Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Prawdopodobieństwo  (Przeczytany 31060 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline ZeZ

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2085
 • Oceny +38/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • "To lubię..."
Prawdopodobieństwo
« dnia: Czwartek, 31, Sty 2008, 08:31:12 »
Liczy my je tak samo, jak dla wszys kich rozkładów. Wszys tkich rozkładów jest 13LK5 2 x 13LK3 9 x 13LK2 6, gdzie LK=liczba kombi nacji . Po prawe j liczb a dostępnych kart, po lewej liczb a wybie ranyc h. Jak widać liczb a po prawe j malej e o już wylos owane .

Cieka wsza jest liczb a po lewej . Jeśli wiado mo, że kolor podzi elił się 5-3, to dla jedne j ręki zosta je 8 wolny ch miejs c, dla drugi ej 10. Można gener alnie powie dzieć (jest też teori a szufl adek Diric hleta ), że szans a na coś po lewej ma się jak 4 do 5 (8:10) tego, co prawe j. Olecz ek znako micie stosu je tę zasadę, lokując określone karty w kolor ze.

Wylic zenia tabel arycz ne dotyc zą sytua cji, gdy nic nie wiemy o rozda niu. Gdy znamy podzi ał jedne go kolor u, 5-3, jak wyżej, trzeb a je koryg ować.

W górnym wzorz e pominąłem czynn ik 13LK1 3, który jest równy 1.
"No to zezuj, moja złota"

Nie gram w brydża ino w szach y. Brydż mnie tylko bawi.

Offline Halogen

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 599
 • Oceny +18/-3
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachy i Brydż są sztuką.
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #1 dnia: Czwartek, 31, Sty 2008, 09:52:21 »
Cieka wy jest probl em. Mamy AKD10 do xxx. Gramy górą czy impas?

Zgral iśmy AK, nie spadł W. Co teraz? Gramy górą czy impas?
To, co oświetlone, nie zawsz e musi być widoc zne.

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #2 dnia: Czwartek, 31, Sty 2008, 14:40:46 »
Nie możecie tego prościej pisać? Tak żeby każdy zrozu miał?
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.

Offline Ewa

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 527
 • Oceny +21/-2
 • Płeć: Kobieta
 • In vino veritas
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #3 dnia: Sobota, 02, Lut 2008, 23:26:41 »
Ciekawy jest probl em. Mamy AKD10 do xxx. Gramy górą czy impas?

Zgral iśmy AK, nie spadł W. Co teraz? Gramy górą czy impas?

Teraz na zagra nie górą jest 36%, a na impas tylko 32%.
"Nauka jest jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony ."
Brydż jest jak nekta r.

Offline Devil

 • Docent
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1033
 • Oceny +15/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Devil inside
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #4 dnia: Niedziela, 03, Lut 2008, 13:01:42 »
Ciekawy jest probl em. Mamy AKD10 do xxx. Gramy górą czy impas?

Zgral iśmy AK, nie spadł W. Co teraz? Gramy górą czy impas?

Teraz na zagra nie górą jest 36%, a na impas tylko 32%.
Tak, bo 2/3 układów wypadło.

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #5 dnia: Poniedziałek, 04, Lut 2008, 10:21:40 »
Ciekawy jest probl em. Mamy AKD10 do xxx. Gramy górą czy impas?

Zgral iśmy AK, nie spadł W. Co teraz? Gramy górą czy impas?

Teraz na zagra nie górą jest 36%, a na impas tylko 32%.

Prawd a, że to bardz o cieka wy wnios ek?
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline Iwo

 • Użytkownik
 • Student
 • ****
 • Wiadomości: 450
 • Oceny +13/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Brydż to ja!
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #6 dnia: Poniedziałek, 04, Lut 2008, 16:23:07 »
Ciekawy jest probl em. Mamy AKD10 do xxx. Gramy górą czy impas?

Zgral iśmy AK, nie spadł W. Co teraz? Gramy górą czy impas?

Teraz na zagra nie górą jest 36%, a na impas tylko 32%.

Prawd a, że to bardz o cieka wy wnios ek?

