Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: L1007  (Przeczytany 3491 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: L1007
« Odpowiedź #15 dnia: środa, 03, Lip 2013, 17:48:55 »
Widzę tu dyson ans - sprze dajes z skład, a nie lokal izuje sz honorów. Czemu? Nie ma tego w książce Kowal skieg o? Ja jej nie znam, więc pytam .

Dziwn ie sform ułowane pytan ie. W przed stawi onej przez e mnie licyt acji pytający dowie dział się o prawi e wszys tkich  figur ach, więc nie mam pojęcia o co Ci chodz i z lokal izowa niem figur? Że nie wcześniej? Niest ety, nie jest mi znana konwe ncja, która umożliwia pozna nie na niski ej wysok ości  jaki jest dokładny skład drugi ej ręki i gdzie uloko wane są honor y.

Dlate go też z ręką, z którą chcem y zapro sić partn era do dwuto rowej  wymia ny infor macji  trzeb a czym prędzej wyprzęgać z relayów i przec hodzi ć na licyt ację natur alną.


Nie zrozu miałeś mnie. Ja najpi erw sprze daję skład, a potem lokal izuję honor y. I racze j unika m dwuto rowej  wymia ny infor macji .
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: L1007
« Odpowiedź #16 dnia: środa, 03, Lip 2013, 18:21:10 »
To logic zne, że jak się sprze daje skład, to potem pokaz uje się konkr etne honor y.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: L1007
« Odpowiedź #17 dnia: środa, 03, Lip 2013, 18:56:14 »
Dobrz e jest znać rękę dziad ka przed jej wyłożeniem.
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Tytus

 • Pogromca idiotów
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1071
 • Oceny +31/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • de Zoo
Odp: L1007
« Odpowiedź #18 dnia: Czwartek, 04, Lip 2013, 08:55:01 »
Licytację sprze dającą skład podał mąż Dorot y Hayde n ponad pół wieku temu. Kowal ski nicze go nie wymyślił, hehe. Sławiński to przer obił na odwyr tkę, więc mu wyszło gorze j. Trusc ott pokaz ywał najdłuższy kolor, Sławiński najkrótszy. Czyli Angol sprze dawał pierw szą odzyw ką więcej infor macji niż nasz domor osły wynal azca. A potem nasz samor odek odkrył markę pani Dorot y, hehe.

To klasy ka, trzeb a czytać książki brydżowe.
Szach y i brydż to nie wszys tko, liczy się, to co człowiek ma w głowie, a nie jaki ma ranki ng Elo, czy ile ma Pkli.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: L1007
« Odpowiedź #19 dnia: Piątek, 05, Lip 2013, 10:21:50 »
Widzę tu dyson ans - sprze dajes z skład, a nie lokal izuje sz honorów. Czemu? Nie ma tego w książce Kowal skieg o? Ja jej nie znam, więc pytam .

Dziwn ie sform ułowane pytan ie. W przed stawi onej przez e mnie licyt acji pytający dowie dział się o prawi e wszys tkich figur ach, więc nie mam pojęcia o co Ci chodz i z lokal izowa niem figur? Że nie wcześniej? Niest ety, nie jest mi znana konwe ncja, która umożliwia pozna nie na niski ej wysok ości  jaki jest dokładny skład drugi ej ręki i gdzie uloko wane są honor y.

Dlate go też z ręką, z którą chcem y zapro sić partn era do dwuto rowej wymia ny infor macji trzeb a czym prędzej wyprzęgać z relayów i przec hodzi ć na licyt ację natur alną.

Prawi e robi wielką różnicę.
Zawsz e do przod u!

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: L1007
« Odpowiedź #20 dnia: Piątek, 05, Lip 2013, 15:41:00 »
Niestety, nie ma takie j konwe ncji, gdyż przy lokal izacj i figur trzeb a trosz kę myśleć. Nie można licyt ować bezmyślnie z pamięci. Cóż....

Nie ma takie j konwe ncji, gdyż nie ma na to miejs ca poniżej 3NT. Zapew niam Cię, że gdyby było na to miejs ce, każda czołowa para z siłą GF wchod ziłaby w relay e i dowia dywała się wszys tkieg o.

Ponie waż miejs ca nie ma, w relay e wchod zi się bardz o rzadk o, prakt yczni e jedyn ie w przyp adkac h, gdy szlem ik jest co najmn iej mocno prawd opodo bny. Przy karci e słabszej samo dowie dzeni e się o składzie to za mało, więc licyt acja natur alna spisu je się lepie j.

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
Odp: L1007
« Odpowiedź #21 dnia: Niedziela, 07, Lip 2013, 11:31:58 »
Niestety, nie ma takie j konwe ncji, gdyż przy lokal izacj i figur trzeb a trosz kę myśleć. Nie można licyt ować bezmyślnie z pamięci. Cóż....

Nie ma takie j konwe ncji, gdyż nie ma na to miejs ca poniżej 3NT. Zapew niam Cię, że gdyby było na to miejs ce, każda czołowa para z siłą GF wchod ziłaby w relay e i dowia dywała się wszys tkieg o.

Ponie waż miejs ca nie ma, w relay e wchod zi się bardz o rzadk o, prakt yczni e jedyn ie w przyp adkac h, gdy szlem ik jest co najmn iej mocno prawd opodo bny. Przy karci e słabszej samo dowie dzeni e się o składzie to za mało, więc licyt acja natur alna spisu je się lepie j.

