Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Materiały szkoleniowe dla dzieci  (Przeczytany 4954 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #45 dnia: Sobota, 18, Mar 2017, 21:57:49 »
Progr am szach owy Chess imo, nigdy nie widzi ałem nic lepsz ego. Dziec i najsz ybcie j uczą się szachów  rozwiązując prościutkie probl emy szach owe a nie czyta jąc jakieś nudzi arstw a albo w niesk ończoność przen osząc z papie rowyc h diagr amów na drewn ianą deskę coraz to inną  kombi nację klocków.

Byłem na stron ie, ale może napis z coś więcej. To wygląda na progr amy działające w telef onach , co dziec i szcze gólnie lubią.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #46 dnia: Niedziela, 19, Mar 2017, 00:51:04 »
Nie miałem nigdy do czyni enia z wersją na telef on tylko na kompu ter,  7 lat temu uczył się na Chess imo grać w szach y mój syn. Wtedy był to zbiór probl emów szach owych uszer egowa ny zarówno temat yczni e jak i pod względem trudn ości, przy rozwiązywaniu których dziec i mogły w bezbo lesny sposób ćwiczyć swoje umiejętności i rozwi jać szach ową wyobr aźnię. O ile twórcy progr amu nie schrz anili spraw y (a czyta m właśnie że dołączyli możliwość grani a przec iw telef onowi - po co?) to na smart fonie i może to być jeszc ze skute cznie jsze narzędzie umożliwiające treni ng prakt yczni e w dowol nym czasi e i miejs cu. Oczyw iście nie obejd zie się bez nadzo ru trene ra (w rodza ju "w tym tygod niu ćwicz pionkówki od przykładu 40 do 240 i maty w 3ch od 1 do 50") ale spraw ami techn iczny mi treni ngu (np. regul acja czasu namysłu, powta rzani e źle rozwiązanych probl emów, podpo wiada nie rozwiązań itd. itp) w całości zarządza progr am.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #47 dnia: Niedziela, 19, Mar 2017, 16:11:23 »
Ja znam serie podob nych progr amów wydan ych przez TASCC HESS, Chess Assis tant, Chess Acade my i Chess Base. To w formi e nauki (z podpo wiedz ią) lub testu zebra ne zesta wy zadań szach owych . Ułożone są temat yczni e lub według wzras tającej skali trudn ości. Progr amy także oceni ają, liczą ranki ng. Większość z nich, to jedna k książki zapis ane w kompu terze . Ale, forma nauki, rzecz ywiście o wiele bardz iej atrak cyjna dla dziec ka, ponie waż nie trzeb a ustaw iać pozyc ji na szach ownic y.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #48 dnia: Niedziela, 19, Mar 2017, 17:13:19 »
Pytałeś o progr am dla dziec i więc ci podpo wiedz iałem Chess imo, bo tam jest nauka szachów od zupełnych podst aw (w rodza ju "mat w jedny m" albo "jak porus zają się figur y") począwszy. Dla bardz iej zaawa nsowa nych szach istów oczyw iście są progr amy o wyższym stopn iu trudn ości, mi osobiście najba rdzie j przyp adła do gusty seria progr amów "Chess King" na Andro ida, a wśród nich zwłaszcza  "Chess s Strat egy (1800-2400) " i "Chess Tacti cs Art". Rzecz jest o tyle fajna że pozwa la bardz o zajętej młodzieży gimna zjaln ej i licea lnej treno wać umiej etności nawet w autob usie w czasi e dojaz dów/powrotów ze szkoły.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #49 dnia: Poniedziałek, 20, Mar 2017, 11:52:59 »
Tak, to są bardz o dobre progr amy.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #50 dnia: Czwartek, 04, Maj 2017, 13:37:03 »
Kloss, dziękuję.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #51 dnia: Piątek, 05, Maj 2017, 07:19:55 »
Dobra jest stron a Idea. Jest bezpłatna i ma polską obsługę.
Memen to mori!

Offline Bomber

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 561
 • Oceny +24/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #52 dnia: Piątek, 05, Maj 2017, 12:44:51 »
Dobry jest syste matyc zny treni ng.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #53 dnia: Piątek, 05, Maj 2017, 13:15:00 »
DoBRE jest spagh etti.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #54 dnia: Piątek, 05, Maj 2017, 13:52:19 »
A ja wolę golon kę.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Fryc

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1467
 • Oceny +23/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Amator Forum Chess
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #55 dnia: Niedziela, 07, Maj 2017, 18:00:26 »
Dobra jest własna praca .
Szach y to nie nauka, to walka, każdy szach ista to wie najle piej.

Chess is my life - może napis ać tylko fanat yk.

Offline Szachy

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1770
 • Oceny +11/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mat to cel gry
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #56 dnia: Niedziela, 07, Maj 2017, 22:46:44 »
Capab lanca zalec ał naukę końcówek.
Szach y to mój żywioł. Nauka szachów to moja pasja . Uczę się ich całe życie. Szach y uczą życia. Uczą jak walcz yć, jak iść na kompr omis, jak się wycof ać, by potem ruszyć do ataku . To królewska gra.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #57 dnia: Czwartek, 11, Maj 2017, 12:37:14 »
Najważniejszy jest debiu t.
Zawsz e do przod u!

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #58 dnia: Czwartek, 11, Maj 2017, 13:12:21 »
A nie spons or?
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Materiały szkoleniowe dla dzieci
« Odpowiedź #59 dnia: Czwartek, 11, Maj 2017, 13:46:45 »
Lepsz a spons orka. Jak ta Macro na.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .