Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: S2  (Przeczytany 19566 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #45 dnia: Czwartek, 21, Lut 2008, 15:13:19 »
Chyba odesz liśmy od głównego temat u.
Cieka wi mnie, co , waszy m zdani em, powin no oznac zać  zalic ytowa nie przez E po 3 h11 (bez ewide ntneg o nadmi erneg o namysłu):
 
 3BA
 4 t11
 4 d11
 4 h11
 5 t11
 Nie wiemy jedna k, jakie ustal enia na tę okoli czność miała (o ile miała) inkry minow ana para.
 Po takim wstępie wiado mo by było, że E nie ma ręki bezpr oblem owej do sekwe ncji, no i kwest ią domysłu byłoby "co go może boleć"

Drugi m cieka wym wątkiem są opcje stojące przed W po kontr ze negat ywnej S. Będę się upier ał, że po kontr ze negat ywnej (w podst awowe j wersj i wskaz ującej kiery) rekon tra powin na być KARNA, z kiera mi (tak przyn ajmni ej jest w licyt acji natur alnej ). Być może, po namyśle, zmien ia się jej znacz enie?

Porus zyłeś bardz o cieka wy temat . Jeste m cieka w, ile par ma to ustal one, ja na przykład nie. Inna spraw a, że nie gram w tej pozyc ji rekon trą SOS(a jaka powin na być rekon tra to chyba temat na osobną dysku sję, mi się wydaj e, że najle pszym rozwiązaniem byłyby kontr a=punkty, a rolę sos spoko jnie może pełnić 1NT).

Odzyw ek jest do wybor u prawd ziwe mnóstwo po drodz e do 5 trefl i. Stała para mogłaby je przez naczy ć na sprze daż odpow iedni o rąk przep ychow ych/blokujących/silnych a jeszc ze pytan ie co ma zrobić E z 5044? Nawet jak ustalę to z partn erem i mi przyj dzie, na pewno wpadnę w namysł. Nie ma szans zalic ytowa ć w tempi e. Trzeb a by więc mieć to zapis ane w jakimś suple menci e do cc, żeby potem nie było probl emów sędziowskich.


Offline Kotek

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1081
 • Oceny +19/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #46 dnia: Piątek, 22, Lut 2008, 19:18:16 »
Chyba odesz liśmy od głównego temat u.
Cieka wi mnie, co , waszy m zdani em, powin no oznac zać  zalic ytowa nie przez E po 3 h11 (bez ewide ntneg o nadmi erneg o namysłu):
 
 3BA
 4 t11
 4 d11
 4 h11
 5 t11
 Nie wiemy jedna k, jakie ustal enia na tę okoli czność miała (o ile miała) inkry minow ana para.
 Po takim wstępie wiado mo by było, że E nie ma ręki bezpr oblem owej do sekwe ncji, no i kwest ią domysłu byłoby "co go może boleć"

Drugi m cieka wym wątkiem są opcje stojące przed W po kontr ze negat ywnej S. Będę się upier ał, że po kontr ze negat ywnej (w podst awowe j wersj i wskaz ującej kiery) rekon tra powin na być KARNA, z kiera mi (tak przyn ajmni ej jest w licyt acji natur alnej ). Być może, po namyśle, zmien ia się jej znacz enie?

Edit: zamia st "powin na być" - "jest" karna . Jaka powin na być to temat do dysku sji
Zalicytowanie ba, to zwykl e duża dwuko lorówka, ale 3ba powin no być kończące, czyli do gry.

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: S2
« Odpowiedź #47 dnia: Piątek, 22, Lut 2008, 20:20:08 »
A czemu pominęliście odzyw kę 3 s11?
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.

Offline Tytus

 • Pogromca idiotów
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1071
 • Oceny +31/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • de Zoo
Odp: S2
« Odpowiedź #48 dnia: Sobota, 23, Lut 2008, 12:13:03 »
A czemu pominęliście odzyw kę 3 s11?
Bo nie ma do niej ekwiw alent u w karci e. Chłopaki układają licyt ację pod konkr etne rozda nie.
Szach y i brydż to nie wszys tko, liczy się, to co człowiek ma w głowie, a nie jaki ma ranki ng Elo, czy ile ma Pkli.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #49 dnia: Poniedziałek, 25, Lut 2008, 08:51:32 »
A czemu pominęliście odzyw kę 3 s11?
Bo nie ma do niej ekwiw alent u w karci e. Chłopaki układają licyt ację pod konkr etne rozda nie.

