Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Sprzedano PZBS  (Przeczytany 1317 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Ygrek

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 551
 • Oceny +12/-1
 • Płeć: Mężczyzna
Sprzedano PZBS
« dnia: Niedziela, 10, Lip 2016, 11:00:42 »
Komunikat Zarządu Głównego z dnia 8 lipca 2016 roku


6 lipca br. została podpi sana nowa umowa pomiędzy Polsk im Związkiem Brydża Sport owego a spółką BUDIM EX S.A. W imien iu noweg o Zarządu PZBS umowę podpi sywal i Preze s Witol d Stach nik i Wicep rezes Igor Chalu pec, zaś w imien iu Zarządu Spons ora Preze s Dariu sz Bloch er.
Na podst awie umowy BUDIM EX będzie nadal Spons orem Gener alnym PZBS oraz – co jest nowością – Spons orem Tytul arnym Ekstr aklas y PZBS, która od sezon u 2016/17 będzie działała pod nazwą BUDIM EX Ekstr aklas a. Ten drugi patro nat jest związany z istot nym zwiększeniem kwoty spons oring u otrzy mywan ej przez PZBS. Ponad to, tak jak do tej pory, cykl GPPP będzie nosić nazwę BUDIM EX GPPP oraz Budim ex pozos tanie spons orem tytul arnym Mistr zostw Polsk i Par Open na Maksy .
W ramac h umowy PZBS ma zapew nić zorga nizow anie szkol eń i instr uktaży w zakre sie brydża sport owego dla zaint ereso wanyc h praco wników Spons ora i, w szcze gólności, stałej współpracy meryt orycz nej z jego klube m brydżowym (o ile taki zosta nie utwor zony przez Spons ora). PZBS zobow iązał się również nie dokon ywać zmian w formu le organ izacj i rozgr ywek Ekstr aklas y w zakre sie liczb y uczes tnicz ących drużyn bez uzgod nieni a ze Spons orem.
PZBS zobow iązany jest także do przes trzeg ania zasad etyki obowiązujących w grupi e kapit ałowej Spons ora. Taki zapis obowiązywał już wcześniej, ale na wnios ek Spons ora – m.in. w konte kście ostat nich wydar zeń – kwest ia ta została szcze gólnie podkr eślona w umowi e.
Zarząd Główny PZBS jedno myślnie zaakc eptow ał nową umowę. Jej podpi sanie ciesz y szcze gólnie w sytua cji, gdy pozys kanie środków na spons oring jest trudn e. Jest to również dowód zaufa nia Spons ora do noweg o Zarządu PZBS.

Offline Devil

 • Docent
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1033
 • Oceny +15/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Devil inside
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #1 dnia: Niedziela, 10, Lip 2016, 18:49:27 »
Cieka we, jakie są zasad y etyki w grupi e spons ora? Maksy malny zysk?

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #2 dnia: Poniedziałek, 11, Lip 2016, 18:45:46 »
Brydż super mega total ny.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #3 dnia: Wtorek, 12, Lip 2016, 09:35:01 »
Znamy komun ikat, a nie znamy pełnego tekst u umowy . Uzależnienie może być dużo większe.
Zawsz e do przod u!

Offline Ygrek

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 551
 • Oceny +12/-1
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #4 dnia: Wtorek, 12, Lip 2016, 18:31:57 »
Pytan ie brzmi - co może PZBS bez zgody swego właściciela?

Offline ZeZ

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2085
 • Oceny +38/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • "To lubię..."
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #5 dnia: Czwartek, 14, Lip 2016, 00:57:19 »
Nic, hehe. Niewo lnik nic nie może.
"No to zezuj, moja złota"

Nie gram w brydża ino w szach y. Brydż mnie tylko bawi.

Offline Ygrek

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 551
 • Oceny +12/-1
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #6 dnia: Wtorek, 19, Lip 2016, 11:55:37 »
To tak jak nasze państwo. Nic nie może bez zgody bruks eli.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #7 dnia: środa, 20, Lip 2016, 08:56:49 »
PZBS ma struk turę feuda lną. Doły nie mają nic do powie dzeni a.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Ygrek

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 551
 • Oceny +12/-1
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #8 dnia: Piątek, 22, Lip 2016, 13:45:50 »
Od lat rządzi mafia sędziowska. Nie tylko w brydżu, zresz tą.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #9 dnia: Niedziela, 31, Lip 2016, 20:15:50 »
Od lat rządzi mafia sędziowska. Nie tylko w brydżu, zresz tą.
Mają rodzi ny, więc muszą zarab iać pieniądze.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #10 dnia: Poniedziałek, 01, Sie 2016, 19:58:59 »
Przec ież nikt nie musi grać w turni ejach , a bez wpiso wego sędziowie nie mieli by z czego żyć.
Zawsz e do przod u!

Offline Ygrek

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 551
 • Oceny +12/-1
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #11 dnia: Piątek, 05, Sie 2016, 10:43:50 »
Jak nie będziesz grał, to nie dosta niesz pekae li.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #12 dnia: Wtorek, 09, Sie 2016, 13:26:47 »
A brydz ystow , którzy płacą składki ciągle ubywa .
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline ZeZ

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2085
 • Oceny +38/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • "To lubię..."
Odp: Sprzedano PZBS
« Odpowiedź #13 dnia: Niedziela, 21, Sie 2016, 02:33:49 »
Pytan ie, kto wziął te pieniądze, hehe?
"No to zezuj, moja złota"

Nie gram w brydża ino w szach y. Brydż mnie tylko bawi.