Prawd a, ja bym dodał, że to jest prawd ziwe, gdy nie ma innyc h przesłanek z licyt acji lub z dotyc hczas owej gry.
Brydż jest grą dla ludzi myślących.
Forum brydżowe to miejs ce na dysku sję, na zadaw anie pytań, na moje odpow iedzi . ;-)))

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #7 dnia: Wtorek, 05, Lut 2008, 09:42:36 »

Prawd a, ja bym dodał, że to jest prawd ziwe, gdy nie ma innyc h przesłanek z licyt acji lub z dotyc hczas owej gry.

To oczyw ista oczyw istość. Oblic zenia staty stycz ne stosu jemy, gdy nie mamy żadnej infor macji .
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #8 dnia: Wtorek, 05, Lut 2008, 13:12:49 »
chyba coś nie tak z tymi proce ntami . Po zagra niu dwukr otnym kolor u (obaj dokładają) szans a 4-2 to ok 57% (w tym 2/3 na duble tony blotk owe), a 3-3 ok. 43% (prawd opodo bieństwo "niemożliwych" rozkładów uwzględnia się propo rcjon alnie do pierw otnej szans y a prior i)
Jeśli w trzec iej lewie kolor u zagra m blotkę do honor u, a lewy dołoży nie-waleta, to szans a impas u wynie sie połowę z 2/3 z 57%, a na podzi ał 3-3 jest  połowa z 43% (bo W się nie pojaw ił).
Poprawiłem po późniejszym poście  Proro ka

kefir_

 • Gość
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #9 dnia: Wtorek, 05, Lut 2008, 14:47:42 »

Oblic zenie zadan ego prawd opodo bieństwa powin no być uzależnione od naste pujących czynn ików:
1. Wnios ki z licyt acji
2. Pierw szego wistu suger ującego ewent ualna krótkość lub długość w boczn ym od probl ematy czneg o kolor u;
3. Lewę w kolej ności zagra nia, inacz ej wyglądać będzie sytua cja gry klucz owe zagra nie nastąpi w lewie przed ostat niej gdzie jedne mu obrońcy pozos tała karta ostat nia a drugi emu karty dwie. Tutaj prawd opodo bieństwo zagra nia górą jest największe ( patrz klatk i  Diric hleta ) ok 66%. Inacz ej wygla da sytua cja gdy po wiście ( lewa pierw sza ) odegr aliśmy 2 topy ( lewy 2i3) powróciliśmy boczn ym kolor em (lewa4) i teraz w 5tej lewie gramy blotkę i obrońca stawi a blotkę. Tym razem u leweg o obrońcy pozos tało 8 wolny ch kart a u prawe go jeszc ze 9 razem 17 wolny ch kart 100%/ 17 =cirka 5,88 x 8 ~~ 47% 5,88 x 9 ~~ 53%( czyli blisk o pół na pół szans . Oczyw iście to tylko jakaś teori a.
4. Należy zwrócić uwagę na klasę obrońców. Gracz e początkujący nie stosu ją ilościówek ani lavin tali tudzi eż potwi erdze nia wistu . Gracz e zaawa nsowa ni często stosu ją ustal one sygnały aż nazby t skrup ulatn ie i to może być klucz do podjęcia właściwej decyz ji. Gracz e znako mici, exper ci znaja cy zasad y kamuf lażu ( patrz "Prakt yczne aspek ty" K.Mar tens, podob no nie wydan a po polsk u) zasto sują oboje "shado w disca rd" albo jeden fałszywa ilościówkę a drugi własciwą i tutaj rozgr ywaja cy musi się zabaw ić w Sherl ocka Holme sa aby ich zdema skowa ć.
5. Umiejętności wykon ania rozgr ywki wywia dowcz ej dzięki której trafi anie nie jest potrz ebne.
Czego sobie i innym uczes tniko m tego forum życzę.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #10 dnia: Wtorek, 05, Lut 2008, 17:36:40 »
nie masz racji w p.3 - jeżeli z lewej dokłada cokol wiek, to wiado mo że z prawe j też może dołożyć cokol wiek - nic to nie zmien ia w prawd opodo bieństwie.
To samo w dwuka rtowe j końcówce - jeśli nie masz dodat kowyc h infor macji o rozkładach, szans e są fifty-fifty, a nie 33/66.
Jeżeli z rozgr ywki wywia dowcz ej stwie rdzis z, że określone karty są na 100% u któregoś z gracz y, wtedy możesz stoso wać klatk i Diric hleta - dla kart dotyc hczas nieuj awnio nych.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #11 dnia: Wtorek, 05, Lut 2008, 19:55:48 »
Liczy cie a prior i, a to w tym przyp adku trzeb a liczyć a poste riori .

