Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: L781  (Przeczytany 4735 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: L781
« Odpowiedź #30 dnia: Poniedziałek, 26, Gru 2011, 23:43:04 »
Albo trzeb a zmien ić syste m na lepsz y, albo przes tać grać w brydża.
Ja stano wczo propo nuję jedna k zmien ić syste m na lepsz y.
Cytuj
Ja wyciągam 1 s11 i potem zgłaszam 4 t11. Partn er będzie wiedz iał, że mam 66.
..albowiem tak się niesz częśliwie składa że w dzisi ejszy ch ciężkich czasa ch pod niema l każdą szero kością geogr aficz ną sekwe ncja:
W                       E
s11                 2  d11/ h11
4 t11
oznac za ładną rękę z bardz o dobry m fitem w kolor ze partn era i KRÓTKOŚCIĄ TREFL . A więc chyba nie bardz o to co  mamy w rzecz ywist ości. No to może nie skacz my tymi trefl ami?
W                       E
s11                 2  d11/ h11
3 t11 ?
Znowu zonk, bo to z kolei wg ponad syste mowej umowy oznac za siłę 15-17 lub 16-18 milto nów i 5+ 4+ na czarn ych. Co grozi ze stron y CHO przys piesz onym RKCB a wtedy nie łudźmy się że nasza odpow iedź 0-3 zosta nie przez partn era zinte rpret owana jako zero. ...
A może spaso wać i pocze kać na rozwój wydar zeń?
Pomysł pasow ania pod hasłem "bo ręka za dobra" nie przys zedł mi do głowy nigdy w życiu, przyz naję ze wstyd em.  A już tym bardz iej z ręką układową bo wyobr aźnia podpo wiada mi wtedy grube niepr zyjem ności w następnym okrążeniu licyt acji np. konie czność zmier zenia się z trudn ym probl emem wybor u odzyw ki na wysok ości pięciu po skocz nej  licyt acji wroga  1  d11 - 5 d11.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: L781
« Odpowiedź #31 dnia: Wtorek, 27, Gru 2011, 20:11:09 »
Mamy 8 z 24, a to jest 33,33%.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: L781
« Odpowiedź #32 dnia: Wtorek, 27, Gru 2011, 21:12:34 »
Tego oblic zenia mi brako wało. Dobrz e czułem, że 1 s11 będzie najle psze.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: L781
« Odpowiedź #33 dnia: środa, 28, Gru 2011, 11:54:39 »
Przec ież w talii jest 40 pc.
Zawsz e do przod u!

Offline Halogen

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 599
 • Oceny +18/-3
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachy i Brydż są sztuką.
Odp: L781
« Odpowiedź #34 dnia: środa, 28, Gru 2011, 21:54:39 »
Może jest i 40, ale z punkt u widze nia nasze j ręki 16 pc nie gra.
To, co oświetlone, nie zawsz e musi być widoc zne.

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: L781
« Odpowiedź #35 dnia: Czwartek, 29, Gru 2011, 01:37:04 »
Może jest i 40, ale z punkt u widze nia nasze j ręki 16 pc nie gra.
Nie grałoBY gdyby wyklu czyć możliwość zagra nia i wygra nia na przec iwnej linii różnych fajny ch konta któw w rodza ju 7  d11/ h11/NT albo np. opłacalnej obron y nasze j końcówki w piki  karam i. To prawd a że w ataku mamy ok. 1/3 grających milto nów, niest ety w obron ie mamy ich ok. zera. Jest grubo za wczes nie aby przesądzić że  to rozda nie należy do nas, ale im wyzsz e damy otwar cie tym większa szans a ze tak właśnie się stani e. W Krwaw ej Sieki erze nie byłoby probl emu- otwar cie 4 pik oznac zające 7-9 PC i 66 piki/trefle daje się autom atycz nie.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: L781
« Odpowiedź #36 dnia: Czwartek, 29, Gru 2011, 08:44:23 »
To nie ma sensu . Nie wiem, co licyt ować, ale nie 1 s11.
Zawsz e do przod u!

Offline Czar

 • Szachista i Brydżysta - 2 w 1
 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 869
 • Oceny +23/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: L781
« Odpowiedź #37 dnia: Czwartek, 29, Gru 2011, 08:55:51 »
Właśnie dlate go, że mamy grające honor y w ataku, a w obron ie nie, to musim y atako wać. Pytan ie brzmi, w jaki sposób. Podwójny blok, czyli blok i przedłużenie, to chyba tylko w krwaw ej sieki erze.   ;)

Offline ZeZ

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2085
 • Oceny +38/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • "To lubię..."
Odp: L781
« Odpowiedź #38 dnia: Czwartek, 29, Gru 2011, 21:33:10 »
Gramy w piki, hehe.
"No to zezuj, moja złota"

Nie gram w brydża ino w szach y. Brydż mnie tylko bawi.

Offline Halogen

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 599
 • Oceny +18/-3
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachy i Brydż są sztuką.
Odp: L781
« Odpowiedź #39 dnia: Wtorek, 03, Sty 2012, 11:17:55 »
Mamy więc rękę na grę własną, a nie na grę przec iwnik ów. Licyt ujmy!
To, co oświetlone, nie zawsz e musi być widoc zne.

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: L781
« Odpowiedź #40 dnia: Wtorek, 03, Sty 2012, 20:17:41 »
W zasad zie may tylko 4 przeg rywaj ące.
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.