Skład sprze daje się do 3ba, potem dopie ro lokal izuje się honor y.  Narzu ca się pytan ie - na jakim pozio mie licyt acji wiemy, czy mamy kartę silną czy słabszą? Jeśli otwie ram 12+, partn er odpow iada 7+ (lub 10+ na pozio mie 2), to... . A dopas owani e honorów daje szlem ika przy mniej szej sile.
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline Kotek

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1081
 • Oceny +19/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: L1007
« Odpowiedź #22 dnia: Niedziela, 07, Lip 2013, 13:40:18 »
Od 26 w górę jesteśmy silni .

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: L1007
« Odpowiedź #23 dnia: Niedziela, 07, Lip 2013, 21:17:01 »
Skład sprze daje się do 3ba, potem dopie ro lokal izuje się honor y.  Narzu ca się pytan ie - na jakim pozio mie licyt acji wiemy, czy mamy kartę silną czy słabszą? Jeśli otwie ram 12+, partn er odpow iada 7+ (lub 10+ na pozio mie 2), to... . A dopas owani e honorów daje szlem ika przy mniej szej sile.

Takim i relay ami nigdy nie grałem, więc nie podej muję się odpow iedzi . Mam w syste mie po każdym otwar ciu na 1 w kolor jedyn ie jedną drogę relayów, forsu jących do dogra nej. A siłę otwie rający zawęża w większości przyp adków w swej drugi ej zapow iedzi .

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: L1007
« Odpowiedź #24 dnia: Poniedziałek, 08, Lip 2013, 20:11:28 »
Skład sprze daje się do 3ba, potem dopie ro lokal izuje się honor y.  Narzu ca się pytan ie - na jakim pozio mie licyt acji wiemy, czy mamy kartę silną czy słabszą? Jeśli otwie ram 12+, partn er odpow iada 7+ (lub 10+ na pozio mie 2), to... . A dopas owani e honorów daje szlem ika przy mniej szej sile.

Takimi relay ami nigdy nie grałem, więc nie podej muję się odpow iedzi . Mam w syste mie po każdym otwar ciu na 1 w kolor jedyn ie jedną drogę relayów, forsu jących do dogra nej. A siłę otwie rający zawęża w większości przyp adków w swej drugi ej zapow iedzi .

Nie bardz o rozum iem. To jakim i relay ami grasz? W moim Acolu w ogóle nie ma relayów i nie narze kam. Za to mam otwar cia 2ba i 3ba.  ;)
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: L1007
« Odpowiedź #25 dnia: Wtorek, 09, Lip 2013, 09:08:06 »
Nie bardz o rozum iem. To jakim i relay ami grasz? W moim Acolu w ogóle nie ma relayów i nie narze kam. Za to mam otwar cia 2ba i 3ba.  ;)

Chyba nie do końca zrozu miałem wypow iedź Mr Bridg a. Myślałem, że jesteśmy w temac ie relayów, a to chyba było coś ogólnego na temat licyt acji.

Jakim i relay ami gram, już napis ałem wcześniej. Prawi e ich nie używam, bo przyd ają się stosu nkowo rzadk o. Ich główną zaletą jest to, że wistu jący nic nie wiedzą o ręcę rozgr ywającego, który tylko pytał w licyt acji.

Poza tym, chyba każdy ma otwar cie 2Nt i 3Nt, nie tylko Ty :)

Offline Czar

 • Szachista i Brydżysta - 2 w 1
 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 869
 • Oceny +23/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: L1007
« Odpowiedź #26 dnia: Wtorek, 09, Lip 2013, 10:01:51 »
Nie bardz o rozum iem. To jakim i relay ami grasz? W moim Acolu w ogóle nie ma relayów i nie narze kam. Za to mam otwar cia 2ba i 3ba.  ;)

Chyba nie do końca zrozu miałem wypow iedź Mr Bridg a. Myślałem, że jesteśmy w temac ie relayów, a to chyba było coś ogólnego na temat licyt acji.

Jakim i relay ami gram, już napis ałem wcześniej. Prawi e ich nie używam, bo przyd ają się stosu nkowo rzadk o. Ich główną zaletą jest to, że wistu jący nic nie wiedzą o ręcę rozgr ywającego, który tylko pytał w licyt acji.

Poza tym, chyba każdy ma otwar cie 2Nt i 3Nt, nie tylko Ty :)

Ja nie mam. U mnie 2nt jest na młodych, a 3nt na jedny m młodym.

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: L1007
« Odpowiedź #27 dnia: Wtorek, 09, Lip 2013, 13:01:52 »
2 d11  oznac ząjące ba 18-19 jest chory m otwar ciem, prawi e nie przyc hodzi .
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: L1007
« Odpowiedź #28 dnia: Wtorek, 09, Lip 2013, 13:25:37 »
2 d11  oznac ząjące ba 18-19 jest chory m otwar ciem, prawi e nie przyc hodzi .

Dziękuję za meryt orycz ną ocenę ;D Nie o to chodz i, żeby przyc hodzi ło, tylko żeby ten układ nie był umies zczon y gdzie indzi ej ;)

Offline Misio

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1156
 • Oceny +15/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: L1007
« Odpowiedź #29 dnia: Wtorek, 09, Lip 2013, 18:30:12 »
A jakie składy masz w 2 d11 ? 4333 i 4432 czy jeszc ze jakieś inne?