Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: S2  (Przeczytany 19594 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
S2
« dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 09:46:37 »
                              s11 Q102
                              h11 KQJ4
                              d11 AQ643
                              t11 3


 s11 8                                                s11 AJ973
 h11 98652                                          =
 d11 J82                                             d11 K9
 t11 J975                                            t11 AK106 42


                              s11 K654
                              h11 A1073
                              d11 1075
                              t11 Q8

KMP 13 rozda nie.

N otwie ra 1 d11. E myśli i wchod zi 1 s11. S kontr uje, W rekon truje po namyśle. N mówi 3 h11. E długo myśli i licyt uje 5 t11. W dokłada 6 t11, N kontr uje, E rekon truje i wygry wa. Czy sędzia powin ien wkroc zyć?
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #1 dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 10:56:11 »
A czy na EW siedz iała para mikst owa o sumie WK =14 ?   :D

Offline Kotek

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1081
 • Oceny +19/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #2 dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 12:54:18 »
To jest szlem ik na 17 pc. Kto układa takie rozda nia?

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #3 dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 13:29:17 »
Było trochę OT - teraz do merit um.
Gdyby nie namysł nad 5!c (w domyśle - to nie jest wszys tko, na co mnie stać )  - W nie miałby dołożenia 6, a E późniejszej rekon try. Skoro W wie o renon sie kier, namysł E wskaz uje że nie ma dwu szybk ich lew do zwrot u w karac h, ma on ból, co się dziej e z pikam i.
Tu trzeb a by wrócić do znacz enia pierw szej rekon try W - a szerz ej jakie miał opcje w tej sekwe ncji. Jak na mój gust, rekon tra powin na wskaz ywać przyn ajmni ej półfit pikow y - ale pewności nie mam. Rekon tra po namyśle - tym bardz iej tajem nicza .
Sam namysł nad wejściem 1 s11 jeszc ze bym zrozu miał - zapew ne para miała ustal enie na wejście dwuko lorow e, ale przew aga trefl i w sile i długości mogła skłanić do późniejszego powta rzani a trefl i, co lepie j sprze dałoby rękę.


Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: S2
« Odpowiedź #4 dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 15:06:32 »
Rekon tra mi się nie podob a, ale reszt a licyt acji jest popra wna. Może przyc zyną było, że E nie był pewie n, czy cue bid Micha elsa po 1 d11 oznac za stars ze, czy piki i drugi . Rekon tra jes SOS, to chyba oczyw iste.
Zawsz e do przod u!

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: S2
« Odpowiedź #5 dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 15:19:20 »
Chyba sobie jaja robic ie. Jak tu można dojść w ogóle do końcówki trefl owej? Z licyt acji wynik a, że jest w talii 55 pc. NS powin ni wygrać 4 h11. Takie rozda nie to jakiś horro r.
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #6 dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 15:50:04 »
Rekontra jes SOS, to chyba oczyw iste.

Kontr a jest negat ywna, więc rekon tra SOS być nie musi, a chyba nawet i nie powin na być...

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: S2
« Odpowiedź #7 dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 16:11:30 »
Rekontra jes SOS, to chyba oczyw iste.

Kontr a jest negat ywna, więc rekon tra SOS być nie musi, a chyba nawet i nie powin na być...

To zależy od tego, jaką infor mację niesi e PAS. Jeśli na przykład oznac za = chcę zagrać 1 s11 z kontrą, to rekon tra może żądać wskaz ania inneg o kolor u.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: S2
« Odpowiedź #8 dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 16:30:20 »
To jest szlem ik na 17 pc. Kto układa takie rozda nia?
A NS jest 23 pc i nicze go nie można ugrać.
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #9 dnia: Poniedziałek, 18, Lut 2008, 18:01:44 »
Można było opłacalnie wpaść na 6 h11   :D

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
Odp: S2
« Odpowiedź #10 dnia: Wtorek, 19, Lut 2008, 08:39:15 »
A czy na EW siedz iała para mikst owa o sumie WK =14 ?   :D

Grało 4 panów. Bez zasłon. N i E nie pałają do siebi e miłością.
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #11 dnia: Wtorek, 19, Lut 2008, 12:01:14 »
A czy na EW siedz iała para mikst owa o sumie WK =14 ?   :D

Grało 4 panów. Bez zasłon. N i E nie pałają do siebi e miłością.

Nie rozum iem, jakie są zastr zeżenia wobec licyt acji WE. Nie rozum iem co prawd a dopch nięcia do szlem ika. E skocz yłby w 5 trefl nawet bez asa pik. Chyba po prost u W trafił. Namysł nad 5 trefl wcale nie suger uje ręki silni ejsze j, bo nie wiado mo w jakie j inten cji wykon any był skok w 5 trefl . Przec ież z kartą:  s11 KDxxx  h11d11 Ax KDxxx E także skocz yłby w 5 trefl i pewni e też by chwilę pomyślał. Nie widzę probl emu. Zagrało im ustal enie, że rekon tra jest SOS w tej pozyc ji...

PS. Z ręka E zalic ytowa łbym 4 kier zamia st 5 trefl . Szlem ik jest przec ież o krok. ..

Offline Ewa

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 527
 • Oceny +21/-2
 • Płeć: Kobieta
 • In vino veritas
Odp: S2
« Odpowiedź #12 dnia: Wtorek, 19, Lut 2008, 12:25:20 »
W brydżu sport owym nie wolno myśleć. Myślenie jest zakaz ane. Jak przec iwnik myśli, to się wzywa sędziego.
"Nauka jest jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony ."
Brydż jest jak nekta r.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #13 dnia: Wtorek, 19, Lut 2008, 12:33:48 »
W brydżu sport owym nie wolno myśleć. Myślenie jest zakaz ane. Jak przec iwnik myśli, to się wzywa sędziego.

