Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Zawód szachist(k)a  (Przeczytany 3416 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #30 dnia: Niedziela, 05, Mar 2017, 13:03:01 »
Zgłosili też Derę za to, że załatwił krzyże zasługi. Matla kowi osobiście wręczył.
Zawsz e do przod u!

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #31 dnia: Poniedziałek, 06, Mar 2017, 09:04:52 »
Może Der chce być preze sem?
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Jupiter

 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 672
 • Oceny +16/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Kocham szachy!
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #32 dnia: Poniedziałek, 06, Mar 2017, 12:28:57 »
Matla kowi zatus zowan o plagi aty w drugi m wydan iu. Ale nie udało się spalić całego pierw szego wydan ia.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #33 dnia: Poniedziałek, 06, Mar 2017, 17:11:59 »
Ostat nio Monik a jest mocno rekla mowan a. Wysłuchałem cieka wego wywia du z nią i jej ojcem Piotr em Borow skim. Monik a powie działa, że mało treno wała,że zamia st treni ngu miała  talen t. Kiedyś tak mówiła  Agnie szka Brust man.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Jupiter

 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 672
 • Oceny +16/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Kocham szachy!
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #34 dnia: Wtorek, 07, Mar 2017, 09:05:13 »
Ojcie c powie dział, że kiedyś sprow adził jej Karta ze Lwowa . To dosko nały szkol eniow iec.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #35 dnia: Wtorek, 07, Mar 2017, 23:08:07 »
Maria n Tward oń zrobił z Monik i szach istkę. Grała bardz o dobre debiu ty - czarn ymi franc uską, białymi 1.c4.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #36 dnia: środa, 08, Mar 2017, 09:50:31 »
Dziec i powin ny grać debiu ty otwar te.
Zawsz e do przod u!

Offline Jupiter

 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 672
 • Oceny +16/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Kocham szachy!
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #37 dnia: Czwartek, 09, Mar 2017, 08:49:41 »
A dorośli zamkn ięte.

Offline Ygrek

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 551
 • Oceny +12/-1
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #38 dnia: Czwartek, 09, Mar 2017, 13:04:49 »
A senio rzy? Zabra kło dla nich debiu tów.

Offline Szachy

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1770
 • Oceny +11/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mat to cel gry
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #39 dnia: Czwartek, 09, Mar 2017, 13:21:37 »
Trene rzy zmusz ają dziec i do grani a swoic h debiu tów.
Szach y to mój żywioł. Nauka szachów to moja pasja . Uczę się ich całe życie. Szach y uczą życia. Uczą jak walcz yć, jak iść na kompr omis, jak się wycof ać, by potem ruszyć do ataku . To królewska gra.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #40 dnia: Czwartek, 09, Mar 2017, 13:25:07 »
Trudn o jest uczyć na pamięć  czegoś, czego się  samem u nie pamięta.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Kotek

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1081
 • Oceny +19/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #41 dnia: Czwartek, 09, Mar 2017, 13:53:27 »
To jakie debiu ty powin ny grać dziec i?

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #42 dnia: Czwartek, 09, Mar 2017, 13:56:48 »
Moim zdani em ostre, najle piej gambi ty z wyłączeniem hetmańskiego. Bez zbytn iego przej mowan ia się ich teore tyczn ą popra wnością.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #43 dnia: Piątek, 10, Mar 2017, 12:48:28 »
Mozna grać wszys tkie debiu ty. Tylko przec iwnik nie może być do nich przyg otowa ny .
Memen to mori!

Offline Devil

 • Docent
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1033
 • Oceny +15/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Devil inside
Odp: Zawód szachist(k)a
« Odpowiedź #44 dnia: Sobota, 11, Mar 2017, 08:28:45 »
Najle pszy jest gambi t van Goona . Przec iwnik jak go zobac zy dosta je ataku serca . I można go stoso wać oboma kolor ami.