Odzyw ka 3 s11 została ominięta dlate go, że jej natur alne znacz enie nie budzi żadnych wątpliwości.

Offline Czar

 • Szachista i Brydżysta - 2 w 1
 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 869
 • Oceny +23/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #50 dnia: Poniedziałek, 25, Lut 2008, 14:20:17 »
A czemu pominęliście odzyw kę 3 s11?
Bo nie ma do niej ekwiw alent u w karci e. Chłopaki układają licyt ację pod konkr etne rozda nie.

Odzyw ka 3 s11 została ominięta dlate go, że jej natur alne znacz enie nie budzi żadnych wątpliwości.
Przepych? Wydłużenie kolor u? Wywołanie partn era?

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: S2
« Odpowiedź #51 dnia: Wtorek, 26, Lut 2008, 16:42:03 »
A czemu pominęliście odzyw kę 3 s11?
Bo nie ma do niej ekwiw alent u w karci e. Chłopaki układają licyt ację pod konkr etne rozda nie.

Odzyw ka 3 s11 została ominięta dlate go, że jej natur alne znacz enie nie budzi żadnych wątpliwości.
Przepych? Wydłużenie kolor u? Wywołanie partn era?
Nie zadaw aj trudn ych pytań, Vierb ein ich nie lubi.
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Ewa

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 527
 • Oceny +21/-2
 • Płeć: Kobieta
 • In vino veritas
Odp: S2
« Odpowiedź #52 dnia: Wtorek, 26, Lut 2008, 17:37:50 »
Chyba odesz liśmy od głównego temat u.
Cieka wi mnie, co , waszy m zdani em, powin no oznac zać  zalic ytowa nie przez E po 3 h11 (bez ewide ntneg o nadmi erneg o namysłu):
 
 3BA
 4 t11
 4 d11
 4 h11
 5 t11
 Nie wiemy jedna k, jakie ustal enia na tę okoli czność miała (o ile miała) inkry minow ana para.
 Po takim wstępie wiado mo by było, że E nie ma ręki bezpr oblem owej do sekwe ncji, no i kwest ią domysłu byłoby "co go może boleć"

Drugi m cieka wym wątkiem są opcje stojące przed W po kontr ze negat ywnej S. Będę się upier ał, że po kontr ze negat ywnej (w podst awowe j wersj i wskaz ującej kiery) rekon tra powin na być KARNA, z kiera mi (tak przyn ajmni ej jest w licyt acji natur alnej ). Być może, po namyśle, zmien ia się jej znacz enie?

Edit: zamia st "powin na być" - "jest" karna . Jaka powin na być to temat do dysku sji
To nie podle ga dysku sji. Kontr a wywoławcza nie ma w sobie nic karności, więc rekon tra na nią musi mieć tyle karności, ile ja kobie cości. ;)
"Nauka jest jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony ."
Brydż jest jak nekta r.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #53 dnia: środa, 27, Lut 2008, 08:24:23 »
To nie podle ga dysku sji. Kontr a wywoławcza nie ma w sobie nic karności, więc rekon tra na nią musi mieć tyle karności, ile ja kobie cości. ;)

Intry guje mnie Twoja kobie cość :)   .
W obsze rnym opisi e syste mu franc uskie go (cały czas mowa o licyt acji ) sekwe ncję 1 t11 - 1 h11/ s11 -ktr  trakt ują jak pokaz anie drugi ego stars zego, i na zasad zie analo gii: skoro kontr a II broniącego jest karna w sekw. 1 t11/ d11 - 1 s11 - 2 h11 -?, to jej odpow iedni k po kontr ze - rekon tra - też jest karna .
Miałem okazję przet estow ać kilku gracz y (WK od siedm iu wzwyż) na tę okoli czność - rekon tra SOS była zdecy dowan ie na ostat nim miejs cu wśród ich wyborów. Najpo pular niejs ze było pozyt ywne wejście z co najmn iej drugą figurą w kolor ze partn era lub dłuższym fitem, ogólne pokaz anie siły,  względnie teksa sowe wskaz anie trefl i. Stric te karne j rekon try ( z kolor em wskaz anym przez wrogów) nikt nie brał pod uwagę.