Cieka wa teori a. Jesli nawet uznam y, że dopch nięcie do 6 trefl było wynik iem namysłu, wynik powin ien być zmien iony tylko dla pary EW. Para NS za podwójny strzał(kontr ujemy , a potem wzywa my sędziego, gdy się nie uda) nic więcej nie należy się w tym rozda niu.. .

Offline Ewa

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 527
 • Oceny +21/-2
 • Płeć: Kobieta
 • In vino veritas
Odp: S2
« Odpowiedź #14 dnia: Wtorek, 19, Lut 2008, 12:41:06 »
W brydżu sport owym nie wolno myśleć. Myślenie jest zakaz ane. Jak przec iwnik myśli, to się wzywa sędziego.

Cieka wa teori a. Jesli nawet uznam y, że dopch nięcie do 6 trefl było wynik iem namysłu, wynik powin ien być zmien iony tylko dla pary EW. Para NS za podwójny strzał(kontr ujemy , a potem wzywa my sędziego, gdy się nie uda) nic więcej nie należy się w tym rozda niu.. .

To nie teori a, tylko prakt yka. Podst awowa umiejętność, jakie j uczy się sędziów podcz as kurso konfe rencj i ogólnopolskiej, to podstępne wymus zenie przyz nania sie do namysłu.


Jeżeli przec iwnic y nie uznają faktu namysłu i nie wezwą sędziego, może on później orzec utratę prawa do wymie rzeni a kary. Fakt namysłu / wahan ia musi być ustal ony możliwie najsz ybcie j po jego zaist nieni u, gdyż ludzi e mają tende ncję do “zapom inani a” takic h zdarz eń po krótkiej chwil i. Z mojeg o doświadczenia wynik a, że gdy jeste m wzywa ny do stoli ka po zakończeniu rozda nia, obie przec iwne stron y są w stani e wojny . Obaj gracz e opozy cyjne j stron y dokładnie pamiętają fakt namysłu, podcz as gdy rozgr ywający jest bardz o zdene rwowa ny fakte m oskarżenia go o myślenie! (Niewi elu gracz y wie, że to akcja podjęta po namyśle, a nie sam namysł, może być niewłaściwa!) A jeśli chodz i o partn era namyślającego się gracz a: nigdy nie spotk ałem jeszc ze partn era, który widzi ał, że jego partn er namyślał się w danym wypad ku. Oni nawet będą zaprz eczać, że słyszeli o kimko lwiek , kto się namyślał! To oczyw iście utrud nia niezm ierni e wydaw anie orzec zeń.
Jeżeli sędzia zosta nie wezwa ny do stołu, gdzie została podjęta akcja po namyśle, jego pierw szym obowiązkiem jest uzysk anie potwi erdze nia zaist nieni a namysłu. Musi zwrócić się do obu gracz y stron y u której wystąpił namysł z zapyt aniem , czy potwi erdza ją zarzu t. Dobrz e jest zwrócić się najpi erw do partn era “myśliciela”, ponie waż niewi elu ludzi zdaje sobie sprawę z własnego namysłu, ale zauważają wahan ie partn era. Gdy tylko jeden z gracz y potwi erdzi fakt namysłu, należy uznać go za udowo dnion y i nakaz ać gracz om konty nuowa nie licyt acji, prosząc gracz y opozy cyjne j stron y o ponow ne wezwa nie po zakończeniu rozgr ywki rozda nia, JEŻELI czują się nadal poszk odowa ni przez dane działanie. Mają oni prawo nie wnosz enia zastr zeżenia, jeżeli osiągnięty wynik jest korzy stnie jszy od wynik u, który mogli by uzysk ać po złożeniu prote stu.
Spraw a staje się trudn a, gdy stron y wyrażają odmie nne zdani e o zaist nieni u namysłu. Moje doświadczenie mówi, że gdy ktoś twier dzi, że był namysł zwykl e ma rację, ponie waż każda osoba, która niesłusznie oskarża kogoś wie, że natra fi na silny sprze ciw i znajd zie się w niewy godne j sytua cji. Dlate go należy próbować uzysk ać od jedne go z oskarżonych partn erów (najle piej partn era “myśliciela”) przyz nanie się, że pauza miała miejs ce. Najle pszym sposo bem na uzysk anie tego przyz nania jest zadaw anie tak zwany ch “spryt nych” pytań: Jak długi był namysł? Tylko dwie sekun dy czy dzies ięć do piętnastu?
Pytan ie to wytwo rzy nieświadomie u pytan ej osoby przeświadczenie, że czas ma coś wspólnego ze sprawą, co w rzecz ywist ości nie jest prawdą. Musim y tu podkr eślić rozróżnienie między norma lnym czase m w którym gracz układa karty w ręce i namyśla się nad odzyw ką (jest to czas dopus zczal ny) a czase m zużytym na podjęcie trudn ej decyz ji (jest to czas uwida cznia jący, że działanie, które ma zamia r podjąć nie jest bezsp orne).
Gracz może być skłonny przyz nać, że wystąpił namysł trwający, powie dzmy, nie dłużej niż trzy do pięciu sekun d. Tak więc złapałeś go i możesz teraz przyjąć fakt namysłu za prawd ziwy! Wydaj esz polec enie konty nuowa nia gry i ponow nego przyw ołania po zakończeniu rozda nia, jeżeli będą mieli powód do skarg i.
"Nauka jest jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony ."
Brydż jest jak nekta r.