Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: S3  (Przeczytany 4775 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
S3
« dnia: środa, 12, Mar 2008, 08:56:46 »
KMP 3-8 rozda nie 16 bez zasłon. Obie po. Gra 4 panów.

 s11 QJ109
 h11 K7
 d11 875
 t11 A1054


 s11 K872
 h11 Q6
 d11 KQ963
 t11 83

W otwie ra 1 t11, N pasuj e, E 1 h11.
S wyraźnie się waha kilka sekun d i pasuj e. W 1ba. N pyta o licyt ację i pasuj e. E 2 h11.
S pyta się o znacz enie 2 h11 i mowi 2 s11. W 3 h11, N 3 s11, E błyskawicznie kontr uje, co kończy licyt ację.
Wist W d11 i 9 lew. Co o tym myślicie?
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline Czar

 • Szachista i Brydżysta - 2 w 1
 • Użytkownik
 • Inżynier
 • ******
 • Wiadomości: 869
 • Oceny +23/-2
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S3
« Odpowiedź #1 dnia: środa, 12, Mar 2008, 09:50:37 »
Czy mamy nagra dzać parę WE za wypus zczen ie kontr aktu?

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S3
« Odpowiedź #2 dnia: środa, 12, Mar 2008, 10:08:08 »
Jeśli nie było alert u, sekwe ncja 1 t11 - 1 h11 - 1BA nie zawie ra żadnej tajem nicy, pytan ie o znacz enie jest (wyklu czając total nego nowic jusza ) nieuz asadn ione. Jeśli po uzysk aniu odpow iedzi , która w zasad zie nie mówi o niczy m niety powym , następuje pas, to już jest "fair play inacz ej".
Wcześniejsze wahan ie S? Jeste m w stani e zrozu mieć. Czy w arsen ale w tej sekwe ncji BA dwuko lorow e , czy kontr a bi?
Pytan ie o znacz enie 2 h11? Czy WE grają magis trem, czy nie? Od biedy się broni, ale ja w tej sytua cji prędzej bym skont rował (dwa nieli cytow ane), niż zgłosił piki (o ile nie mam podej rzeń co do posia dania czwórki przez N).
Kontr a E - typow e zagra nie "podwójny strzał" - albo położę, albo sędzia mi wyrówna z uwagi na namysł oppsów  ;D

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: S3
« Odpowiedź #3 dnia: środa, 12, Mar 2008, 10:10:55 »
Takie namysły czy wahan ia przek azują aż tyle infor macji ?
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S3
« Odpowiedź #4 dnia: środa, 12, Mar 2008, 10:20:40 »
Między "dobrz e wyszk olony mi" ? ?  Bez wątpienia.
Rysio Kiełczewski kiedyś napis ał o tym artyk uł pod wielc e wymow nym tytułem "nadzy wśród wilków"  :D
Miałem np sytua cję , gdy po popar tyjny m "multi po namyśle" oppsy stanęli w 2 h11 - otwie rający był na szóstym walec ie, a jego partn er na 19PC. ..

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: S3
« Odpowiedź #5 dnia: środa, 12, Mar 2008, 10:52:41 »
Czyli znaleźli optym alny kontr akt.
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: S3
« Odpowiedź #6 dnia: środa, 12, Mar 2008, 16:40:38 »
Takie namysły i pytan ia, zwykl e oznac za 10+-1 oczek . Partn erowi trzeb a mniej odwag i do podjęcia stoso wnej decyz ji. A czy długość pikow a też się ujawn iła?
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: S3
« Odpowiedź #7 dnia: środa, 12, Mar 2008, 16:43:06 »
Moim zdani em obie pary nie grały fair. Ale której przyz nać rację? Ja bym utrzy mał wynik przy stole .
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Ewa

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 527
 • Oceny +21/-2
 • Płeć: Kobieta
 • In vino veritas
Odp: S3
« Odpowiedź #8 dnia: środa, 12, Mar 2008, 19:08:06 »
W porządnych kluba ch brydżowych, obu parom podziękowanoby za członkowstwo.
"Nauka jest jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony ."
Brydż jest jak nekta r.