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
Odp: S2
« Odpowiedź #54 dnia: środa, 27, Lut 2008, 08:39:42 »
To nie podle ga dysku sji. Kontr a wywoławcza nie ma w sobie nic karności, więc rekon tra na nią musi mieć tyle karności, ile ja kobie cości. ;)

Intry guje mnie Twoja kobie cość :)   .
W obsze rnym opisi e syste mu franc uskie go (cały czas mowa o licyt acji ) sekwe ncję 1 t11 - 1 h11/ s11 -ktr  trakt ują jak pokaz anie drugi ego stars zego, i na zasad zie analo gii: skoro kontr a II broniącego jest karna w sekw. 1 t11/ d11 - 1 s11 - 2h11-?, to jej odpow iedni k po kontr ze - rekon tra - też jest karna .
Miałem okazję przet estow ać kilku gracz y (WK od siedm iu wzwyż) na tę okoli czność - rekon tra SOS była zdecy dowan ie na ostat nim miejs cu wśród ich wyborów. Najpo pular niejs ze było pozyt ywne wejście z co najmn iej drugą figurą w kolor ze partn era lub dłuższym fitem, ogólne pokaz anie siły,  względnie teksa sowe wskaz anie trefl i. Stric te karne j rekon try ( z kolor em wskaz anym przez wrogów) nikt nie brał pod uwagę.

Przyz nam się, że poza pierw szym zdani em, Twój wywód nie jest jasny . Chyba dokon ałeś skrótu myślowego. Przec zytaj raz jeszc ze proszę.
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #55 dnia: środa, 27, Lut 2008, 08:43:36 »
To nie podle ga dysku sji. Kontr a wywoławcza nie ma w sobie nic karności, więc rekon tra na nią musi mieć tyle karności, ile ja kobie cości. ;)

Intry guje mnie Twoja kobie cość :)   .
W obsze rnym opisi e syste mu franc uskie go (cały czas mowa o licyt acji ) sekwe ncję 1 t11 - 1 h11/ s11 -ktr  trakt ują jak pokaz anie drugi ego stars zego, i na zasad zie analo gii: skoro kontr a II broniącego jest karna w sekw. 1 t11/ d11 - 1 s11 - 2h11-?, to jej odpow iedni k po kontr ze - rekon tra - też jest karna .
Miałem okazję przet estow ać kilku gracz y (WK od siedm iu wzwyż) na tę okoli czność - rekon tra SOS była zdecy dowan ie na ostat nim miejs cu wśród ich wyborów. Najpo pular niejs ze było pozyt ywne wejście z co najmn iej drugą figurą w kolor ze partn era lub dłuższym fitem, ogólne pokaz anie siły,  względnie teksa sowe wskaz anie trefl i. Stric te karne j rekon try ( z kolor em wskaz anym przez wrogów) nikt nie brał pod uwagę.

Przyz nam się, że poza pierw szym zdani em, Twój wywód nie jest jasny . Chyba dokon ałeś skrótu myślowego. Przec zytaj raz jeszc ze proszę.

Chyba dalek o odesz liśmy od merit um probl emu. Nie nam ustal ać, jaka powin na być rekon tra w tej pozyc ji, tylko czy powin no się wezwać sędziego. Rekon tra w zancz eniu SOS jest nam narzu cona przez MrBry dża w opisi e probl emu. Dla mnie rokon tra powin na oznac zać punkt y bez fitu.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: S2
« Odpowiedź #56 dnia: środa, 27, Lut 2008, 09:52:46 »
To nie podle ga dysku sji. Kontr a wywoławcza nie ma w sobie nic karności, więc rekon tra na nią musi mieć tyle karności, ile ja kobie cości. ;)

Intry guje mnie Twoja kobie cość :)   .
W obsze rnym opisi e syste mu franc uskie go (cały czas mowa o licyt acji ) sekwe ncję 1 t11 - 1 h11/ s11 -ktr  trakt ują jak pokaz anie drugi ego stars zego, i na zasad zie analo gii: skoro kontr a II broniącego jest karna w sekw. 1 t11/ d11 - 1 s11 - 2h11-?, to jej odpow iedni k po kontr ze - rekon tra - też jest karna .
Miałem okazję przet estow ać kilku gracz y (WK od siedm iu wzwyż) na tę okoli czność - rekon tra SOS była zdecy dowan ie na ostat nim miejs cu wśród ich wyborów. Najpo pular niejs ze było pozyt ywne wejście z co najmn iej drugą figurą w kolor ze partn era lub dłuższym fitem, ogólne pokaz anie siły,  względnie teksa sowe wskaz anie trefl i. Stric te karne j rekon try ( z kolor em wskaz anym przez wrogów) nikt nie brał pod uwagę.

