Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Literatura szachowa  (Przeczytany 2067 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Michał007

 • Użytkownik
 • Wiadomości: 1
 • Oceny +0/-0
 • szachy, brydż
Literatura szachowa
« dnia: Wtorek, 13, Lut 2018, 17:44:25 »
Witam wszys tkich bardz o serde cznie !

Chciałbym założyć temat właśnie w/w byśmy podzi elili się swoim i przem yśleniami odnośnie różnej liter atury szach owej. Aktua lnie jeste m na pozio mie II kateg orii szach owej i stara m się rozwi jać, gdyż szach y stras znie mnie inter esują. Do swoje j pierw szej parti i turni ejowe j zasai dłem niecały rok temu i w dwóch turni ejach udało mi się zdobyć II kat. i zaraz uzysk ałem pierw szy ranki ng FIDE. Swój reper tuar debiu towy uważam ciągle za otwar ty, lecz na dziś gram białymi w pierw szym ruchu c4 i wiado mo przec hodzi to w sycyl ijską odwróconymi kolor ami, obronę angie lską w otwar ciu angie lskim , symet ryczn ą angie lską, bądź debiu ty które powst ają po 1. d4 takie jak obron a słowiańska, gambi t hetmański, obron a królewsko-indyjska, itp. W odpow iedzi na e4 gram obronę sycyl ijską w waria ntach przyśpieszonego smoka i Pouls ena, na d4 swoje przyg otowa nie oceni am najgo rzej ale próbuję grać obronę Nimzo witsc ha, obronę Gruen felda i obronę królewsko-indyjską, na c4 gram często symet ryczn y waria nt a sf3 gram syste m londyński czarn ym kolor em. Cieka w jeste m ocen moich wyborów debiu towyc h.

Chciałbym zapyt ać o cieka we czaso pisma szach owe w których są dobrz e komen towan e parti e z aktua lnych parti i. Sam obecn ie studi uję "Sztukę ataku" i oceni am książkę pozyt ywnie choć mnie czasa mi nudzi i odrzu cam ją na kilka dni, w pocze kaniu leży sztuk a obron y. Co do debiu tu posia dam starą książkę Toneg o Koste na "Dynam ic Engli sh" i oceni am ją pozyt ywnie choć wolę książki w języku polsk im.

Jeśli ktoś przec zyta mój długi wywód i dotrz e do tego miejs ca to chciałbym aby pelec ił mi szcze gółowo książki do końcówek od II kateg orii wzwyź.

Pozdr awiam Pana Piotr a i Wszys tkich forum owicz ów :-)

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #1 dnia: Niedziela, 18, Lut 2018, 08:23:05 »
Jakie masz Elo?
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #2 dnia: Niedziela, 18, Lut 2018, 20:27:32 »
Szypo w dobrz e komen tuje parti e w Twich u.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Piotr Kaczorowski

 • Właściciel
 • Maturzysta
 • ***
 • Wiadomości: 306
 • Oceny +20/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Festina lente!
  • Moja
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #3 dnia: Niedziela, 25, Lut 2018, 09:57:12 »

Polec am książki Golen iszcz ewa "Progr am przyg otowa nia I i II kateg orii". Książka Koste na nie spodo bała mi się, ale nie pamiętam z jakie go powod u.


Polec am ogrom na książkę Kalin iczen ki o wszys tkich debiu tach. Jest po rosyj sku, po angie lsku, może przyb liżyć debiu ty przyn ajmni ej do km.Piotr Kaczo rowsk i

Offline Anna

 • Użytkownik
 • Przedszkolak
 • ***
 • Wiadomości: 12
 • Oceny +1/-0
 • szachy, brydż
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #4 dnia: Poniedziałek, 26, Lut 2018, 07:48:44 »
A coś dla dziec i?

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #5 dnia: Poniedziałek, 05, Mar 2018, 09:36:22 »
Podróż do krain y szachów.
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #6 dnia: Poniedziałek, 05, Mar 2018, 12:21:44 »
Pisma szach owe to tylko w języku rosyj skim.
Zawsz e do przod u!

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #7 dnia: środa, 07, Mar 2018, 09:38:19 »
Z wszel ką liter aturą szach owa jest ten probl em że nudna . Wady tej nie mają progr amy szach owe dlate go nauka przy ich pomoc y jest znacz nie efekt ywnie jsza, zwłaszcza na podst awowy ch pozio mach.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #8 dnia: środa, 07, Mar 2018, 20:51:58 »
Tylko większość progr amów to przep isane książki.  :D
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Maja

 • Użytkownik
 • Licealista
 • **
 • Wiadomości: 210
 • Oceny +20/-0
 • Płeć: Kobieta
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #9 dnia: Wtorek, 13, Mar 2018, 19:23:22 »
Moje dziec i i czyta ją książki szach owe i uczą się z progr amów.

Offline Andy

 • Użytkownik
 • Wiadomości: 1
 • Oceny +0/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy, brydż
Odp: Literatura szachowa
« Odpowiedź #10 dnia: Czwartek, 15, Mar 2018, 18:39:01 »
Litma nowic z mirosława też ładnie pisze dla dziec i