Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: S2  (Przeczytany 19565 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #60 dnia: środa, 27, Lut 2008, 10:39:58 »

Chyba dalek o odesz liśmy od merit um probl emu. Nie nam ustal ać, jaka powin na być rekon tra w tej pozyc ji, tylko czy powin no się wezwać sędziego. Rekon tra w zancz eniu SOS jest nam narzu cona przez MrBry dża w opisi e probl emu. Dla mnie rokon tra powin na oznac zać punkt y bez fitu.

???  Inter preta cja rekon try jako SOS pojaw iła sie w komen tarza ch, a nie w poście wyjściowym. A to jest klucz do probl emu. Jeśli (co starałem się wykaz ać) pozyc ja nie jest ewide ntnie typow a dla rekon try SOS,  to dopie ro jej zalic ytowa nie PO DŁUGIM NAMYŚLE powod uje, że takie go znacz enia może ona nabrać. To już jedna k podpa da pod "Brydż total ny".
Co do rekon try karne j  - na stron ie www.c laire bridg e.com jest opis syste mu franc uskie go w wersj i anglo języcznej, z pożytecznym indek sem sekwe ncji licyt acyjn ych. Zacze rpnąłem stamtąd - nie był to mój wymysł. Że tak się u nas nie gra? Może i u nich tez nie  :)  .

A co do ilości punktów w talii  - otwar cie 11+, wejście 9+, kontr a 7+   - dla W zosta je 13-

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #61 dnia: środa, 27, Lut 2008, 10:49:03 »

Chyba dalek o odesz liśmy od merit um probl emu. Nie nam ustal ać, jaka powin na być rekon tra w tej pozyc ji, tylko czy powin no się wezwać sędziego. Rekon tra w zancz eniu SOS jest nam narzu cona przez MrBry dża w opisi e probl emu. Dla mnie rokon tra powin na oznac zać punkt y bez fitu.

???  Inter preta cja rekon try jako SOS pojaw iła sie w komen tarza ch, a nie w poście wyjściowym. A to jest klucz do probl emu. Jeśli (co starałem się wykaz ać) pozyc ja nie jest ewide ntnie typow a dla rekon try SOS,  to dopie ro jej zalic ytowa nie PO DŁUGIM NAMYŚLE powod uje, że takie go znacz enia może ona nabrać. To już jedna k podpa da pod "Brydż total ny".
Co do rekon try karne j  - na stron ie www.c laire bridg e.com jest opis syste mu franc uskie go w wersj i anglo języcznej, z pożytecznym indek sem sekwe ncji licyt acyjn ych. Zacze rpnąłem stamtąd - nie był to mój wymysł. Że tak się u nas nie gra? Może i u nich tez nie  :)  .

A co do ilości punktów w talii  - otwar cie 11+, wejście 9+, kontr a 7+   - dla W zosta je 13-

Nie mów mi, że dałbyś w tej pozyc ji autom atycz ną rekon trę SOS, gdybyś miał ją w sytem ie. Namysł nic tu nie zmien ia. Nie możemy zakładać, że każda para to oszuści, grający podwójnym syste mem, w którym dla każdej odzyw ki przyp isane są dwa znacz enia w zależności od tego, czy był namysł, czy nie. Zwłaszcza, jeśli chodz i o skewe ncje, których prawi e żadna para nie ma w karci e konwe ncyjn ej.

Offline Tytus

 • Pogromca idiotów
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1071
 • Oceny +31/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • de Zoo
Odp: S2
« Odpowiedź #62 dnia: środa, 27, Lut 2008, 10:53:29 »
Nie mów mi, że dałbyś w tej pozyc ji autom atycz ną rekon trę SOS, gdybyś miał ją w sytem ie. Namysł nic tu nie zmien ia. Nie możemy zakładać, że każda para to oszuści, grający podwójnym syste mem, w którym dla każdej odzyw ki przyp isane są dwa znacz enia w zależności od tego, czy był namysł, czy nie. Zwłaszcza, jeśli chodz i o skewe ncje, których prawi e żadna para nie ma w karci e konwe ncyjn ej.
Właśnie do sytua cji, które nie są wcześniej ustal one, najba rdzie j przyd aje się sygna lizow anie czase m namysłu konkr etneg o znacz enia odzyw ki.
Szach y i brydż to nie wszys tko, liczy się, to co człowiek ma w głowie, a nie jaki ma ranki ng Elo, czy ile ma Pkli.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #63 dnia: środa, 27, Lut 2008, 10:57:58 »
Nie mów mi, że dałbyś w tej pozyc ji autom atycz ną rekon trę SOS, gdybyś miał ją w sytem ie. Namysł nic tu nie zmien ia. Nie możemy zakładać, że każda para to oszuści, grający podwójnym syste mem, w którym dla każdej odzyw ki przyp isane są dwa znacz enia w zależności od tego, czy był namysł, czy nie. Zwłaszcza, jeśli chodz i o skewe ncje, których prawi e żadna para nie ma w karci e konwe ncyjn ej.
Właśnie do sytua cji, które nie są wcześniej ustal one, najba rdzie j przyd aje się sygna lizow anie czase m namysłu konkr etneg o znacz enia odzyw ki.
Dajcie spokój z tą spisk ową teorią. Zresz tą w tym rozda niu to i tak nie ma znacz enia. Gdyby E myślał, że rekon tra jest siłowa, nie byłoby możliwości, żeby nie dobie gł solo do szlem ika. A przec ież podst awowe rozważania dotyc zyły tego, czy sędzia ma im tego szlem ika zdjąć czy nie.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #64 dnia: środa, 27, Lut 2008, 11:49:00 »
"Szanu jąca się" para powin na mieć to uzgod nione - na przyp omnie nie sobie nie potrz eba więcej niż 10 sek. A że nie ma tego zazwy czaj w karci e konw? Bo musiałaby mieć kilka dzies iąt stron .
N.B. najle piej przed każdą odzyw ką chwilę pocze kać - aby nie wskaz ywać później zmianą tempa, że właśnie natknęliśmy się na probl em.
Moje doświadczenia wskaz ują, że stopi eń "cwani actwa " przy stoli ku jest większy niż by się mogło wydaw ać - to odnośnie spisk owej teori i dziejów.