Przyz nam się, że poza pierw szym zdani em, Twój wywód nie jest jasny . Chyba dokon ałeś skrótu myślowego. Przec zytaj raz jeszc ze proszę.

Chyba dalek o odesz liśmy od merit um probl emu. Nie nam ustal ać, jaka powin na być rekon tra w tej pozyc ji, tylko czy powin no się wezwać sędziego. Rekon tra w zancz eniu SOS jest nam narzu cona przez MrBry dża w opisi e probl emu. Dla mnie rokon tra powin na oznac zać punkt y bez fitu.
A jak oznac za punkt y, to ile ich? 6-9?
Zawsz e do przod u!

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #57 dnia: środa, 27, Lut 2008, 10:17:36 »
To nie podle ga dysku sji. Kontr a wywoławcza nie ma w sobie nic karności, więc rekon tra na nią musi mieć tyle karności, ile ja kobie cości. ;)

Intry guje mnie Twoja kobie cość :)   .
W obsze rnym opisi e syste mu franc uskie go (cały czas mowa o licyt acji ) sekwe ncję 1 t11 - 1 h11/ s11 -ktr  trakt ują jak pokaz anie drugi ego stars zego, i na zasad zie analo gii: skoro kontr a II broniącego jest karna w sekw. 1 t11/ d11 - 1 s11 - 2h11-?, to jej odpow iedni k po kontr ze - rekon tra - też jest karna .
Miałem okazję przet estow ać kilku gracz y (WK od siedm iu wzwyż) na tę okoli czność - rekon tra SOS była zdecy dowan ie na ostat nim miejs cu wśród ich wyborów. Najpo pular niejs ze było pozyt ywne wejście z co najmn iej drugą figurą w kolor ze partn era lub dłuższym fitem, ogólne pokaz anie siły,  względnie teksa sowe wskaz anie trefl i. Stric te karne j rekon try ( z kolor em wskaz anym przez wrogów) nikt nie brał pod uwagę.

Przyz nam się, że poza pierw szym zdani em, Twój wywód nie jest jasny . Chyba dokon ałeś skrótu myślowego. Przec zytaj raz jeszc ze proszę.

Chyba dalek o odesz liśmy od merit um probl emu. Nie nam ustal ać, jaka powin na być rekon tra w tej pozyc ji, tylko czy powin no się wezwać sędziego. Rekon tra w zancz eniu SOS jest nam narzu cona przez MrBry dża w opisi e probl emu. Dla mnie rokon tra powin na oznac zać punkt y bez fitu.
A jak oznac za punkt y, to ile ich? 6-9?

Jakieś 10+. Z siłą 6-9 grzec znie spasu ję.

Offline Tytus

 • Pogromca idiotów
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1071
 • Oceny +31/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • de Zoo
Odp: S2
« Odpowiedź #58 dnia: środa, 27, Lut 2008, 10:24:45 »
To nie podle ga dysku sji. Kontr a wywoławcza nie ma w sobie nic karności, więc rekon tra na nią musi mieć tyle karności, ile ja kobie cości. ;)

Intry guje mnie Twoja kobie cość :)   .
W obsze rnym opisi e syste mu franc uskie go (cały czas mowa o licyt acji ) sekwe ncję 1 t11 - 1 h11/ s11 -ktr  trakt ują jak pokaz anie drugi ego stars zego, i na zasad zie analo gii: skoro kontr a II broniącego jest karna w sekw. 1 t11/ d11 - 1 s11 - 2h11-?, to jej odpow iedni k po kontr ze - rekon tra - też jest karna .
Miałem okazję przet estow ać kilku gracz y (WK od siedm iu wzwyż) na tę okoli czność - rekon tra SOS była zdecy dowan ie na ostat nim miejs cu wśród ich wyborów. Najpo pular niejs ze było pozyt ywne wejście z co najmn iej drugą figurą w kolor ze partn era lub dłuższym fitem, ogólne pokaz anie siły,  względnie teksa sowe wskaz anie trefl i. Stric te karne j rekon try ( z kolor em wskaz anym przez wrogów) nikt nie brał pod uwagę.

