Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: S5  (Przeczytany 4828 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
S5
« dnia: Piątek, 27, Lis 2009, 08:48:43 »
Naszło mnie i zacząłem się zasta nawia ć nad dwiem a hipot etycz nymi sytua cjami :

1) Jeden przec iwnik otwie ra 1 w stary, drugi licyt uje 2 t11. Załóżmy, że ustal iłem sobie z partn erem, że jeśli 2 t11 jest natur alne, gramy kontrą na dwa pozos tałe kolor y, a jeśli sztuc zne (np. GF natur alne, na równym lub z fitem) gramy kontrą wisto wą. Przec iwnik licyt uje 2 t11, jego partn er nie alert uje. Co mam teraz robić? Pytać, ryzyk ując przek azani e niele galne j infor macji ? Trakt ować jako natur alne? A co, jeśli potem okaże się, że było sztuc zne, a przec iwnik uznał, że "tego się nie aleru je, bo to ogólny stand ard"?

2) Sporo, zwłaszcza słabszych par, ma ustal enie, mniej lub bardz iej skody fikow ane, że w określonych sytua cjach wznówka jest obowiązkowa. Wyobr aźmy sobie takie lub zbliżone sytua cje:

LHO: 1 t11, Partn er: 1 s11, RHO: PAS
LHO: 1 s11, Partn er: 2 t11, RHO: PAS
LHO: 1 h11, Partn er: 1 s11, RHO: PAS

Czy pas RHO powin ien być alert owany , jeśli przec iwnic y mają ustal enie, że wznówka jest obowiązkowa? Jeśli tak, czy mam prawo sobie ustal ić, że na przec iwnik ów grających w danej sekwe ncji obowiązkową wznówką gram wciągającym pasem, np. z każdą silni ejszą ręką bez fitu pasuję(oczyw iście alert ujemy takie go pasa)? I teraz pytan ie zasad nicze , jak mam wydob yć przec iwnik ów infor mację o takim ustal eniu, skoro NIGDY jeszc ze nikt mi takie go pasa nie zaale trowa ł, a w dysku sji poroz danio wej przec iwnic y otwar cie mówili o ustal eniac h o FORSU JĄCYM pasie w podob nych sekwe ncjac h? Czy mam się pytać o znacz enie pasa w tego typu sekwe ncjac h? Tu sytua cja jest trudn iejsz a, bo przy braku alert u i braku moich dopyt ywań, w życiu nie udowo dnię, że przec iwnic y mieli takie ustal enie. Czy może mam wzywać sędziego, jeżeli zobac zę w dalsz ej części licyt acji, że LHO wznow ił z kartą, która do wznówki się nie nadaj e? Tyle, że poza walor ami eduka cyjny mi, takie wezwa nie sędziego nie będzie miało dla mnie żadnej wartości. Bo przec ież z kartą, którą chciałem dać wciągającego pasa, teraz musiałem zalic ytowa ć, więc nie mogłem się przek onać, jakie napra wdę ustal enia mieli przec iwnic y.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: S5
« Odpowiedź #1 dnia: Piątek, 27, Lis 2009, 12:36:19 »
Naszło mnie i zacząłem się zasta nawia ć nad dwiem a hipot etycz nymi sytua cjami :

1) Jeden przec iwnik otwie ra 1 w stary, drugi licyt uje 2 t11. Załóżmy, że ustal iłem sobie z partn erem, że jeśli 2 t11 jest natur alne, gramy kontrą na dwa pozos tałe kolor y, a jeśli sztuc zne (np. GF natur alne, na równym lub z fitem) gramy kontrą wisto wą. Przec iwnik licyt uje 2 t11, jego partn er nie alert uje. Co mam teraz robić? Pytać, ryzyk ując przek azani e niele galne j infor macji ? Trakt ować jako natur alne? A co, jeśli potem okaże się, że było sztuc zne, a przec iwnik uznał, że "tego się nie aleru je, bo to ogólny stand ard"?


Zajrz eć to kk przec iwnik ów.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Iwo

 • Użytkownik
 • Student
 • ****
 • Wiadomości: 450
 • Oceny +13/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Brydż to ja!
Odp: S5
« Odpowiedź #2 dnia: Piątek, 27, Lis 2009, 14:26:13 »
1.Tra ktowa ć jako natur alne.
2.Ale rtowa ć.
Brydż jest grą dla ludzi myślących.
Forum brydżowe to miejs ce na dysku sję, na zadaw anie pytań, na moje odpow iedzi . ;-)))

impas

 • Gość
Odp: S5
« Odpowiedź #3 dnia: Piątek, 27, Lis 2009, 16:52:48 »
Jeśli mówimy o grze bez zasłon, to żadnego pasa sie nie alert uje (nie wolno alert ować), na zasłonach można alert owac wszys tko co niety powe, a nawet jest to wskaz ane.
Semin atura lne znacz enie odpow iedzi 2 t11 jak na razie wymag a alert owani a, a nieal ertow aną odzyw kę trakt ujesz natur alnie - jeśli bedzi e inacz ej to sędzi przyw róci spraw iedli wość :)

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: S5
« Odpowiedź #4 dnia: Piątek, 27, Lis 2009, 18:17:05 »
Jeśli mówimy o grze bez zasłon, to żadnego pasa sie nie alert uje (nie wolno alert ować),

A nie miałeś na myśli kontr y? Kontr się nie alert uje, niektóre pasy się alert uje.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: S5
« Odpowiedź #5 dnia: Sobota, 28, Lis 2009, 08:39:26 »
Jeśli mówimy o grze bez zasłon, to żadnego pasa sie nie alert uje (nie wolno alert ować), na zasłonach można alert owac wszys tko co niety powe, a nawet jest to wskaz ane.
Semin atura lne znacz enie odpow iedzi 2 t11 jak na razie wymag a alert owani a, a nieal ertow aną odzyw kę trakt ujesz natur alnie - jeśli bedzi e inacz ej to sędzi przyw róci spraw iedli wość :)


Wątpię, sędzia licyt uje tak samo i nie alert uje.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: S5
« Odpowiedź #6 dnia: Niedziela, 29, Lis 2009, 11:17:11 »
Pasy o znacz eniu konwe ncjon alnym należy alert ować.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S5
« Odpowiedź #7 dnia: Niedziela, 29, Lis 2009, 11:49:09 »
chyba konwe ncyjn ym  :)