I na konie c -proponuję wysłać "opis choro by" do np. Sławka Latały z PZBS - na pewno przed stawi swoją opinię, a zapew ne dorzu ci coś, z czego większość będzie miała większy pożytek niż z naszy ch dysku sji.. .

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #65 dnia: środa, 27, Lut 2008, 12:16:11 »
"Szanu jąca się" para powin na mieć to uzgod nione - na przyp omnie nie sobie nie potrz eba więcej niż 10 sek. A że nie ma tego zazwy czaj w karci e konw? Bo musiałaby mieć kilka dzies iąt stron .
N.B. najle piej przed każdą odzyw ką chwilę pocze kać - aby nie wskaz ywać później zmianą tempa, że właśnie natknęliśmy się na probl em.
Moje doświadczenia wskaz ują, że stopi eń "cwani actwa " przy stoli ku jest większy niż by się mogło wydaw ać - to odnośnie spisk owej teori i dziejów.

I na konie c -proponuję wysłać "opis choro by" do np. Sławka Latały z PZBS - na pewno przed stawi swoją opinię, a zapew ne dorzu ci coś, z czego większość będzie miała większy pożytek niż z naszy ch dysku sji.. .

10 sekun dowy namysł to zazwy czaj bardz o długi czas w licyt acji.

Całkowicie zgadz am się z ideą przec zekan ia każdej odzyw ki. Z tym, że w turni eju też będą probl emy. Przec iwnik otwie ra bloki em. My "myślimy". Pasuj emy. Potem nasz wznaw ia i wzywa ny sędzia. Czy nam uwier zy, że przed każdą odzyw ką liczy my do dzies ięciu? Może taki zapis też należy umieścić w karci e konwe ncyjn ej;)

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #66 dnia: środa, 27, Lut 2008, 12:42:59 »
Bloki akura t powin ny być stopo wane, możesz spoko jnie się zasta nowić, więc tu probl em sędziowski będzie ewene mente m (chyba że po bloku nastąpi błyskawiczny pas  :)   )

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #67 dnia: środa, 27, Lut 2008, 13:15:50 »
Bloki akura t powin ny być stopo wane, możesz spoko jnie się zasta nowić, więc tu probl em sędziowski będzie ewene mente m (chyba że po bloku nastąpi błyskawiczny pas  :)   )

Z bloka mi niest ety tak jest, że zazwy czaj kładziony jest stop, potem odzyw ka, od razu zabie rany stop. I spory typu: "Panie sędzio, odcze kałem tylko regul amino wy czas po stopi e!" - "Ależ, skąd! Pan namyślał się jescz e dłużej".

Offline ZeZ

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2085
 • Oceny +38/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • "To lubię..."
Odp: S2
« Odpowiedź #68 dnia: środa, 27, Lut 2008, 16:49:15 »
Bloki akura t powin ny być stopo wane, możesz spoko jnie się zasta nowić, więc tu probl em sędziowski będzie ewene mente m (chyba że po bloku nastąpi błyskawiczny pas  :)   )

Z bloka mi niest ety tak jest, że zazwy czaj kładziony jest stop, potem odzyw ka, od razu zabie rany stop. I spory typu: "Panie sędzio, odcze kałem tylko regul amino wy czas po stopi e!" - "Ależ, skąd! Pan namyślał się jescz e dłużej".

STOP ma leżeć 20 sekun d, szybk ie zabra nie stopu jest wykro czeni em.
"No to zezuj, moja złota"

Nie gram w brydża ino w szach y. Brydż mnie tylko bawi.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: S2
« Odpowiedź #69 dnia: Piątek, 29, Lut 2008, 11:16:27 »
Bloki akura t powin ny być stopo wane, możesz spoko jnie się zasta nowić, więc tu probl em sędziowski będzie ewene mente m (chyba że po bloku nastąpi błyskawiczny pas  :)   )

Z bloka mi niest ety tak jest, że zazwy czaj kładziony jest stop, potem odzyw ka, od razu zabie rany stop. I spory typu: "Panie sędzio, odcze kałem tylko regul amino wy czas po stopi e!" - "Ależ, skąd! Pan namyślał się jescz e dłużej".

STOP ma leżeć 20 sekun d, szybk ie zabra nie stopu jest wykro czeni em.

10 sekun d też wysta rczy.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Gregory

 • Użytkownik
 • Licealista
 • **
 • Wiadomości: 191
 • Oceny +11/-0
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #70 dnia: Wtorek, 11, Mar 2008, 14:46:42 »
Bloki akura t powin ny być stopo wane, możesz spoko jnie się zasta nowić, więc tu probl em sędziowski będzie ewene mente m (chyba że po bloku nastąpi błyskawiczny pas  :)   )

Z bloka mi niest ety tak jest, że zazwy czaj kładziony jest stop, potem odzyw ka, od razu zabie rany stop. I spory typu: "Panie sędzio, odcze kałem tylko regul amino wy czas po stopi e!" - "Ależ, skąd! Pan namyślał się jescz e dłużej".

Od dawna nie miałem żadnej tego typu dysku sji po STOPi e. Ludzi e chyba zapom nieli , po co się go używa.