Przyz nam się, że poza pierw szym zdani em, Twój wywód nie jest jasny . Chyba dokon ałeś skrótu myślowego. Przec zytaj raz jeszc ze proszę.

Chyba dalek o odesz liśmy od merit um probl emu. Nie nam ustal ać, jaka powin na być rekon tra w tej pozyc ji, tylko czy powin no się wezwać sędziego. Rekon tra w zancz eniu SOS jest nam narzu cona przez MrBry dża w opisi e probl emu. Dla mnie rokon tra powin na oznac zać punkt y bez fitu.
A jak oznac za punkt y, to ile ich? 6-9?

Jakieś 10+. Z siłą 6-9 grzec znie spasu ję.
A ile punktów jest w talii? 55? 66? Zsumu j odlic ytowa ne punkt y w pierw szym okrążeniu licyt acji.
Szach y i brydż to nie wszys tko, liczy się, to co człowiek ma w głowie, a nie jaki ma ranki ng Elo, czy ile ma Pkli.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #59 dnia: środa, 27, Lut 2008, 10:35:27 »
To nie podle ga dysku sji. Kontr a wywoławcza nie ma w sobie nic karności, więc rekon tra na nią musi mieć tyle karności, ile ja kobie cości. ;)

Intry guje mnie Twoja kobie cość :)   .
W obsze rnym opisi e syste mu franc uskie go (cały czas mowa o licyt acji ) sekwe ncję 1 t11 - 1 h11/ s11 -ktr  trakt ują jak pokaz anie drugi ego stars zego, i na zasad zie analo gii: skoro kontr a II broniącego jest karna w sekw. 1 t11/ d11 - 1 s11 - 2h11-?, to jej odpow iedni k po kontr ze - rekon tra - też jest karna .
Miałem okazję przet estow ać kilku gracz y (WK od siedm iu wzwyż) na tę okoli czność - rekon tra SOS była zdecy dowan ie na ostat nim miejs cu wśród ich wyborów. Najpo pular niejs ze było pozyt ywne wejście z co najmn iej drugą figurą w kolor ze partn era lub dłuższym fitem, ogólne pokaz anie siły,  względnie teksa sowe wskaz anie trefl i. Stric te karne j rekon try ( z kolor em wskaz anym przez wrogów) nikt nie brał pod uwagę.

Przyz nam się, że poza pierw szym zdani em, Twój wywód nie jest jasny . Chyba dokon ałeś skrótu myślowego. Przec zytaj raz jeszc ze proszę.

Chyba dalek o odesz liśmy od merit um probl emu. Nie nam ustal ać, jaka powin na być rekon tra w tej pozyc ji, tylko czy powin no się wezwać sędziego. Rekon tra w zancz eniu SOS jest nam narzu cona przez MrBry dża w opisi e probl emu. Dla mnie rokon tra powin na oznac zać punkt y bez fitu.
A jak oznac za punkt y, to ile ich? 6-9?

Jakieś 10+. Z siłą 6-9 grzec znie spasu ję.
A ile punktów jest w talii? 55? 66? Zsumu j odlic ytowa ne punkt y w pierw szym okrążeniu licyt acji.
Przeczytaj kiedyś poprz ednie posty, zanim zaczn iesz odpis ywać. Gdy już zmont ujesz odpow iedź, przed wciśnięciem przyc isku "Wysli j wiado mość" przec zytaj ją na głos. Nie będziesz pisać takic h głupot.

W probl emowy m rozda niu, rekon tra była SOS, która nie obiec uje żadnych punktów. Nie istot ne, czy to ustal enie dobre, czy złe, ale takie mieli WE.

Moja odpow iedź do Marci na była jedyn ie tłumaczeniem, jak ja gram w podob nej sytua cji licyt acjyj nej. Nie rozma wiali śmy o tym rozda niu. Nie wiem więc, co chciałeś wnieść konst rukty wnego swoim komen tarze m.