Impas ma 50% szans trafi enia tylko gdy nie mamy infor macji . I to sam impas . Gdy braku je Damy, zgran ie Asa minim alnie zwiększa szansę trafi enia singl owej kobie ty.

Tu na starc ie mamy:

impas = 50%

Z góry 35.5%.


Ale zgral iśmy 2.5 lewy i wiemy:
 • nie ma układu 6-0
 • nie ma układu 5-1
 • przy układzie 4-2 nie ma Walet a w dublu

Z góry 35.5%.

impas = % układów 4-2. Ale nie zacho dzą układy z Wx, których jest dwa na 6 możliwych. Sprzy jających jest więc 2/3 (4/6) układów 4-2. Zdarz enia te są nieza leżne, więc mnożymy

48.45% x 2/3 = 32.30% czyli:

impas = 32.30%

To jest dokładne i popra wne oblic zenie .
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #12 dnia: Wtorek, 05, Lut 2008, 22:39:17 »
To ma być licze nie prawd opodo bieństwa a poste riori ? Chyba nie.. .
35,5 % (moim zdani em podni esion e do 43% - po dwu okrążeniach kolor u, gdy obaj dołożą, suma prawd opodo bieństw podzi ałów 4-2 i 3-3 jest 100 % ) na grę z góry jest ZANIM przec iwnik dołoży blotkę. Jak dołoży, masz tylko połowę tego, bo układ z trzec im walet em w impas ie jest wyklu czony . Czyli wg mnie 21,5%
Masz rację, że błąd u mnie poleg a na wzięciu pod uwagę 57% - powin no byc 2/3 z tego, bo układy z drugi m walet em za impas em sie wyklu czyły. A więc 57*1/2*2/3 = 19%.
Tak więc trzeb a grać górą - sorry za zamie szani e w pierw szym moim poście :(

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #13 dnia: środa, 06, Lut 2008, 08:41:48 »
A możecie to jakoś prościej wytłumaczyć? Grani e z góry to 36% przyb liżeniu, a impas to zawsz e 50%. Bo nie bardz o rozum iem.
Zawsz e do przod u!

Offline Devil

 • Docent
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1033
 • Oceny +15/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Devil inside
Odp: Prawdopodobieństwo
« Odpowiedź #14 dnia: środa, 06, Lut 2008, 08:45:57 »
To ma być licze nie prawd opodo bieństwa a poste riori ? Chyba nie.. .
35,5 % (moim zdani em podni esion e do 43% - po dwu okrążeniach kolor u, gdy obaj dołożą, suma prawd opodo bieństw podzi ałów 4-2 i 3-3 jest 100 % ) na grę z góry jest ZANIM przec iwnik dołoży blotkę. Jak dołoży, masz tylko połowę tego, bo układ z trzec im walet em w impas ie jest wyklu czony . Czyli wg mnie 21,5%
Masz rację, że błąd u mnie poleg a na wzięciu pod uwagę 57% - powin no byc 2/3 z tego, bo układy z drugi m walet em za impas em sie wyklu czyły. A więc 57*1/2*2/3 = 19%.
Tak więc trzeb a grać górą - sorry za zamie szani e w pierw szym moim poście :(

Moim zdani em wszys tkie rachu nki są dobre, tylko liczy cie rozda nie w różnym czasi e. Pytan ie Halog ena nie było o proce nty, a o decyz ję. Wybra liście decyz ję gry na większą szansę, czyli z góry.

PS.Każdy się myli. Mi nawet nie przes zkadz a Twoja agres ja w niektórych posta ch.  ::)