Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Materiały szkoleniowe dla dzieci  (Przeczytany 4927 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Anna

 • Użytkownik
 • Przedszkolak
 • ***
 • Wiadomości: 12
 • Oceny +1/-0
 • szachy, brydż
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #15 dnia: Czwartek, 30, Lip 2015, 11:26:03 »
Były za małe i miały taką błyszczącą szach ownic ę. Po prost u nie podob ały mi się. Wymie niłam na większe i z lepszą szach ownic ą. Teraz jeste m zadow olona . To szach y magne tyczn e.

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #16 dnia: Czwartek, 30, Lip 2015, 20:36:48 »
Były za małe i miały taką błyszczącą szach ownic ę. Po prost u nie podob ały mi się. Wymie niłam na większe i z lepszą szach ownic ą. Teraz jeste m zadow olona . To szach y magne tyczn e.
Pewnie nosis z okula ry. Ja też muszę mieć duże szach y, bo na małych niewi ele widzę.
Memen to mori!

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #17 dnia: Sobota, 01, Sie 2015, 10:34:32 »
Szach y muszą mieć odpow iedni ą wielk ość do wzros tu. Małe dziec i grają 3, większe 4, dorośli 5 i 6.
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #18 dnia: Wtorek, 04, Sie 2015, 08:13:04 »
Zezul kin dobrz e prowa dzi swój inter es. I wcale nie ma wysok ich cen. A nie wszys tko może mieć od razu, bo grozi mu to bloka dą pieniędzy i utratą płynności finan sowej .
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Oko

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1256
 • Oceny +19/-5
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista, który bardzo kocha szachy.
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #19 dnia: środa, 05, Sie 2015, 19:15:53 »
Najle piej kupić dziec iom progr am szach owy z bazą parti i. Tam znajd zie wszys tko, co mu jest potrz ebne.
Szach y są jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony .

Offline Anna

 • Użytkownik
 • Przedszkolak
 • ***
 • Wiadomości: 12
 • Oceny +1/-0
 • szachy, brydż
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #20 dnia: środa, 05, Sie 2015, 20:00:28 »
Wydaj e mi się, że większymi figur ami lepie j mi idzie . Ale rzecz ywiście duże lepie j widać. Tylko że magne tyczn e nie mogą być zbyt duże, bo kupiłam je po to, żeby można je było nosić. Zmies zczą się w wielk iej torbi e i nie są zbyt ciężkie, no i są napra wdę ładne. Wiem, że w szach ach to nie jest prior ytet, ale lubię, kiedy szach y są ładne.

Offline Oko

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1256
 • Oceny +19/-5
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista, który bardzo kocha szachy.
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #21 dnia: Czwartek, 06, Sie 2015, 09:11:38 »
Szach y muszą być czyte lne. Mi też się lepie j gra dużymi figur ami.
Szach y są jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony .

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #22 dnia: środa, 12, Sie 2015, 07:38:26 »
Żarty, żartami, ale wzrok trzeb a oszczędzać.  ;)
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #23 dnia: Czwartek, 13, Sie 2015, 00:26:27 »
Dziec iaka powin no się treno wać tak aby jak najsz ybcie j rodza j klocków strac ił dla niego jakie kolwi ek znacz enie. On ma układ wszys tkich drewi enek widzi eć jak zamkn ie oczy, to nie jest specj alnie trudn a do wyrob ienia umiejętność. 
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #24 dnia: Czwartek, 13, Sie 2015, 13:17:32 »
Najle piej niech wszys tko anali zuje w pamięci. Tam nie ma kolorów.
Zawsz e do przod u!

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #25 dnia: Piątek, 21, Sie 2015, 19:44:02 »
Niech dziec iak sam się trenu je. Za niego nikt się nie naucz y.
Memen to mori!

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #26 dnia: Sobota, 22, Sie 2015, 22:25:38 »
Są progr amy szach owe do treno wania tzw. wizua lizac ji i kilka książek na ten temat . Wyrob ienie tej umiejętności bardz o podno si siłę gry dziec ka bo umożliwia popra wne anali zowan ie sytua cji na kilka ruchów naprzód.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Czar

 • Szachista i Brydżysta - 2 w 1
 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 869
 • Oceny +23/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #27 dnia: Niedziela, 23, Sie 2015, 12:11:36 »
Tak na poważnie, czym jest wizua lizac ja. Bo ja pierw sze słyszę. A może słyszałem, ale inacz ej to rozum iem.

Offline ZeZ

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2085
 • Oceny +38/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • "To lubię..."
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #28 dnia: Niedziela, 23, Sie 2015, 22:29:33 »
A po co to wszys tko, hehe? Jak dziec i czegoś nauczą, to Matla ki i tak ich do szachów zniec hęcą. To akura t smutn e.
"No to zezuj, moja złota"

Nie gram w brydża ino w szach y. Brydż mnie tylko bawi.

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #29 dnia: Poniedziałek, 24, Sie 2015, 01:22:07 »
Tak na poważnie, czym jest wizua lizac ja. Bo ja pierw sze słyszę. A może słyszałem, ale inacz ej to rozum iem.

To jest umiejętność bezbłędnego wyobr ażenia sobie  sytua cji na szach ownic y po kilku rucha ch swoic h i przec iwnik a oraz wykon anie anali zy tak powst ałej pozyc ji w pamięci. Dzięki temu gracz patrz y na szach ownic ę właściwie tylko po to aby skont rolow ać popra wność położenia klocków w swoje j głowie.  Zaczy na się od treno wania znajo mości szach ownic y (jakie go kolor u jest pole d3? w ilu najmn iej rucha ch i po jakic h polac h skocz ek może się przed ostać z f7 na g2 itd. itp) a kończy na umiejętności rozeg rania całej parti i "na ślepo". Z niewi adomy ch mi powodów ten eleme nt treni ngu jest całkowicie pomij any  przez znany ch mi polsk ich szkol eniow ców.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.