Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Szachy po polsku  (Przeczytany 3751 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Szachy po polsku
« dnia: Niedziela, 12, Sty 2014, 17:51:17 »

W biurz e zarządu od kilku lat pracu je polon istka .
Zaproszenie do Węgier

A powin no być


Zaproszenie na Węgry.
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #1 dnia: Niedziela, 12, Sty 2014, 17:55:24 »
I jeszc ze prost o od wróżki.


Hetmany 2013 - rozpo czyna my przyj mowan ie wnios ków
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #2 dnia: Niedziela, 12, Sty 2014, 17:56:47 »
Uprzejmie infor mujem y, że rozpo czyna my przyj mowan ie wnios ków ze zgłoszeniami kandy datur  do otrzy mania  statu etek Hetma na za 2013 rok.

Wniosków czy zgłoszeń? Wnios ków do czego?
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #3 dnia: Niedziela, 12, Sty 2014, 17:58:08 »
Gala wręczenia Hetma nów odbędzie się podcz as urocz ysteg o rozpo częcia Indyw idual nych Mistr zostw Polsk i oraz Indyw idual nych Mistr zostw Polsk i Kobie t 25 marca 2014 roku. 
[/size][/color]
[/size]A MP nie będą galą? Czy może galą główną?[/color]
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #4 dnia: Niedziela, 12, Sty 2014, 18:01:04 »
Hetmany - to statu etki przyz nawan e przez PZSza ch, które mają za zadan ie w sposób szcze gólny wyróżnić sukce sy i zasługi środowiska szach owego w Polsc e. Podsu mowuj ą minio ny rok kalen darzo wy.


PZSzach to które? Czy hetma ny mają zadan ie? Czy za zadan ie? Czyje to zadan ie? Czy można wyróżnić w sposób niesz czególny? Hetma ny podsu mowuj ą??? Podsu mowuj ą rok???
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #5 dnia: Poniedziałek, 13, Sty 2014, 07:50:59 »
Wróżka jest gramo tna.  ;)
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline kolokwium

 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 939
 • Oceny +38/-7
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #6 dnia: Poniedziałek, 20, Sty 2014, 16:47:07 »
Jest nowy Regulamin klasy fikac yjny.
Cytuj
Najważniejsze zmian y to:

- możliwość uzysk iwani a wszys tkich kateg orii i norm na kateg orie i tytuły z 5 parti i,
- nie uwzględnianie w oblic zenia ch ranki ngowy ch ranki ngu własnego oceni anego zawod nika.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #7 dnia: Wtorek, 21, Sty 2014, 06:55:53 »
Będzie więcej słabych kateg orii. Będzie więcej wpływów do kasy. Regul amin podpi sał skarb nik. Tak jak poprz edni.
Zawsz e do przod u!

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #8 dnia: Piątek, 24, Sty 2014, 07:08:48 »
Można robić normy seryj nie. Najpi erw trzec h, potem trzec h. Dwa turni eje i cała szóstka ma kateg orie wyżej. Normy po 4 z 5. W 2 dni.
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #9 dnia: Niedziela, 26, Sty 2014, 16:25:52 »
Przy wyższych kateg oriac h turni ej musi trwać aż 2 dni.
Memen to mori!

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #10 dnia: Wtorek, 28, Sty 2014, 22:20:55 »
Będą wpłaty za kateg orie i to większe.
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #11 dnia: środa, 29, Sty 2014, 09:53:47 »
Kateg orie są ważne, ponie waż pozwa lają podzi elić na klasy szach istów.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #12 dnia: Czwartek, 30, Sty 2014, 09:45:58 »
A nie można w biurz e zatru dnić kogoś z wyższym wyksz tałceniem, kto umie pisać po polsk u?
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #13 dnia: Czwartek, 30, Sty 2014, 10:33:41 »
Taka sytua cja może wystąpić wyłącznie wtedy, gdy praco dawca jest w stani e zrozu mieć probl em. Na razie się na to nie zanos i.
Memen to mori!

Offline kolokwium

 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 939
 • Oceny +38/-7
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Szachy po polsku
« Odpowiedź #14 dnia: Czwartek, 30, Sty 2014, 16:15:57 »
Plik z Regulaminem kwali fikac yjnym (choć powin ien to być Regulamin klasy fikac yjny) umies zczon y na stron ie www.p zszac h.pl utwor zył ktoś, kto nazyw a siebi e "Barte k". Ewent ualni e ktoś się włamał na konto Barte k i napis ał ów dokum ent.