraz się okaże, że nie ma niefo rsujących.


Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Q1
« Odpowiedź #38 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:14:08 »
W Acolu forsu je 3 h11.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Kotek

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1081
 • Oceny +19/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Q1
« Odpowiedź #39 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:18:45 »
Nie będę się upier ał... ;)
O forsi ngu do końcówki przy sile 23(22)PC na składzie takim, o którym mowa, napis ał kiedyś Izdeb ski, a ja to przyjąłem na wiarę, bo pasow ało mi do dalsz ych ustal eń licyt acyjn ych.. .

Pytan ie brzmi, jak "pewny" musi być nasz kontr akt, żeby go grać. Jeśli bilan s daje 9,5 lewy (raz bierz emy 10 lew, a raz 9 lew), to staty stycz nie grając końcówkę po partią raz zapis ujemy 620 a raz -100, z kolei grając częściówkę zapis ujemy odpow iedni o 170 i 140.
Wartość oczek iwana zapis u wycho dzi zatem:
a) 0,50 * 620 - 0,50 * 100 = 260
b) 0,50 * 170 + 0,50 * 140 = 155
Opłaca się zatem licyt ować koncówkę.

Inna spraw a, że nie wiem, czy klasy czne bilan sowan ie powin no uwzględniać oblic zenia wartości oczek iwane j wynik u, czy też zatrz ymywa ć się na etapi e kalku lacji ilości lew do wzięcia...

Ps.
Fajna dysku sja się wywiązała :)
 

Podob a mi się Twoje wylic zenie .

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Q1
« Odpowiedź #40 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:32:26 »
Nie będę się upier ał... ;)
O forsi ngu do końcówki przy sile 23(22)PC na składzie takim, o którym mowa, napis ał kiedyś Izdeb ski, a ja to przyjąłem na wiarę, bo pasow ało mi do dalsz ych ustal eń licyt acyjn ych.. .

Pytan ie brzmi, jak "pewny" musi być nasz kontr akt, żeby go grać. Jeśli bilan s daje 9,5 lewy (raz bierz emy 10 lew, a raz 9 lew), to staty stycz nie grając końcówkę po partią raz zapis ujemy 620 a raz -100, z kolei grając częściówkę zapis ujemy odpow iedni o 170 i 140.
Wartość oczek iwana zapis u wycho dzi zatem:
a) 0,50 * 620 - 0,50 * 100 = 260
b) 0,50 * 170 + 0,50 * 140 = 155
Opłaca się zatem licyt ować koncówkę.
 

1.Izd ebski pisał o innej sekwe ncji licyt acyjn ej miano wicie s11 - 2 M (młodszy) - 2 h11 - 3 h11. Wtedy także odpow iadaj ący często ma układ 5/4.
Nie jeste m pewie n czy można to przen ieść na sekwe ncję 1 t11 - 1 s11 - 2 h11 - 3 h11. Być może. I być może Izdeb ski myślał podob nie jak Ty i na podob nej zasad zie oblic zał wartość oczek iwaną, ale:
1 - 9,5 lew wygląda na zawyżone, popra wnies ze byłoby chyba 9 (9+?)
2 - przed partią wylic zenie wygląda już trochę gorze j. :)

Cegła

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #41 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:36:35 »
W Acolu forsu je 3 h11.

No rzecz ywiście :)
Spraw dziłem (Acola znam słabo) - Matul a G. "Acol" - stron a 239 ;)
"...ni eskac zące podni esien ie kolor u rewer u - jest to licyt acja silna, forsu jąca do końcówki, sygan lizuj ąca czter okart owy fit w drugi m kolor ze otwie rającego i jeśli jest to kolor stars zy - pewne ambic je szlem ikowe ..."

Oczyw iście wiele to w nasze j dysku sji nie zmien ia - ot, w jedny m z w miarę natur alnyc h syste mów omawi ana sekwe ncja jest forsu jąca do końcówki, ale w innyc h jest już inacz ej.

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Q1
« Odpowiedź #42 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:44:32 »
W Acolu forsu je 3 h11.

Prawd opodo bnie jest to spowo dowan e tym, że w Acolu są nieco większe wymag ania w stosu nku do odzyw ek (otwar cie odpow iedź, rewer s).

Jeśli więc licyt ujemy to Acole m to bym wybrał oczyw iście 3 h11. :)
Można jechać dalej .

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Q1
« Odpowiedź #43 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 10:42:19 »
Nie będę się upier ał... ;)
O forsi ngu do końcówki przy sile 23(22)PC na składzie takim, o którym mowa, napis ał kiedyś Izdeb ski, a ja to przyjąłem na wiarę, bo pasow ało mi do dalsz ych ustal eń licyt acyjn ych.. .

Pytan ie brzmi, jak "pewny" musi być nasz kontr akt, żeby go grać. Jeśli bilan s daje 9,5 lewy (raz bierz emy 10 lew, a raz 9 lew), to staty stycz nie grając końcówkę po partią raz zapis ujemy 620 a raz -100, z kolei grając częściówkę zapis ujemy odpow iedni o 170 i 140.
Wartość oczek iwana zapis u wycho dzi zatem:
a) 0,50 * 620 - 0,50 * 100 = 260
b) 0,50 * 170 + 0,50 * 140 = 155
Opłaca się zatem licyt ować koncówkę.
 

1.Izd ebski pisał o innej sekwe ncji licyt acyjn ej miano wicie s11 - 2 M (młodszy) - 2 h11 - 3 h11. Wtedy także odpow iadaj ący często ma układ 5/4.
Nie jeste m pewie n czy można to przen ieść na sekwe ncję 1 t11 - 1 s11 - 2 h11 - 3 h11. Być może. I być może Izdeb ski myślał podob nie jak Ty i na podob nej zasad zie oblic zał wartość oczek iwaną, ale:
1 - 9,5 lew wygląda na zawyżone, popra wnies ze byłoby chyba 9 (9+?)
2 - przed partią wylic zenie wygląda już trochę gorze j. :)

Racze j nie. W naszy m przykładzie 2 h11 jest rewer sem, u Izdeb skieg o nie jest.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

mosze

 • Gość
Odp: Q1
« Odpowiedź #44 dnia: Czwartek, 10, Wrz 2009, 10:57:16 »
Lewy blotk owe i przeb itkow e przyj muję na wartość średnią. Jak widzi sz wycho dzi 9,5 lewy. Za mało. Tym bardz iej, że przyjęcie aż 1,5 lewy blotk owej za boczn iaka a oprócz tego także lewy przeb itkow ej wydaj e się być przes adzon e. Prawd ziwsz e byłoby więc 9 lew.

W kwest ii bilan su - partn er z ręką zrównoważoną i 16PC otwor zy 1BA, zatem powin ien mieć gdzieś singl a. Nie wiem, jak to wpływa na bilan s, ale partn er otwie rając licyt ację przew iduje ewent ualne kłopoty po odpow iedzi 1 s11. Zatem rewer s musi ozanc zać dobrą rękę, 16PC czy nie, to nie ma znacz enia. Końcówka przy uzgod niony m kolor ze stars zym powin na mieć ręce i nogi.

Jeśli 3 h11 nie jest forsu jące - zosta je 3 d11,m 4-ty kolor, w pierw szym czyta niu pytan ie o trzym anie do BA.